วิธีย้ายคอนเทนต์ของคุณไปยัง Mac เครื่องใหม่

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อคัดลอกเอกสาร แอพ บัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไปยัง Mac เครื่องใหม่

ผู้ช่วยการโยกย้ายจะคัดลอกไฟล์ทั้งหมดไปยัง Mac เครื่องใหม่ เพื่อให้คุณไม่ต้องคัดลอกไฟล์ด้วยตัวเอง


ตรวจสอบซอฟต์แวร์ การตั้งค่า และแหล่งจ่ายไฟ

 • ติดตั้งรายการอัพเดทสำหรับซอฟต์แวร์ Apple ทั้งหมดที่มีบนคอมพิวเตอร์ Mac ทั้งสองเครื่อง และติดตั้งรายการอัพเดทใดๆ สำหรับแอพของบริษัทอื่นด้วย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เครื่องเก่าใช้ OS X Lion หรือใหม่กว่า 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เครื่องเก่ามีชื่อคอมพิวเตอร์ โดยเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์ แล้วดูที่ช่องชื่อคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งสองเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC


เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

 • หากคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องใช้ macOS Sierra หรือใหม่กว่า ให้ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กันและเปิด Wi-Fi แล้ว หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ OS X El Capitan หรือก่อนหน้า ให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกันโดยใช้ Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต
 • หรือเชื่อมต่อโดยใช้โหมดดิสก์เป้าหมาย และใช้สายหรืออะแดปเตอร์ที่เหมาะสม จากนั้นให้เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าในโหมดดิสก์เป้าหมาย
 • หรือเชื่อมต่อ Mac เครื่องใหม่เข้ากับข้อมูลสำรอง Time Machine ของ Mac เครื่องเก่า


ใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. คลิกดำเนินการต่อ
 3. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนจาก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ
 4. คลิกดำเนินการต่อ

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้
หากคุณเริ่มต้นระบบ Mac เครื่องเก่าในโหมดดิสก์เป้าหมาย หรือกำลังโยกย้ายจากข้อมูลสำรอง Time Machine ให้ข้ามสี่ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้าย
 2. คลิกดำเนินการต่อ
 3. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนไปยัง Mac เครื่องอื่น
 4. คลิกดำเนินการต่อ 

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เมื่อระบบขอให้เลือก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นๆ ให้คลิกไอคอนที่เหมาะสม
 2. คลิกดำเนินการต่อ คุณอาจเห็นรหัสความปลอดภัย

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้
หากคุณเริ่มต้นระบบ Mac เครื่องเก่าในโหมดดิสก์เป้าหมาย หรือกำลังโยกย้ายจากข้อมูลสำรอง Time Machine ให้ข้ามสองขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากคุณเห็นรหัสความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าเป็นรหัสเดียวกับบน Mac เครื่องใหม่
 2. คลิกดำเนินการต่อ

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. คุณควรเห็นรายการข้อมูลสำรองเรียงแยกตามวันที่และเวลา เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการใช้
 2. คลิกดำเนินการต่อ

ดำเนินการต่อบน Mac เครื่องใหม่ ดังนี้

 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการโอนย้าย
 2. คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการถ่ายโอน หากคุณมีคอนเทนต์จำนวนมาก การถ่ายโอนอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ


ในตัวอย่างข้างต้น John Appleseed คือบัญชีผู้ใช้ macOS หากคุณถ่ายโอนบัญชีที่มีชื่อเดียวกับชื่อบัญชีบน Mac เครื่องใหม่ ระบบอาจขอให้คุณเปลี่ยนชื่อบัญชีเดิม หรือแทนที่บัญชีบน Mac เครื่องใหม่ หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อ บัญชีเก่าจะปรากฏเป็นผู้ใช้ที่แยกต่างหากใน Mac เครื่องใหม่ พร้อมด้วยโฟลเดอร์โฮมที่แยกต่างหากและการเข้าสู่ระบบ หากคุณเลือกที่จะแทนที่ บัญชีเก่าจะเขียนข้อมูลทับบัญชีนั้นบน Mac เครื่องใหม่ รวมทั้งข้อมูลทุกอย่างในโฟลเดอร์โฮมของ Mac เครื่องนั้นด้วย

หลังจากผู้ช่วยการโยกย้ายทำงานเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีที่โยกย้ายมาบน Mac เครื่องใหม่เพื่อดูไฟล์ของบัญชีดังกล่าว หากคุณจะไม่เก็บ Mac เครื่องเก่าไว้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำก่อนขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน Mac เครื่องเดิมกับผู้อื่น

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: