ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Mac เครื่องใหม่โดยใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อคัดลอกเอกสาร แอป บัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไปยัง Mac เครื่องใหม่

คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่

ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้จะอธิบายวิธีถ่ายโอนคอนเทนต์จาก Mac เครื่องหนึ่งไปยัง Mac อีกเครื่องหนึ่งผ่าน Wi-Fi นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนคอนเทนต์จากข้อมูลสำรอง Time Machine หรือจาก PC ที่ใช้ Windows หรือจาก iPhone ได้อีกด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • อัปเดตซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง หากทำได้

 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องเปิด Wi-Fi อยู่และอยู่ใกล้กัน หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ OS X El Capitan หรือเก่ากว่า เครื่องดังกล่าวควรอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 • หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ หรือซอฟต์แวร์ VPN ให้ปิดซอฟต์แวร์นั้นจนกว่าคุณจะจะดำเนินการเสร็จ

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

ตอนนี้คุณก็พร้อมใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อถ่ายโอนคอนเทนต์ของคุณจาก Mac เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่แล้ว ผู้ช่วยการโยกย้ายจะคัดลอกแต่ไม่ลบไฟล์ออกจาก Mac เครื่องเก่า

macos-ventura-migration-assistant-app-icon

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายบน Mac เครื่องใหม่ของคุณ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

  • ผู้ช่วยการโยกย้ายอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชันของคุณ หากต้องการเปิดโฟลเดอร์ยูทิลิตี้โดยตรง คุณสามารถเลือกไป > ยูทิลิตี้จากแถบเมนูใน Finder หรือใช้ Spotlight เพื่อค้นหาผู้ช่วยการโยกย้าย หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไปยังผู้ช่วยตั้งค่า ซึ่งขอให้คุณระบุรายละเอียด เช่น ประเทศและเครือข่ายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเนื่องจากผู้ช่วยตั้งค่ามีผู้ช่วยการโยกย้ายอยู่ด้วย

 2. เมื่อผู้ช่วยการโยกย้ายขออนุญาตคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ จากนั้นคลิกตกลง

 3. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนจาก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

  macos-monterey-migration-assistant-transfer-from-mac

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายบน Mac เครื่องเก่าของคุณ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

 2. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนไปยัง Mac เครื่องอื่น จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

เมื่อระบบขอให้เลือก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นๆ ให้เลือก Mac อีกเครื่อง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

macos-monterey-migration-assistant-transfer-source

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้

หากคุณเห็นรหัสความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าเป็นรหัสเดียวกับบน Mac เครื่องใหม่ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ตอนนี้ผู้ช่วยการโยกย้ายจะจัดแค็ตตาล็อกให้คอนเทนต์ทั้งหมดใน Mac เครื่องเก่า และคำนวณว่าแอป บัญชีผู้ใช้ ไฟล์ โฟลเดอร์ และการตั้งค่าของคุณใช้พื้นที่จัดเก็บมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง เมื่อพร้อมแล้ว ให้เลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอน

  macos-ventura-migration-assistant-info-to-transfer
 2. ก่อนที่จะคลิกดำเนินการต่อ โปรดดูความหมายของการถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ ในภาพตัวอย่างนี้ Danny Rico คือบัญชีผู้ใช้บน Mac เครื่องเก่า หากบัญชีใน Mac เครื่องใหม่เป็นชื่อเดียวกัน ผู้ช่วยการโยกย้ายจะถามว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อหรือแทนที่บัญชีผู้ใช้ ซึ่งหมายความดังนี้

  • เปลี่ยนชื่อ: บัญชีใน Mac เครื่องเก่าจะปรากฏเป็นผู้ใช้เพิ่มเติมบน Mac เครื่องใหม่ โดยมีข้อมูลการเข้าสู่ระบบและโฟลเดอร์เริ่มต้นแยกต่างหาก

  • แทนที่: บัญชีใน Mac เครื่องเก่าจะแทนที่บัญชีที่มีชื่อเหมือนกันบน Mac เครื่องใหม่ของคุณ

 3. การถ่ายโอนปริมาณมากอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ และอาจดูเหมือนหยุดทำงานเป็นครั้งคราว คุณอาจต้องเริ่มต้นในช่วงเย็นและให้การโยกย้ายดำเนินการข้ามคืนเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการถ่ายโอน

 4. หลังจากผู้ช่วยการโยกย้ายทำงานเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีที่โยกย้ายมาบน Mac เครื่องใหม่เพื่อดูไฟล์ของบัญชีดังกล่าว

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณจะไม่เก็บ Mac เครื่องเก่าไว้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำก่อนขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน Mac เครื่องเดิมกับผู้อื่น

วันที่เผยแพร่: