ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple

เรียนรู้วิธีค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPhone, iPad, iPod, Mac หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Apple

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สามารถเริ่มต้นระบบได้

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • บนตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์
  • ภายในซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ (อย่างเช่น ดูจากหน้าต่าง เกี่ยวกับ Mac นี้)
  • ใน iTunes (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซิงค์กับ iTunes)

หากคุณไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่กับตัว หรือผลิตภัณฑ์ไม่เริ่มต้นระบบ

คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • บนตัวเครื่องของผลิตภัณฑ์
  • ใน iTunes (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซิงค์กับ iTunes)
  • บนบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์
  • บนใบเสร็จรับเงิน (หรือใบแจ้งหนี้) ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์

หมายเลขประจำเครื่องเฉพาะของผลิตภัณฑ์

แม้ว่า Apple จะไม่มีขั้นตอนในการติดตามหรือแจ้งผลิตภัณฑ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย แต่คุณสามารถใช้ โปรไฟล์สนับสนุนของฉัน เพื่อค้นหารายการหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือลงทะเบียนด้วย Apple ID ของคุณได้

  1. โดยไปที่ โปรไฟล์สนับสนุนของฉัน (มีให้ในบางภาษาเท่านั้น)
  2. ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ของคุณ
  3. ดูการซื้อของคุณใน ผลิตภัณฑ์ของฉัน

คุณยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลแบบละเอียด เกี่ยวกับการหาหมายเลขประจำเครื่องได้เช่นกัน ดังนี้

อุปกรณ์

Mac

อื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บางครั้งหมายเลขทะเบียนของ Apple และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ Apple อาจมีเลข "0" (ศูนย์) แต่ไม่ใช่ตัวอักษร "O"

รายงานผลิตภัณฑ์ Apple ที่สูญหายหรือถูกขโมย

แก้ไขล่าสุด: