อะแดปเตอร์สำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C บน Mac

หากสายของจอแสดงผลภายนอก ฮาร์ดไดรฟ์ กล้อง หรืออุปกรณ์อื่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C บน iMac Pro, iMac, MacBook Pro หรือ MacBook ของคุณ คุณอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

โซลูชั่นในบทความนี้สามารถใช้ได้กับ Mac รุ่นที่มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C)  ต่อไปนี้:


MacBook Pro (ตามภาพ), iMac Pro และ iMac มีพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หลายพอร์ต


หาก Mac ของคุณมีพอร์ตเช่นนี้เพียงพอร์ตเดียว แสดงว่าเป็น MacBook ที่มี USB-C พอร์ตนั้นรองรับทุกอุปกรณ์ยกเว้นโซลูชั่น Thunderbolt ในบทความนี้


MacBook มีเพียงพอร์ตเดียว ซึ่งรองรับ USB-C แต่ไม่รองรับ Thunderbolt


 

ระบุขั้วต่อที่ใช้ต่อสายของคุณ

หากต้องการค้นหาโซลูชั่นสำหรับ Mac ของคุณ ให้ใช้ภาพต่อไปนี้เพื่อระบุขั้วต่อที่ปลายของสายที่อุปกรณ์ของคุณใช้ ตรวจสอบปลายด้านที่เสียบกับ Mac ไม่ใช่ด้านที่เสียบกับอุปกรณ์
  

Thunderbolt 3 (USB-C)  

หากคุณใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable หรือสาย Thunderbolt 3 (USB-C) อื่นกับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์อื่น สายดังกล่าวควรใช้กับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ 

LG UltraFine 5K Display ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C)

 

USB-C  

หากคุณใช้ Belkin USB-C to USB-C Cable หรือสาย USB-C อื่นๆ กับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์อื่นของคุณ สายดังกล่าวควรจะสามารถใช้กับ Mac ของคุณได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

LG UltraFine 4K Display ใช้ USB-C

 

Thunderbolt   หรือ Thunderbolt 2  


หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับจอแสดงผล Thunderbolt หรืออุปกรณ์อื่น ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter 

นี่เป็นโซลูชั่นที่ถูกต้องสำหรับ Apple Thunderbolt Display

Thunderbolt และ Thunderbolt 2 จะไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort แม้ว่าจะมีพอร์ตที่มีรูปร่างเหมือนกันก็ตาม หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับจอแสดงผล Mini DisplayPort วิธีแก้ไขปัญหานี้จะไม่สามารถใช้ได้

 

Mini DisplayPort  

หากคุณใช้สาย Mini DisplayPort กับจอแสดงผล Mini DisplayPort ให้ใช้ USB-C to Mini DisplayPort Adapter ของบริษัทอื่น สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

นี่เป็นโซลูชั่นที่ถูกต้องสำหรับ Apple LED Cinema Display

Mini DisplayPort จะไม่เหมือนกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2  แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

 

DisplayPort

หากคุณใช้สาย DisplayPort กับจอแสดงผล ให้ใช้ USB-C to DisplayPort Adapter หรือสายของบริษัทอื่น เช่น Moshi USB-C to DisplayPort Cable

 

HDMI

หากคุณใช้สาย HDMI กับจอแสดงผล ให้ใช้ Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรือ USB-C to HDMI Adapter หรือสายของบริษัทอื่น

VGA

หากคุณใช้สาย VGA กับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้ Apple USB-C VGA Multiport Adapter หรือใช้อะแดปเตอร์ USB-C to VGA ของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to VGA Adapter

 

อีเธอร์เน็ต  

หากคุณใช้สาย Ethernet กับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C to Ethernet ของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter

 

DVI

หากคุณใช้สาย DVI กับจอแสดงผล ให้ใช้ USB-C to DVI Adapter หรือสายของบริษัทอื่น สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

นี่เป็นโซลูชั่นที่ถูกต้องสำหรับ Apple Cinema Display

 

USB-A  

หากคุณใช้สาย USB-A กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้ Apple USB-C to USB Adapter

หากต้องการชาร์จ iPhone, iPad หรือ iPod จากพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์นี้ คุณสามารถใช้ Apple USB-C to Lightning Cable แทนได้

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: