ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod, HomePod, Mac หรือผลิตภัณฑ์ Apple อื่นๆ

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

  • ตรวจสอบตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อหาหมายเลขประจำเครื่องที่พิมพ์อยู่
  • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้
  • สำหรับ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Apple Watch ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  • หากคุณใช้ Finder หรือ iTunes เพื่อซิงค์อุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ ให้เสียบอุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ของคุณใน Finder หรือ iTunes


หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือไม่ได้เปิดเครื่อง

หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้ คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ หรือเลือกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านล่างนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง

iPhone, iPad, iPod

Apple Watch

Apple TV

AirPods

AirTag

Beats

จอแสดงผล

ชุดแบตเตอรี่ MagSafe


หมายเลขการลงทะเบียนและหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple จะใช้หมายเลข 0 (ศูนย์) และ 1 (หนึ่ง) แทนตัวอักษร "O" หรือ "I"

วันที่เผยแพร่: