วิธีใช้ Time Machine เพื่อสำรองหรือกู้คืนข้อมูล Mac

Time Machine จะสำรองไฟล์ทั้งหมดของคุณไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนได้ในภายหลังหรือดูประวัติย้อนหลัง

ตั้งค่า Time Machine

Time Machine เป็นคุณสมบัติการสำรองข้อมูลในตัวของ Mac หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนี้

เมื่อคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกกับ Mac โดยตรง ระบบอาจถามว่าคุณต้องการใช้ไดรฟ์เพื่อสำรองข้อมูลด้วย Time Machine หรือไม่

เลือกเข้ารหัสดิสก์สำรองข้อมูล (แนะนำ) จากนั้นคลิกใช้เป็นดิสก์สำรองข้อมูล จะมีเฉพาะผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสแล้วได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บดิสก์สำรองข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

หาก Time Machine ไม่ได้ขอให้คุณเลือกดิสก์สำรองข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์กับ Mac ให้ทำดังนี้

 1. เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine ไอคอน Time Machine ในแถบเมนู หรือเลือกเมนู Apple  () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Time Machine
 2. คลิก "เลือกดิสก์สำรองข้อมูล" "เลือกดิสก์" หรือ "เพิ่มหรือเอาดิสก์สำรองข้อมูลออก"
 3. เลือกดิสก์สำรองข้อมูลจากรายการ แล้วคลิกใช้ดิสก์
 4. เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยสำหรับการสำรองข้อมูลและเพื่อความสะดวก คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำได้เพื่อเพิ่มดิสก์สำรองข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ดิสก์สำรองข้อมูลหนึ่งขณะอยู่ที่บ้าน และใช้ดิสก์สำรองข้อมูลอีกอันเมื่ออยู่ที่ทำงาน

สำรองข้อมูลโดยใช้ Time Machine

หลังจากที่คุณตั้งค่า Time Machine แล้ว Time Machine จะสร้างข้อมูลสำรองรายชั่วโมงสำหรับ 24 ชั่วโมงที่แล้ว ข้อมูลสำรองรายวันสำหรับเดือนที่แล้ว และข้อมูลสำรองรายสัปดาห์สำหรับเดือนก่อนหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ข้อมูลสำรองที่เก่าที่สุดจะถูกลบเมื่อดิสก์สำรองข้อมูลเต็ม

 • เมื่อต้องการสำรองข้อมูลทันทีแทนที่จะรอการสำรองข้อมูลอัตโนมัติครั้งต่อไป ให้เลือก "สำรองข้อมูลตอนนี้" จากเมนู Time Machine ไอคอน Time Machine ในแถบเมนู
 • หากต้องการหยุดการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ให้เปิดการตั้งค่า Time Machine แล้วยกเลิกการเลือก "สำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ" (macOS Sierra หรือใหม่กว่า) หรือปิด Time Machine (OS X El Capitan หรือก่อนหน้า) คุณยังคงสามารถสำรองข้อมูลด้วยตนเองได้โดยการเลือก สำรองข้อมูลตอนนี้ จากเมนู Time Machine
 • หากต้องการยกเลิกการสำรองข้อมูลที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้เลือก ข้ามข้อมูลสำรองนี้ (หรือ หยุดการสำรองข้อมูล) จากเมนู Time Machine 
 • หากต้องการตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูล ให้ใช้เมนู Time Machine ไอคอนจะปรากฏเมื่อ Time Machine กำลังสำรองข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในสถานะพักจนกว่าจะถึงการสำรองข้อมูลอัตโนมัติครั้งต่อไป อยู่ในสถานะพัก หรือไม่สามารถสำรองข้อมูลให้เสร็จสิ้น ไม่สามารถสำรองข้อมูลไม่สามารถสำรองข้อมูล
 • หากต้องการยกเว้นการสำรองข้อมูลบางรายการ ให้เปิดการตั้งค่า Time Machine จากเมนู Time Machine คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการยกเว้น หากต้องการหยุดใช้การยกเว้นรายการ เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ให้เลือกรายการและคลิกปุ่มลบ (–)

 

     
 

