ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod, HomePod, Mac หรือผลิตภัณฑ์ Apple อื่นๆ

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • สำหรับ Mac คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการเลือก เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากเมนู Apple
  • สำหรับ iPhone, iPad, iPod touch, iPod หรือ Apple Watch คุณสามารถค้นหาได้ในการตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  • ใน Finder หรือ iTunes หากผลิตภัณฑ์ของคุณซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ


หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือไม่ได้เปิดเครื่อง

  • หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้
  • คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์


นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านล่างนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

iPhone, iPad, Apple Watch, iPod

Apple TV

HomePod

AirPods

AirTag

Beats


ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หมายเลขการลงทะเบียนและหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่จะไม่มีตัวอักษร "O" อยู่เลย

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple สูญหายหรือถูกขโมย

วันที่เผยแพร่: