สำรองข้อมูล Mac ของคุณ

การสำรองข้อมูล Mac เป็นเรื่องที่สำคัญและสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เราจึงขอแนะนำให้ทุกคนสำรองข้อมูลเก็บไว้

วิธีสำรองข้อมูล Mac ของคุณ

ฉันต้องใช้พื้นที่สำรองข้อมูลมากเพียงใด

หากต้องการดูขนาดของไฟล์หรือโฟลเดอร์บางรายการ ให้คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นหนึ่งครั้ง แล้วกด Command-I หากต้องการดูข้อมูลของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Mac ของคุณ ให้คลิกเมนู Apple ที่ด้านซ้ายบนสุดของหน้าจอ เลือกเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ แล้วคลิกแท็บพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลสำรองของ Time Machine คุณควรใช้ไดรฟ์ที่มีความจุเป็นอย่างน้อยสองเท่าของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mac ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ชุมชน macOS

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูล Mac ของคุณได้

เราจะค้นหาตัวเลือกบริการช่วยเหลือที่ดีที่สุดให้คุณ