กู้คืน Mac ของคุณจากข้อมูลสำรอง

ดูวิธีถ่ายโอนไฟล์ทั้งหมดจากข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณไปยัง Mac

หากคุณเคยใช้ Time Machine เพื่อสร้างข้อมูลสำรองสำหรับ Mac คุณสามารถกู้คืนไฟล์จากข้อมูลสำรองนั้นได้ ซึ่งคุณอาจจะต้องทำเช่นนั้นหลังจากไฟล์ต้นฉบับถูกลบออกจาก Mac หรือฮาร์ดดิสก์ (หรือ SSD) ใน Mac ของคุณถูกลบหรือเปลี่ยน เช่น ระหว่างการซ่อม

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ Time Machine

เมื่อคุณกู้คืนจากข้อมูลสำรอง Time Machine คุณสามารถเลือกกู้คืนไฟล์ทั้งหมดของคุณหรือกู้คืนทั้งระบบปฏิบัติการ Mac (macOS) และไฟล์ทั้งหมดของคุณ

กู้คืนไฟล์ของคุณทั้งหมด

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณเชื่อมต่อแล้วและเปิดอยู่ จากนั้นเปิด Mac ของคุณ
  • หาก Mac เริ่มต้นระบบไปยังผู้ช่วยตั้งค่าที่ขอรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเทศ คีย์บอร์ด และเครือข่ายของคุณ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 2 
  • หาก Mac เริ่มต้นระบบไปยัง Finder ให้เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นของคุณ คลิกดำเนินการต่อในหน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้ายแล้วไปยังขั้นตอนที่ 2
  • หาก Mac ไม่เริ่มต้นระบบเลย หรือคุณต้องการกู้คืน macOS ที่คุณใช้เมื่อสร้างข้อมูลสำรอง ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อกู้คืนทั้ง macOS และไฟล์ของคุณ
 2. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกเพื่อถ่ายโอนจาก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  หน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้าย
 3. เลือกข้อมูลสำรองของ Time Machine แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  หน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้าย
 4. หากระบบขอให้คุณเลือกจากรายการข้อมูลสำรองที่เรียงตามวันที่และเวลา ให้เลือกข้อมูลสำรองแล้วคลิกดำเนินการต่อ
  หน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้าย
 5. เลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน แล้วคลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มถ่ายโอน หน้าจอนี้อาจดูแตกต่างไปบน Mac ของคุณ ดังต่อไปนี้
  หน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้าย
 6. หากคุณมีเนื้อหาจำนวนมาก การถ่ายโอนอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้น เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ ให้รีสตาร์ท Mac ของคุณแล้วเข้าสู่ระบบในบัญชีที่โยกย้ายเพื่อดูไฟล์

กู้คืนทั้ง macOS และไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนเหล่านี้จะลบฮาร์ดดิสก์ของคุณแล้วใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืนทั้งไฟล์และ macOS เวอร์ชั่นเฉพาะที่คุณใช้สร้างข้อมูลสำรอง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณเชื่อมต่อแล้วและเปิดอยู่
 2. เปิด Mac ของคุณ แล้วกด Command (⌘)-R ค้างไว้ทันทีเพื่อเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
 3. เมื่อคุณเห็นหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ให้เลือกตัวเลือกเพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรอง Time Machine
 4. คลิกดำเนินการต่อ แล้วคลิกดำเนินการต่ออีกครั้งบนหน้าจอถัดไป
 5. เลือกดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลกู้คืน แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  หากดิสก์ข้อมูลสำรองของคุณถูกเข้ารหัส ระบบจะขอให้คุณปลดล็อคดิสก์ ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่คุณใช้เมื่อตั้งค่า Time Machine แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 6. เลือกข้อมูลสำรอง แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 7. เลือกฮาร์ดดิสก์ใน Mac ของคุณ (หรือดิสก์ปลายทางอื่นๆ) ที่จะรับเนื้อหาจากข้อมูลสำรองของคุณ แล้วคลิกกู้คืนหรือดำเนินการต่อ
  หาก Mac ของคุณเปิด FileVault อยู่ ระบบจะขอให้คุณปลดล็อคดิสก์ ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับ Mac ของคุณ แล้วคลิกกู้คืน
 8. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้รีสตาร์ท Mac 

กู้คืนไฟล์บางไฟล์

ดูวิธีการใช้ Time Machine เพื่อกู้คืนไฟล์บางไฟล์ ซึ่งรวมถึงไฟล์เวอร์ชั่นเก่าของคุณ


วันที่เผยแพร่: