บริการช่วยเหลือ MacBook Pro

เปลี่ยนอัตรารีเฟรชของจอแสดงผล

MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วมีจอแสดงผล Retina ที่มีอัตรารีเฟรชแบบปรับได้

ใช้ Touch Bar

Touch Bar แสดงปุ่มลัดและตัวควบคุมแอพต่างๆ ที่คุ้นเคยเมื่อคุณต้องการใช้งาน

แหล่งข้อมูล

รับ AppleCare+ สำหรับ Mac

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการปกป้องเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple

โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง