อะแดปเตอร์สำหรับพอร์ต Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C บน Mac ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ต่างๆ สำหรับพอร์ต Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C บน Mac ของคุณ

อะแดปเตอร์และสายในบทความนี้ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีพอร์ต Thunderbolt 4, พอร์ต Thunderbolt 3 หรือพอร์ต USB-C หาก Mac ของคุณมีพอร์ตเพียงพอร์ตเดียว แสดงว่าไม่รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt

หากคุณใช้อะแดปเตอร์ USB-C หรือ Thunderbolt เพื่อเชื่อมต่อจอจอภาพ อะแดปเตอร์ต้องใช้ได้กับโหมด DisplayPort Alt, Thunderbolt 3 หรือ Thunderbolt 4


  

ในการค้นหาสายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ Mac ของคุณ ให้ตรวจสอบขั้วต่อที่ปลายสายสำหรับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
  

 

Thunderbolt 3 ไอคอน Thunderbolt หรือ Thunderbolt 4  ไอคอน Thunderbolt

หากคุณใช้สาย Thunderbolt 3 หรือ Thunderbolt 4 เช่น สาย Apple Thunderbolt 4 กับจอภาพหรืออุปกรณ์อื่น ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

Apple Studio Display, Apple Pro Display XDR และ LG UltraFine 5K Display ใช้ Thunderbolt 3

 

 

USB-C  ไอคอน USB

หากคุณใช้สาย USB-C เช่น สาย Apple Thunderbolt 3 (USB‑C) กับอุปกรณ์ของคุณ ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

The LG UltraFine 4K Display ใช้ USB-C

 

USB-A  ไอคอน USB

หากคุณใช้สาย USB-A กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C เป็น USB-A เช่น อะแดปเตอร์ Apple USB-C เป็น USB ของ Apple, Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรืออะแดปเตอร์มัลติพอร์ต USB-C VGA ของ Apple เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Mac

หากต้องการชาร์จ iPhone, iPad หรือ iPod touch จากพอร์ต Thunderbolt 3 หรือ USB-C โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้ คุณสามารถใช้สาย Apple USB-C เป็น Lightning แทนได้

อีเธอร์เน็ต  ไอคอนอีเธอร์เน็ต

หากคุณใช้สายอีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C เป็นอีเธอร์เน็ต เช่น อะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต USB-C เป็น Gigabit จาก Belkin หาก Mac ของคุณมีพอร์ตอีเทอร์เน็ต คุณสามารถเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

 

Thunderbolt  ไอคอน Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2  ไอคอน Thunderbolt

หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับ Apple Thunderbolt Display หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ใช้ อะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt 3 เป็น Thunderbolt 2 

Thunderbolt และ Thunderbolt 2 ไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort ไอคอน Mini DisplayPort แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

 

Mini DisplayPort  ไอคอน Mini DisplayPort

หากคุณใช้สาย Mini DisplayPort กับจอแสดงผล ให้ใช้สาย USB-C เป็น Mini DisplayPort เช่น สาย mophie USB-C Cable พร้อมหัวต่อ Mini DisplayPort สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

Mini DisplayPort ไม่เหมือนกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 ไอคอน Thunderbolt แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

HDMI

หากคุณใช้สาย HDMI กับจอแสดงผล ให้ใช้ Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรืออะแดปเตอร์หรือสาย USB-C เป็น HDMI อื่น หาก Mac ของคุณมีพอร์ต HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อจอภาพกับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

DisplayPort

หากคุณใช้สาย DisplayPort กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์หรือสาย USB-C เป็น DisplayPort

 

VGA

หากคุณใช้สาย VGA กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C เป็น VGA เช่น อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต USB-C VGA ของ Apple หรืออะแดปเตอร์ USB-C เป็น VGA จาก Belkin

 

DVI

หากคุณใช้สาย DVI กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์หรือสาย USB-C เป็น DVI Adapter สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

 

 

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: