ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณ

ดูวิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod touch, iPod, Mac หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

ตรวจสอบที่นี่ก่อน

คุณสามารค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้ตามที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • บนตัวเครื่องด้านนอกของผลิตภัณฑ์
  • หากผลิตภัณฑ์ของคุณซิงค์กับ iTunes คุณสามารถค้นหาได้ใน iTunes
  • สำหรับ Mac คุณสามารถค้นหาได้ด้วยการเลือก "เกี่ยวกับ Mac นี้" จากเมนู Apple
  • สำหรับ iPhone, iPad, iPod touch, iPod หรือ Apple Watch คุณสามารถค้นหาได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ

หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัวหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้

  • หากคุณเก็บบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ไว้ คุณสามารถตรวจสอบบาร์โค้ดเพื่อค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้
  • หากคุณมี iPhone, iPad, iPod touch หรือ iPod คุณสามารถรับหมายเลขประจำเครื่องได้จากแท็บอุปกรณ์ในการตั้งค่า iTunes
  • คุณยังสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้ในใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์


นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งด้านล่างนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย

อุปกรณ์

Mac

อื่นๆ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หมายเลขการลงทะเบียนและหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่จะไม่มีตัวอักษร "O" แต่อย่างใด

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple สูญหายหรือถูกขโมย

วันที่เผยแพร่: