ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ

เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod touch, iPod, Mac หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
 • ใน iTunes หากผลิตภัณฑ์ของคุณซิงค์กับ iTunes
 • บน Mac ให้เลือก เกี่ยวกับ Mac นี้ จากเมนู Apple
 • บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod จะอยู่ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ

หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือไม่ได้เปิดเครื่อง

 • คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
 • หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้
 • หากคุณมี iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod อยู่กับตัว คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้จากแท็บ อุปกรณ์ ในการตั้งค่า iTunes
 • คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

ออนไลน์ที่ โปรไฟล์สนับสนุนของฉัน

แม้ว่า Apple จะไม่มีขั้นตอนในการติดตามหรือแจ้งผลิตภัณฑ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย แต่คุณสามารถใช้ โปรไฟล์สนับสนุนของฉัน เพื่อค้นหารายการหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือลงทะเบียนด้วย Apple ID ของคุณได้

 1. ไปที่ โปรไฟล์สนับสนุนของฉัน (มีให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. ดูการซื้อของคุณใน ผลิตภัณฑ์ของฉัน

คุณยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหาหมายเลขประจำเครื่องได้เช่นกัน

อุปกรณ์

Mac

อื่นๆ

ขอความช่วยเหลือ

หมายเลขทะเบียนของ Apple และหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่ไม่ใช่ตัวอักษร "O" โดยเด็ดขาด

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple สูญหายหรือถูกขโมย

 

แก้ไขล่าสุด: