บริการช่วยเหลือ MacBook Pro

แหล่งข้อมูล

AppleCare+ สำหรับ Mac

ซื้อ AppleCare+ ภายใน 60 วันแรกนับจากวันที่คุณซื้อ Mac เครื่องใหม่ของคุณ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญนานสูงสุด 3 ปีจาก Apple ผู้ซึ่งเข้าใจใน Mac ของคุณยิ่งกว่าใคร

โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและโปรแกรมขยายเวลาการซ่อมแซม