การแก้ไขการควบคุมนี้จะทำให้โหลดหน้านี้อีกครั้ง
โน้ตบุ๊ค Mac

โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro

Apple ได้ระบุแล้วว่ามีคีย์บอร์ดจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro บางรุ่นที่อาจแสดงอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอาการ

 • ตัวอักษรหรืออักขระซ้ำโดยไม่คาดคิด
 • ตัวอักษรหรืออักขระไม่ปรากฏขึ้น
 • ปุ่มต่างๆ ให้ความรู้สึก "หนืด" และไม่ตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการคีย์บอร์ดของ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประเภทของการบริการจะถูกกำหนดหลังจากที่คีย์บอร์ดได้รับการทดสอบแล้ว และอาจต้องเปลี่ยนปุ่มตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไปหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

หากต้องการระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณและดูว่าคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ ให้เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ รุ่นที่เข้าเกณฑ์จะแสดงอยู่ด้านล่าง

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)
 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)
 • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2019)

หมายเหตุ: ไม่มีโน้ตบุ๊ค Mac รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่งข้อสำหรับบริการ โน้ตบุ๊ค Mac ของคุณจะได้รับการตรวจสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อยืนยันว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้

ประเภทของการบริการจะถูกกำหนดหลังจากที่คีย์บอร์ดได้รับการทดสอบ และอาจต้องเปลี่ยนปุ่มตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไปหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด เวลาตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จของการบริการอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการและความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ในการเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: หาก MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ขยายความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานของโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

หากคุณเชื่อว่าโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมนี้ครอบคลุม MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์เป็นเวลา 4 ปี หลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

Information as of 2019-07-09