การสำรองข้อมูลครั้งแรกอาจใช้เวลานาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ที่คุณมี คุณสามารถใช้ Mac ต่อไปในขณะที่กำลังทำการสำรองข้อมูลได้ คอมพิวเตอร์ Mac บางรุ่นสามารถทำการสำรองข้อมูลได้แม้ในขณะพักการทำงานอยู่ Time Machine จะสำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งก่อน เพื่อให้การสำรองข้อมูลในอนาคตทำได้เร็วขึ้น

กู้คืนเป็นบางรายการจากข้อมูลสำรองของ Time Machine

 1. เปิดหน้าต่างสำหรับรายการที่คุณต้องการกู้คืน ตัวอย่างเช่น
  • หากต้องการกู้คืนไฟล์ที่คุณเผลอลบโดยไม่ได้ตั้งใจจากโฟลเดอร์เอกสาร ให้เปิดโฟลเดอร์เอกสาร
  • หากต้องการกู้คืนข้อความอีเมล ให้เปิดกล่องเข้าในแอพเมล
  • หากคุณใช้แอพที่บันทึกเอกสารในเวอร์ชั่นที่คุณใช้งานอยู่ให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดเอกสารนั้น แล้วใช้ Time Machine ในการกู้คืนเอกสารดังกล่าวในเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้
 2. เลือกเข้าสู่ Time Machine จากเมนู Time Machine ไอคอน Time Machine หรือคลิก Time Machine ใน Dock ด้านล่างนี้คือการแสดงตัวอย่างของ Time Machine สำหรับโฟลเดอร์เอกสาร
 3. ค้นหารายการที่จะกู้คืน ดังนี้
  • ใช้ไทม์ไลน์บนขอบของหน้าจอเพื่อดูรายการต่างๆ ในข้อมูลสำรอง Time Machine ซึ่งอยู่ในวันที่และเวลานั้นๆ ทั้งนี้ไทม์ไลน์อาจจะมีสแนปช็อตภายในเครื่องอยู่ด้วย
  • ใช้ลูกศรขึ้นและลงบนหน้าจอเพื่อข้ามไปที่เวลาครั้งสุดท้ายที่เนื้อหาของหน้าต่างมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ช่องค้นหาในหน้าต่างเพื่อค้นหารายการ แล้วย้ายผ่านเวลาในขณะที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของรายการนั้นเป็นหลัก
  • เลือกรายการและกด Space Bar เพื่อดูตัวอย่างรายการ และตรวจสอบว่าเป็นรายการที่คุณต้องการ 
 4. คลิกกู้คืนเพื่อกู้คืนรายการที่เลือก หรือกด Control พร้อมกับคลิกที่รายการนั้นเพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

กู้คืนข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลสำรองของ Time Machine

หากต้องการกู้คืน Mac อย่างสมบูรณ์ ให้ใช้ยูทิลิตี้ "กู้คืนจากการสำรองข้อมูลของ Time Machine" ในการกู้คืน macOS โดยดิสก์ที่คุณกู้คืนจะถูกล้างข้อมูลก่อนที่จะได้รับคอนเทนต์ของ macOS และคอนเทนต์อื่นๆ จากข้อมูลสำรองของ Time Machine

หากต้องการคัดลอกเฉพาะไฟล์ การตั้งค่า หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

ดูเพิ่มเติม

 • ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือกู้คืนด้วย Time Machine
 • หากคุณสำรองข้อมูลไปยังหลายๆ ดิสก์ คุณสามารถสลับดิสก์ก่อนเข้าสู่ Time Machine ได้ โดยกดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือก เลือกดูดิสก์สำรองข้อมูลอื่น จากเมนู Time Machine
 • หากคุณใช้ Time Machine ในการสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสำรองเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ในสภาพดีได้โดยการกดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วเลือก "ตรวจสอบการสำรองข้อมูล" จากเมนู Time Machine 
 • หลังจากที่คุณเลือกดิสก์สำรองข้อมูลแล้ว ไอคอนของดิสก์ใน Finder อาจใช่หรืออาจไม่ใช่ไอคอนเดียวกัน กับที่คุณเห็นในการตั้งค่า Time Machine คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนได้
 • ใน OS X Lion v10.7.3 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์ Time Machine ได้ หากจำเป็น โดยให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่ Mac เริ่มต้นระบบ เมื่อคุณเห็นหน้าจอโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ ให้เลือก "EFI Boot" เป็นดิสก์เริ่มต้นระบบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: