สำรองข้อมูล Mac ของคุณด้วย Time Machine

ดูวิธีการสร้างข้อมูลสำรองของไฟล์บน Mac ของคุณ

คุณสามารถใช้ Time Machine ซึ่งเป็นคุณสมบัติการสำรองข้อมูลของ Mac เพื่อสำรองข้อมูลของไฟล์ของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแอพ เพลง รูปภาพ อีเมล เอกสาร และไฟล์ระบบ  เมื่อคุณมีข้อมูลสำรอง คุณสามารถกู้คืนไฟล์จากข้อมูลสำรองของคุณ หากไฟล์ต้นฉบับถูกลบออกจาก Mac หรือฮาร์ดดิสก์ (หรือ SSD) ใน Mac ของคุณถูกลบหรือแทนที่

สร้างข้อมูลสำรอง Time Machine

หากต้องการสร้างข้อมูลสำรองด้วย Time Machine สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้มีเพียงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเท่านั้น หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์และเลือกให้เป็นดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine จะทำการสำรองข้อมูลรายชั่วโมงสำหรับ 24 ชั่วโมงที่แล้ว การสำรองข้อมูลรายวันสำหรับเดือนที่แล้ว และการสำรองข้อมูลรายสัปดาห์สำหรับหลายเดือนที่แล้ว ข้อมูลสำรองที่เก่าที่สุดจะถูกลบเมื่อดิสก์สำรองข้อมูลเต็ม

เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเครื่องใดเครื่องหนึ่งต่อไปนี้ซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์สำรองข้อมูลที่คุณใช้กับ Time Machine

 • ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ เช่น USB, Thunderbolt หรือไดรฟ์ FireWire
 • ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (รุ่น 802.11ac) หรือ AirPort Time Capsule
 • AirPort Time Capsule
 • Mac ที่ใช้ร่วมกันเป็นปลายทางข้อมูลสำรอง Time Machine
 • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) ที่รองรับ Time Machine ผ่าน SMB

เลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นดิสก์สำรองข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อไดรฟ์ภายนอกกับ Mac โดยตรง ระบบอาจถามว่าคุณต้องการใช้ไดรฟ์เพื่อสำรองข้อมูลด้วย Time Machine หรือไม่ เลือกเข้ารหัสดิสก์สำรองข้อมูล (แนะนำ) จากนั้นคลิกใช้เป็นดิสก์สำรองข้อมูล

จะมีเฉพาะผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสแล้วได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บดิสก์สำรองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

การเตือน: คุณต้องการใช้ดิสก์นี้ในการสำรองข้อมูลด้วย Time Machine หรือไม่

หาก Time Machine ไม่ขอให้คุณใช้ไดรฟ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มด้วยตนเอง

 1. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ไอคอน Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Time Machine
 2. คลิกเลือกดิสก์สำรองข้อมูล (หรือเลือกดิสก์ หรือเพิ่มหรือเอาดิสก์สำรองข้อมูลออก) ดังต่อไปนี้
  หน้าต่างการตั้งค่า Time Machine
 3. เลือกไดรฟ์ภายนอกจากรายการดิสก์ที่มี จากนั้นเลือก ”เข้ารหัสข้อมูลสำรอง” (แนะนำ) แล้วคลิกใช้ดิสก์ ดังต่อไปนี้

หากดิสก์ที่คุณเลือกไม่ได้ฟอร์แมตตามที่ Time Machine ต้องการ คุณจะได้รับการเตือนให้ลบดิสก์ดังกล่าวก่อน คลิกลบเพื่อดำเนินการต่อ การทำเช่นนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์สำรองข้อมูล 

เพลิดเพลินไปกับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติแสนสะดวก

หลังจากที่คุณเลือกดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine จะเริ่มการสำรองข้อมูลเป็นระยะโดยอัตโนมัติและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม การสำรองข้อมูลครั้งแรกอาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ที่คุณมี แต่คุณสามารถใช้ Mac ต่อในขณะที่กำลังดำเนินการสำรองข้อมูลได้ Time Machine จะสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งก่อน เพื่อให้การสำรองข้อมูลในอนาคตทำได้เร็วขึ้น

การแจ้งเตือน: สำรองข้อมูลเสร็จสิ้น Time Machine ได้เสร็จสิ้นการสำรองข้อมูลครั้งแรกไปยัง Macintosh HD

หากต้องการเริ่มการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ให้เลือกสำรองข้อมูลตอนนี้จากเมนู Time Machine ไอคอน Time Machine ในแถบเมนู ใช้เมนูเดียวกันเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลสำรองหรือข้ามข้อมูลสำรองที่กำลังดำเนินการอยู่


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • กู้คืน Mac จากข้อมูลสำรอง
 • วิธีอื่นที่ใช้ในการสำรองข้อมูลและกู้คืนไฟล์
 • หากคุณสำรองข้อมูลไปยังหลายๆ ดิสก์ คุณสามารถสลับดิสก์ก่อนเข้าสู่ Time Machine ได้ กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือก "เลือกดูดิสก์สำรองข้อมูลอื่น" จากเมนู Time Machine
 • หากต้องการยกเว้นการสำรองข้อมูลบางรายการ ให้เปิดการตั้งค่า Time Machine แล้วคลิกตัวเลือก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการยกเว้น หากต้องการหยุดใช้การยกเว้นรายการ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ให้เลือกรายการและคลิกปุ่มลบ (–)
 • หากคุณใช้ Time Machine ในการสำรองข้อมูลดิสก์เครือข่าย คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรองเหล่านั้นอยู่ในสภาพดี กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกตรวจสอบการสำรองข้อมูลจากเมนู Time Machine 
 • ใน OS X Lion v10.7.3 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์ Time Machine ได้ หากจำเป็น กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่ Mac กำลังเริ่มต้นระบบ เมื่อคุณเห็นหน้าจอโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ ให้เลือก “EFI Boot” เป็นดิสก์เริ่มต้นระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: