โปรดเปิดใช้งาน JavaScript ในเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลนี้
การแก้ไขตัวควบคุมนี้จะทำให้หน้านี้โหลดอีกครั้ง
MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

Apple ได้ระบุว่าแบตเตอรี่ใน MacBook Pro 15 นิ้วรุ่นเก่าบางเครื่องอาจเกิดภาวะร้อนเกินไปและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เครื่องที่ได้รับผลกระทบมีจำหน่ายในระหว่างเดือนกันยายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เป็นหลัก และคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์จะกำหนดจากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์

Apple ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ และเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบด้วยความสมัครใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การเข้าเกณฑ์

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมี MacBook Pro 15 นิ้วรุ่นใด เลือก "เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้" จากเมนู Apple () ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ ยืนยันว่ารุ่นของคุณคือ "MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)" หากคุณมีรุ่นดังกล่าว ให้ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคอมพิวเตอร์ด้านล่างเพื่อดูว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่

หาก MacBook Pro ของคุณเข้าเกณฑ์ โปรดหยุดใช้เครื่องแล้วทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ

Valid Input Invalid Input

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนอาจเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ โปรดเลือกตัวเลือกบริการตัวเลือกหนึ่งด้านล่างนี้

หมายเลขประจำเครื่องที่คุณป้อนไม่เข้าเกณฑ์ของโปรแกรมนี้ เนื่องจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่อยู่ในช่วงหมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ
  • บันทึกของเราแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้แล้ว

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

โปรดป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ

หมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขประจำเครื่องที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดป้อนหมายเลขอีกครั้ง หากคุณยังมีปัญหา ให้ติดต่อเรา

ขออภัย เกิดปัญหาขณะประมวลผลคำขอของคุณ โปรดลองอีกครั้งในอีกสักครู่

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณทำได้ง่ายๆ ดูวิธี

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ไม่มีผลต่อ MacBook Pro รุ่นอื่น

กระบวนการเปลี่ยนทดแทน

เลือกตัวเลือกบริการด้านล่างหนึ่งตัวเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณ MacBook Pro ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้ อาจใช้เวลาในการเข้ารับบริการนาน 3-5 วัน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียม MacBook Pro ให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และพูดคุยกับที่ปรึกษาหากคุณต้องการนัดหมายเข้ารับบริการแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับปัญหาเพิ่มเติมใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

โปรแกรมนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายหรือสิทธิ์การรับประกันของคุณ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2019