สำรองข้อมูล Mac ของคุณด้วย Time Machine

ดูวิธีการสร้างข้อมูลสำรองของไฟล์บน Mac ของคุณ

ใช้ Time Machine ซึ่งเป็นคุณสมบัติการสำรองข้อมูลที่มาพร้อมกับ Mac เพื่อสำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงแอป เพลง รูปภาพ อีเมล และเอกสาร การมีข้อมูลสํารองจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนไฟล์ที่คุณลบในภายหลังหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ดูวิธีกู้คืน Mac ของคุณจากข้อมูลสํารอง


สร้างข้อมูลสำรอง Time Machine

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น USB หรือไดรฟ์ Thunderbolt ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์สำรองข้อมูลที่คุณใช้กับ Time Machine
  2. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine
  3. คลิกเลือกดิสก์สำรองข้อมูล
    หน้าต่างการตั้งค่า Time Machine
  4. เลือกชื่อของดิสก์ แล้วคลิกใช้ดิสก์ Time Machine จะเริ่มการสํารองข้อมูลเป็นระยะโดยอัตโนมัติและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

หากคุณต้องการเริ่มการสํารองข้อมูลด้วยตนเองโดยไม่รอการสํารองข้อมูลอัตโนมัติครั้งต่อไป ให้เลือก "สํารองข้อมูลตอนนี้" จากเมนู Time Machine ในแถบเมนู

ใช้เมนูเดียวกันเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลสำรองหรือข้ามข้อมูลสำรองที่กำลังดำเนินการอยู่ ตัวอย่างเช่น หากการสํารองข้อมูลกำลังดำเนินการอยู่ เมนูจะแสดงความคืบหน้า เมื่อการสำรองข้อมูลไม่ได้ดำเนินการอยู่ เมนูจะแสดงวันที่และเวลาของการสํารองข้อมูลครั้งล่าสุด

เมนู Time Machine ที่แสดงการสำรองข้อมูลที่กำลังดำเนินการอยู่
การสำรองข้อมูลกำลังดำเนินการอยู่

เมนู Time Machine ที่แสดงเวลาสํารองข้อมูลครั้งล่าสุด
การสำรองข้อมูลล่าสุด


ดูเพิ่มเติม

  • Time Machine จะสร้างข้อมูลสำรองรายชั่วโมงสำหรับ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสำรองรายวันสำหรับเดือนที่ผ่านมา และข้อมูลสำรองรายสัปดาห์สำหรับเดือนก่อนหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ข้อมูลสำรองที่เก่าที่สุดจะถูกลบเมื่อดิสก์สำรองข้อมูลเต็ม การสำรองข้อมูลครั้งแรกอาจใช้เวลานาน แต่คุณสามารถใช้ Mac ต่อไปในขณะที่การสำรองข้อมูลกำลังดำเนินการอยู่ได้ Time Machine จะสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งก่อน เพื่อให้การสำรองข้อมูลในอนาคตทำได้เร็วขึ้น
  • หากต้องการยกเว้นการสำรองข้อมูลบางรายการ ให้เปิดการตั้งค่า Time Machine แล้วคลิกตัวเลือก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการยกเว้น หากต้องการหยุดใช้การยกเว้นรายการ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ให้เลือกรายการและคลิกปุ่มลบ (–)
  • หากคุณสำรองข้อมูลไปยังหลายๆ ดิสก์ คุณสามารถกดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือกเรียกดูดิสก์สำรองข้อมูลอื่นจากเมนู Time Machine
  • ดูเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลและกู้คืนไฟล์

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: