สำรองข้อมูล Mac ของคุณ

ฉันต้องใช้พื้นที่สำรองข้อมูลมากเพียงใด

หากต้องการดูขนาดของไฟล์หรือโฟลเดอร์บางรายการ ให้คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นหนึ่งครั้ง แล้วกด Command-I หากต้องการดูข้อมูลของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Mac ของคุณ ให้คลิกเมนู Apple ที่ด้านซ้ายบนสุดของหน้าจอ เลือกเกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ แล้วคลิกแท็บพื้นที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลสำรองของ Time Machine คุณควรใช้ไดรฟ์ที่มีความจุเป็นอย่างน้อยสองเท่าของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Mac ของคุณ