ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple

เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod touch, iPod, Mac หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

  • บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • หากผลิตภัณฑ์ของคุณซิงค์กับ iTunes คุณสามารถค้นหาได้ใน iTunes
  • สำหรับ Mac สามารถค้นหาได้ด้วยการเลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนู Apple
  • สำหรับ iPhone, iPad, iPod touch, iPod หรือ Apple Watch สามารถค้นหาได้ในการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ

หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือไม่ได้เปิดเครื่อง

  • หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้
  • หากคุณมี iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod คุณสามารถรับหมายเลขประจำเครื่องได้จากแท็บอุปกรณ์ในการตั้งค่า iTunes
  • คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์


คุณยังสามารถเลือกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง

อุปกรณ์

Mac

อื่นๆ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หมายเลขลงทะเบียนและหมายเลขประจำเครื่องผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่จะไม่มีตัวอักษร "O" อยู่เลย

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple สูญหายหรือถูกขโมย

แก้ไขล่าสุด: