ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple

เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod touch, iPod, Mac หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

  • บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • ใน iTunes หากผลิตภัณฑ์ของคุณซิงค์กับ iTunes
  • บน Mac ให้เลือก เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากเมนู Apple
  • บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod จะอยู่ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ

หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือไม่ได้เปิดเครื่อง

  • คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้
  • หากคุณมี iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod อยู่กับตัว คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้จากแท็บ อุปกรณ์ ในการตั้งค่า iTunes
  • คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์


คุณยังสามารถเลือกจากผลิตภัณฑ์ด้านล่าง เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหาหมายเลขประจำเครื่องได้เช่นกัน

อุปกรณ์

Mac

อื่นๆ

ขอความช่วยเหลือ

หมายเลขลงทะเบียนและหมายเลขประจำเครื่องผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) ซึ่งจะไม่ใช่ตัวอักษร "O"

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple สูญหายหรือถูกขโมย

 

แก้ไขล่าสุด: