ย้ายข้อมูลของคุณไปยัง Mac เครื่องใหม่

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อคัดลอกเอกสาร แอพ บัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไปยัง Mac เครื่องใหม่


ตัวช่วยการโยกย้ายจะทำสำเนาไฟล์ทั้งหมดจาก Mac เครื่องเก่าไปยัง Mac เครื่องใหม่เพื่อให้คุณไม่ต้องดำเนินการเอง


เตรียมตัวให้พร้อม

 1. ติดตั้งรายการอัพเดทสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง หาก Mac เครื่องเก่าไม่ได้ใช้ OS X Lion หรือใหม่กว่า และ Mac เครื่องเก่าไม่ได้ใช้ OS X Mavericks หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนการโยกย้ายข้อมูลสำหรับ Mountain Lion แทน
 2. หากคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องใช้ macOS Sierra หรือใหม่กว่า ให้วางทั้งสองเครื่องใกล้กันและเปิด Wi-Fi  หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ OS X El Capitan หรือรุ่นก่อนหน้า ให้ตรวจสอบว่าทั้งสองเครื่องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
 3. บน Mac เครื่องเก่าของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการแชร์ ตรวจสอบว่าชื่อแสดงในช่องชื่อคอมพิวเตอร์


ใช้ผู้ช่วยการโยกย้าย

ตอนนี้คุณก็พร้อมใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายย้ายไฟล์ของคุณจาก Mac เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้แล้ว

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
 2. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนจาก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  ผู้ช่วยการโยกย้าย: คุณต้องการจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยวิธีใด

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้

 1. เปิดผู้ช่วยการโยกย้าย จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
 2. เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอย่างไร ให้เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนไปยัง Mac เครื่องอื่น จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ 

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

เมื่อระบบขอให้เลือก Mac, ข้อมูลสำรอง Time Machine หรือดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นๆ ให้เลือก Mac อีกเครื่อง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

ผู้ช่วยการโยกย้าย: เลือกแหล่งข้อมูลการถ่ายโอน

บน Mac เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้

หากคุณเห็นรหัสความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าเป็นรหัสเดียวกับบน Mac เครื่องใหม่ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

บน Mac เครื่องใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน
  ในตัวอย่างนี้ John Appleseed คือบัญชีผู้ใช้ macOS หากมีชื่อเดียวกับบัญชีที่มีอยู่แล้วบน Mac เครื่องใหม่ คุณจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนชื่อบัญชีเก่าหรือแทนที่บัญชีบน Mac เครื่องใหม่ หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อ บัญชีเก่าจะปรากฏเป็นผู้ใช้แยกอีกหนึ่งคนบน Mac เครื่องใหม่ พร้อมด้วยโฟลเดอร์โฮมและชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะแทนที่ บัญชีเก่าจะลบแล้วแทนที่บัญชีบน Mac เครื่องใหม่ รวมถึงข้อมูลทุกอย่างในโฟลเดอร์โฮมด้วยผู้ช่วยการโยกย้าย: เลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอน
 2. คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มการถ่ายโอน การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์
 3. หลังจากผู้ช่วยการโยกย้ายทำงานเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีที่โยกย้ายมาบน Mac เครื่องใหม่เพื่อดูไฟล์ของบัญชีดังกล่าว

หากคุณจะไม่เก็บ Mac เครื่องเก่าไว้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำก่อนขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน Mac เครื่องเดิมกับผู้อื่น

วันที่เผยแพร่: