อะแดปเตอร์สำหรับพอร์ต Thunderbolt 3 หรือ USB-C บน Mac หรือ iPad Pro

หากสายของจอแสดงผลภายนอกไม่ได้เสียบกับพอร์ต Thunderbolt 3 หรือ USB-C บน Mac หรือ iPad Pro ของคุณ คุณอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

อะแดปเตอร์และสายในบทความนี้ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์ iPad Pro ดังต่อไปนี้


  

หากต้องการค้นหาสายหรืออะแดปเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ Mac หรือ iPad Pro ของคุณ ให้ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อระบุขั้วต่อบนปลายสายที่มาจากจอแสดงผล ฮาร์ดไดรฟ์ กล้อง ฮับ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ตรวจสอบปลายสายที่จะเสียบเข้ากับ Mac หรือ iPad Pro ของคุณ
  

Thunderbolt 3  ไอคอน Thunderbolt

หากคุณใช้สาย Apple Thunderbolt 3 หรือสาย Thunderbolt 3 อื่นกับจอแสดงผลหรืออุปกรณ์อื่น สายดังกล่าวควรเชื่อมต่อกับ Mac ได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

Apple Pro Display XDR และจอแสดงผล LG UltraFine 5K ใช้ Thunderbolt 3

 

USB-C  ไอคอน USB

หากคุณใช้ mophie USB-C Cable with USB-C Connector หรือสาย USB-C อื่นกับอุปกรณ์ของคุณ สายจะเชื่อมต่อกับ Mac หรือ iPad Pro โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ 

จอแสดงผล LG UltraFine 4K ใช้ USB-C

 

USB-A  ไอคอน USB

หากคุณใช้สาย USB-A กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ Apple USB-C เป็น USBอะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV แบบ USB-C จาก Appleอะแดปเตอร์ USB-C VGA Multiport จาก Apple หรืออะแดปเตอร์ USB-C เป็น USB-A อื่นเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Mac หรือ iPad Pro

หากต้องการชาร์จ iPhone, iPad หรือ iPod touch จากพอร์ต Thunderbolt 3 หรือ USB-C โดยไม่ใช้อะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งดังต่อไปนี้ คุณสามารถใช้สาย Apple USB-C เป็น Lightning แทนได้

อีเธอร์เน็ต  ไอคอนอีเธอร์เน็ต

หากคุณใช้สายอีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C เป็นอีเธอร์เน็ตของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter

 

Thunderbolt  ไอคอน Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2  ไอคอน Thunderbolt

หากคุณใช้สาย Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 กับจอแสดงผล Thunderbolt หรืออุปกรณ์อื่น ให้ใช้อะแดปเตอร์ Apple Thunderbolt 3 เป็น Thunderbolt 2 

นี่เป็นอะแดปเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับ Apple Thunderbolt Display

Thunderbolt และ Thunderbolt 2 ไม่เหมือนกับ Mini DisplayPort ไอคอน Mini DisplayPort แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

 

Mini DisplayPort  ไอคอน Mini DisplayPort

หากคุณใช้สาย Mini DisplayPort กับจอแสดงผล Mini DisplayPort ให้ใช้อะแดปเตอร์ USB-C to Mini DisplayPort สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

นี่เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสำหรับ Apple LED Cinema Display

Mini DisplayPort ไม่เหมือนกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 2 ไอคอน Thunderbolt แม้จะมีรูปร่างที่เหมือนกัน แต่ใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันบนสายและพอร์ต

DisplayPort

หากคุณใช้สาย DisplayPort กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์หรือสาย USB-C to DisplayPort ของบริษัทอื่น เช่น Moshi USB-C to DisplayPort Cable

 

HDMI

หากคุณใช้สาย HDMI กับจอแสดงผล ให้ใช้อะแดปเตอร์มัลติพอร์ต Digital AV แบบ USB-C จาก Apple หรืออะแดปเตอร์หรือสาย USB-C เป็น HDMI ของบริษัทอื่น

VGA

หากคุณใช้สาย VGA กับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้ อะแดปเตอร์ USB-C VGA Multiport จาก Apple หรือใช้อะแดปเตอร์ USB-C to VGA ของบริษัทอื่น เช่น Belkin USB-C to VGA Adapter

 

DVI

หากคุณใช้สาย DVI กับจอแสดงผล ให้ใช้ USB-C to DVI Adapter หรือสายของบริษัทอื่น สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ Mac และรุ่นของจอแสดงผล

 

 

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: