เตรียม Mac ของคุณให้พร้อมสำหรับการรับบริการ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนนำ Mac ของคุณมารับบริการ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและประหยัดเวลา

สำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการเตรียม Mac สำหรับการรับบริการ Time Machine ช่วยให้สำรองข้อมูลและกู้คืนไฟล์ทั้งหมดได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีวิธีการสำรองข้อมูลอื่นๆ เช่นกัน ดูวิธีการสำรองข้อมูล Mac ของคุณ 

  

นัดหมายการซ่อม

เลือกจากตัวเลือกบริการที่มีในพื้นที่ของคุณ: จองเวลานัดหมายที่ Apple Store ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือทำการส่งซ่อม ขอรับบริการสำหรับ Mac ของคุณ
 

รวบรวมข้อมูลของคุณ

หากคุณยังเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ ให้นำมาที่สถานที่ให้บริการด้วย นอกจากนี้ คุณอาจต้องใช้รหัสผ่าน Apple ID และเอกสารยืนยันตัวตนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกให้โดยรัฐบาลอื่นๆ

คุณควรทราบชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ macOS ของคุณในกรณีที่คุณต้องเข้าสู่ระบบ Mac ที่สถานที่ให้บริการ และหากคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ โปรดปิดก่อนที่คุณจะเข้ารับบริการ

  

รวบรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

นำ Mac, สายไฟ และอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่คุณต้องการความช่วยเหลือมาด้วย

หากคุณใช้บริการส่งซ่อม ให้ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการบรรจุและส่งซ่อมที่คุณได้รับ

  


หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: