อะแดปเตอร์สำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C บน Mac หรือ iPad Pro

หากสายของจอแสดงผลภายนอกไม่สามารถเสียบกับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C บน Mac หรือ iPad Pro ของคุณได้ คุณอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

วิธีแก้ไขปัญหาในบทความนี้สามารถใช้ได้กับ Mac รุ่นที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) ไอคอน Thunderbolt ต่อไปนี้:

  • iMac Pro
  • iMac รุ่นตั้งแต่ปี 2017
  • Mac mini (2018)
  • MacBook Pro รุ่นตั้งแต่ปี 2016 หรือใหม่กว่า
  • MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018)

มุมมองด้านข้าง MacBook Pro ที่แสดงพอร์ตต่างๆ
MacBook Pro (ดังภาพ), MacBook Air, iMac Pro, iMac และ Mac mini ที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หลายพอร์ต

 

หาก Mac ของคุณมีพอร์ตเพียงพอร์ตเดียวเช่นนี้ แสดงว่าเป็น MacBook ที่มี USB-C ไอคอน USB พอร์ตนั้นรองรับทุกอุปกรณ์ยกเว้นวิธีแก้ไขปัญหา Thunderbolt ในบทความนี้

มุมมองด้านข้าง MacBook ที่แสดงพอร์ตต่างๆ

MacBook มีเพียงพอร์ตเดียว ซึ่งรองรับ USB-C แต่ไม่รองรับ Thunderbolt

 

iPad Pro 11 นิ้ว และ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3) ที่มีพอร์ต USB-C ไอคอน USB จำนวนหนึ่งพอร์ต ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พอร์ต USB-C บน iPad Pro

มุมมองด้านล่าง iPad Pro ที่แสดงพอร์ต USB-C

 

ระบุขั้วต่อที่ใช้ต่อสายของคุณ

หากต้องการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับ Mac หรือ iPad Pro ของคุณ ให้ใช้ภาพต่อไปนี้เพื่อระบุขั้วต่อที่ปลายของสายที่อุปกรณ์ของคุณใช้ ตรวจสอบปลายด้านที่เสียบกับ Mac หรือ iPad Pro ไม่ใช่ด้านที่เสียบกับอุปกรณ์
  

Thunderbolt 3 (USB-C)  ไอคอน Thunderbolt

ภาพประกอบของขั้วต่อ USB-C

หากคุณใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable หรือสาย Thunderbolt 3 (USB-C) อื่นกับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์อื่น สายดังกล่าวควรใช้กับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ 

LG UltraFine 5K Display ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C)

 

USB-C  ไอคอน USB

ภาพประกอบของขั้วต่อ USB-C

หากคุณใช้ Belkin USB-C to USB-C Cable หรือสาย USB-C อื่นๆ กับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์อื่นของคุณ สายดังกล่าวควรจะสามารถใช้กับ Mac หรือ iPad Pro ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

LG UltraFine 4K Display ใช้ USB-C

 

Thunderbolt  ไอคอน Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2  ไอคอน Thunderbolt

ภาพประกอบของขั้วต่อ Thunderbolt

หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับจอแสดงผล Thunderbolt หรืออุปกรณ์อื่น ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter 

นี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับ Apple Thunderbolt Display

Thunderbolt และ Thunderbolt 2 ไม่ใช่อย่างเดียวกับ Mini DisplayPort ไอคอน Mini DisplayPort แม้ว่าพอร์ตจะมีรูปร่างเหมือนกันก็ตาม หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับจอแสดงผล Mini DisplayPort วิธีแก้ไขปัญหานี้จะไม่สามารถใช้ได้

 

Mini DisplayPort  ไอคอน Mini DisplayPort

ภาพประกอบของขั้วต่อ Mini DisplayPort

หากคุณใช้สาย Mini DisplayPort กับจอแสดงผล Mini DisplayPort ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C to Mini DisplayPort สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

นี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับ Apple LED Cinema Display

Mini DisplayPort ไม่ใช่อย่างเดียวกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 ไอคอน Thunderbolt แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

 

DisplayPort

ภาพประกอบของขั้วต่อ DisplayPort

หากคุณใช้สาย DisplayPort กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์หรือสาย USB-C to DisplayPort ของบริษัทอื่น เช่น Moshi USB-C to DisplayPort Cable

 

HDMI

ภาพประกอบของขั้วต่อ HDMI

หากคุณใช้สาย HDMI กับจอแสดงผล ให้ใช้ Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรืออะแดปเตอร์หรือสาย USB-C to HDMI บริษัทอื่น

VGA

ภาพประกอบของขั้วต่อ VGA

หากคุณใช้สาย VGA กับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้ Apple USB-C VGA Multiport Adapter หรือใช้อะแดปเตอร์ USB-C to VGA ของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to VGA Adapter

 

อีเธอร์เน็ต  ไอคอนอีเธอร์เน็ต

ภาพประกอบของขั้วต่อีเธอร์เน็ต

หากคุณใช้สาย Ethernet กับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C to Ethernet ของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter

 

USB-A  ไอคอน USB

ภาพประกอบของขั้วต่อ USB-A

หากคุณใช้สาย USB-A กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้ Apple USB-C to USB Adapter อะแดปเตอร์ USB-C Digital AV Multiport ของ Apple และ อะแดปเตอร์ USB-C VGA Multiport ของ Apple จะมีพอร์ต USB-A เช่นกัน

หากต้องการชาร์จ iPhone, iPad หรือ iPod จากพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ Apple USB-C to Lightning Cable แทนได้
 

DVI

ภาพประกอบของขั้วต่อ DVI

หากคุณใช้สาย DVI กับจอแสดงผล ให้ใช้ USB-C to DVI Adapter หรือสายของบริษัทอื่น สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

นี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับ Apple Cinema Display

 

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: