กู้คืน Mac ของคุณจากข้อมูลสำรอง

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อถ่ายโอนไฟล์จากข้อมูลสำรอง Time Machine ไปยัง Mac ของคุณ

หากคุณทำการสำรองข้อมูล Time Machine ของ Mac ของคุณ ผู้ช่วยการย้ายข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลสำรองนั้นเพื่อกู้คืนไฟล์ส่วนตัวของคุณ รวมถึงแอพและทุกสิ่งในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณต้องการกู้คืนไฟล์เพียงไม่กี่ไฟล์หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าของไฟล์เหล่านั้น โปรดดูวิธีใช้ Time Machine เพื่อกู้คืนไฟล์บางไฟล์

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

 1. หากคุณต้องการติดตั้ง macOS อีกครั้ง ให้ติดตั้งก่อนดำเนินการต่อ ตัวอย่างเช่นหาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบเป็นเครื่องหมายคำถามกะพริบ คุณต้องติดตั้ง macOS อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณเชื่อมต่อกับ Mac แล้วและเปิดอยู่
 3. เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายบน Mac ของคุณ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
  หาก Mac ของคุณเริ่มต้นระบบไปยังผู้ช่วยตั้งค่า ซึ่งขอให้คุณระบุรายละเอียด เช่น ประเทศและเครือข่ายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเนื่องจากผู้ช่วยตั้งค่ามีผู้ช่วยการโยกย้ายอยู่ด้วย
 4. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนจาก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  ผู้ช่วยการโยกย้าย: คุณต้องการจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยวิธีใด
 5. เลือกข้อมูลสำรองของ Time Machine แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  ผู้ช่วยการโยกย้าย: เลือกแหล่งข้อมูล
 6. เลือกข้อมูลสำรอง แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  ผู้ช่วยการโยกย้าย: เลือกข้อมูลสำรอง
 7. เลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน

  ในตัวอย่างนี้ John Appleseed คือบัญชีผู้ใช้ macOS หากมีชื่อเดียวกับบัญชีที่มีอยู่แล้วบน Mac ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเก่าหรือแทนที่บัญชีบน Mac ของคุณ หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อ บัญชีเก่าจะปรากฏเป็นผู้ใช้แยกอีกหนึ่งคนบน Mac พร้อมด้วยโฟลเดอร์โฮมและชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะแทนที่ บัญชีเก่าจะลบแล้วแทนที่บัญชีบน Mac ของคุณ รวมถึงข้อมูลทุกอย่างในโฟลเดอร์โฮมด้วย
  ผู้ช่วยการโยกย้าย: เลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอน
 8. คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการถ่ายโอน การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์  


หากคุณต้องอการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple


วันที่เผยแพร่: