เกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค Mac

ดูวิธีปรับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ แก้ไขปัญหาแบตเตอรี่ และรับบริการ

ทำความเข้าใจแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ค Mac

คอมพิวเตอร์ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลีเมอร์ซึ่งสามารถให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุดได้ในขนาดกะทัดรัด หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ คุณควรทราบศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

 • จำนวนรอบ: แบตเตอรี่จะมีระยะเวลาการใช้งานตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้ ตัวเลขนี้จะเป็นผลรวมของรอบการคายประจุจนหมดและการคายประจุบางส่วนตลอดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ คุณสามารถดูขีดจำกัดของจำนวนรอบสำหรับคอมพิวเตอร์ได้โดยเข้าไปตรวจสอบที่การตรวจหาจำนวนรอบของแบตเตอรี่สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac
 • ความจุการชาร์จไฟสูงสุด: วัดในหน่วย mAH (มิลลิแอมแปร์ต่อชั่วโมง) ซึ่งหมายถึงปริมาณพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บไว้ได้ ลบด้วยปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ในการปิดเครื่อง ตัวเลขนี้จะลดลงเมื่อแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมตามการใช้งานและตามอายุ
 • ความจุของประจุที่เหลืออยู่: ตัวเลขนี้หมายถึงปริมาณกำลังไฟในปัจจุบันที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ในหน่วย mAh (มิลลิแอมแปร์ต่อชั่วโมง) เมื่อใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่เชื่อมต่อกับไฟ AC ตัวเลขนี้จะลดลง เนื่องจากแบตเตอรี่ปล่อยพลังงานออกมา
 • ถูกใช้งาน/หมด: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองคือ ชิ้นส่วนที่หมดไปตามกาลเวลาเพราะส่วนประกอบภายในถูกใช้ไป เนื่องจากแบตเตอรี่มีส่วนประกอบทางเคมี จึงถือเป็นชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองและจะสูญเสียความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไป หากจำนวนรอบบนแบตเตอรี่เกินขีดจำกัดที่คาดไว้ จะถือว่าแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนหมด
 • ชำรุดบกพร่อง:  จะถือว่าแบตเตอรี่ชำรุดบกพร่องเมื่อหยุดทำงานเนื่องจากวัสดุหรือฝีมือการผลิตมีความบกพร่อง หรือเนื่องจากมีความบกพร่องจากการผลิต แบตเตอรี่ที่ชำรุดบกพร่องจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปี และสัญญาที่ขยายระยะเวลาการบริการของ Apple
 • โหลด: จำนวนกิจกรรมที่ทำตามงาน กระบวนการบางอย่างที่ใช้พลังงานมากจะทำให้แบตเตอรี่โหลดมากขึ้น และส่งผลให้รันไทม์ต่อการชาร์จต่อครั้งลดลงมาก

การตั้งค่า Mac ของคุณเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณตั้งค่า Mac ของคุณเป็นครั้งแรก กิจกรรมบางอย่าง เช่น การตั้งค่าแอพเมลและแอพรูปภาพ การดาวน์โหลดไฟล์จาก iCloud และการทำดัชนีไฟล์ด้วย Spotlight อาจใช้ไฟมากกว่าที่ Mac ใช้โดยทั่วไป 

หากคุณมีข้อมูลจำนวนมากที่จะถ่ายโอนผ่าน Wi-Fi อาจทำให้ Mac ของคุณใช้เวลาหลายวันในการดำเนินการกระบวนการตั้งค่าจนเสร็จ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟในขณะดำเนินการดังกล่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุด เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะเริ่มแสดงกิจกรรมตามปกติที่คุณดำเนินงานใน Mac ของคุณ

เมนูสถานะแบตเตอรี่

แหล่งข้อมูลหลักในการดูสถานะแบตเตอรี่คือ เมนูสถานะแบตเตอรี่ เมนูสถานะแบตเตอรี่จะแสดงปริมาณที่แบตเตอรี่ของคุณชาร์จ และแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่หรือไม่ เมนูนี้จะอยู่ด้านขวาของแถบเมนู ดังนี้

นอกจากนี้ เมนูสถานะแบตเตอรี่จะบอกให้คุณทราบหากจอภาพหรือแอพใช้พลังงานมาก หาก "ความสว่างของจอแสดงผล" แสดงอยู่ในรายการใต้ "ใช้พลังงานมาก" ให้คลิก แล้วจอภาพของคุณจะหรี่แสงให้ความสว่างลดเหลือ 75% และควรปิดแอพต่างๆ ที่อยู่ในรายการเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

หากต้องการดูสภาพแบตเตอรี่ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกที่ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบเมนูเพื่อเปิดเมนูสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมา คุณจะเห็นตัวแสดงสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ปกติ: แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ 
 • ควรเปลี่ยนโดยเร็ว: แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ คุณควรตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ โดยตรวจสอบเมนูสถานะแบตเตอรี่เป็นระยะๆ
 • ควรเปลี่ยนทันที: แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าตอนซื้อมาใหม่ๆ อย่างเห็นได้ชัด คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อได้อย่างปลอดภัย แต่หากความสามารถในการชาร์จที่ลดลงนั้นส่งผลต่อการใช้งาน คุณควรนำแบตเตอรี่ไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
 • บริการดูแลแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ คุณสามารถใช้ Mac อย่างได้ปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟที่เหมาะสม แต่คุณควรนำเครื่องไปที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

แม้แอพของบริษัทอื่นจะรายงานสภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ แต่ข้อมูลที่รายงานโดยแอพเหล่านี้อาจไม่ถูกต้อง และไม่สามารถสรุปได้ว่ารันไทม์ในระบบลดลงอย่างแท้จริง ดังนั้นการใช้ข้อมูลที่รายงานในเมนูสภาพแบตเตอรี่ตามที่อธิบายไว้ด้านบนจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  

การยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานที่สุด

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊คขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าในคอมพิวเตอร์ และวิธีที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าและขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro ของคุณให้ได้มากที่สุด

การตั้งค่าตัวประหยัดพลังงานในการตั้งค่าระบบ

บานหน้าต่าง "ตัวช่วยประหยัดพลังงาน" ในการตั้งค่าระบบมีตัวเลือกต่างๆ ที่จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในสถานะอยู่นิ่ง ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าจอภาพให้พักเมื่อไม่ได้ใช้งานชั่วคราวจะปิดแบ็คไลท์และยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การยกเลิกการเลือก "เปิดใช้งาน Power Nap ขณะเปิดแบตเตอรี่อยู่" ยังสามารถยืดการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณได้อีกด้วย

ในคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ปี 2016 หากคุณเปิดใช้งาน "ปรับลดแสงจอแสดงผลขณะใช้งานแบตเตอรี่" เอาไว้ ความสว่างของจอภาพจะถูกปรับเป็น 75% เวลาที่คุณถอดสายคอมพิวเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ตัวอย่างด้านบนมาจาก OS X Mountain Lion v10.8.4 คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การสลับกราฟิกอัตโนมัติ และ PowerNap มีให้ใช้งานสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac บางเครื่องหรือ macOS บางเวอร์ชั่นเท่านั้น

ปรับความสว่างคีย์บอร์ดและจอภาพ

คีย์บอร์ดในตัวของโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณมีการตั้งค่าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติได้ ดังนี้

 • เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกแป้นพิมพ์ เปิดใช้งาน "ปรับความสว่างของแป้นพิมพ์ในที่ที่มีแสงน้อย" เพื่อให้แบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดหรี่หรือสว่างโดยอัตโนมัติได้
 • ในส่วน "แป้นพิมพ์" ของการตั้งค่าระบบ คุณยังสามารถให้แบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดของคุณปิดเมื่อเลยช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานไปแล้วได้อีกด้วย

คุณยังสามารถใช้ปุ่ม F5 และ F6 เพื่อปรับความสว่างของคีย์บอร์ดของคุณด้วยตัวเอง โดยตั้งค่าความสว่างให้ต่ำที่สุดแต่ยังช่วยให้คุณเห็นปุ่มต่างๆ อยู่ได้อีกด้วย 

ความสว่างของจอภาพของคุณมีผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ และการช่วยให้จอภาพสามารถปรับความสว่างได้โดยอัตโนมัติสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกจอแสดงผล เปิดใช้งาน "ปรับความสว่างอัตโนมัติ" เพื่อช่วยให้จอภาพของคุณสามารถหรี่หรือสว่างขึ้นได้ตามระดับความสว่างจากบริเวณรอบๆ

คุณสามารถลดความสว่างของจอภาพเป็น 75% อย่างรวดเร็วได้โดยใช้เมนูสถานะแบตเตอรี่ ที่เมนูสถานะแบตเตอรี่ ให้เลือก "ความสว่างของจอแสดงผล" ซึ่งอยู่ในส่วน "ใช้พลังงานมาก"

หากต้องการปรับความสว่างของจอภาพเป็นระดับที่สบายตาด้วยตัวคุณเอง ให้ใช้ปุ่ม F1 และ F2

MacBook Pro ที่มี Touch Bar

หากคุณกำลังใช้ MacBook Pro เครื่องใหม่ คุณสามารถปรับความสว่างของจอภาพของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยแตะ  ใน Control Strip ทางขวาของ Touch Bar หากต้องการเข้าถึงปุ่มความสว่างของคีย์บอร์ด ให้แตะ  ใน Control Strip ดังนี้

Control Strip จะขยาย และคุณสามารถแตะ    เพื่อปรับความสว่างจอภาพของคุณ แล้วแตะ     เพื่อปรับความสว่างคีย์บอร์ดได้ ดังนี้

ประสิทธิภาพด้านกราฟิกและผลกระทบต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

โดยปกติโน้ตบุ๊ค MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว จะมีหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU สองตัว คุณอาจเห็นว่ามีการระบุไว้เป็น GPU แบบแยกต่างหาก และ GPU แบบในตัว

โดยทั่วไป GPU แบบแยกต่างหากจะให้ประสิทธิภาพที่สูงมากแต่ก็มีการใช้กำลังไฟสูงด้วย ส่วน GPU แบบในตัวจะทำให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่นานกว่า แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เท่า GPU แบบแยกต่างหาก

เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ได้นานที่สุด โปรดใช้ GPU แบบในตัว บทความต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนในการใช้ GPU ที่แตกต่างกันเหล่านี้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่คาดคิดของ GPU แบบแยกต่างหาก

ปิดใช้งานคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่กินไฟ

โน้ตบุ๊ค Mac ใช้งานเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ที่มีผลต่อกำลังไฟของแบตเตอรี่อย่างมีนัยสำคัญ

 • หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi หรือบลูทูธ คุณสามารถปิดใช้งาน AirPort หรือบลูทูธจากไอคอนแถบเมนู หรือในการตั้งค่าระบบได้ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดพลังงาน
 • USB ภายนอก, FireWire, Thunderbolt, การ์ด SD และอุปกรณ์ Expresscard ต่างๆ ที่ต่อเพิ่มกับโน้ตบุ๊คของคุณยังอาจกินไฟ และควรถอดออกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่
 • ดีดแผ่น CD หรือ DVD ออกจาก SuperDrive แบบเบ็ดเสร็จ (หากมีอยู่ในโน้ตบุ๊คของคุณ) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ไดรฟ์หมุนเป็นระยะๆ

การแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่

จุดที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่คือ การวินิจฉัยในตัวที่มีให้ในโน้ตบุ๊ค Mac ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความต่อไปนี้

หากการวินิจฉัย Apple แจ้งว่าแบตเตอรี่ของคุณต้องเข้ารับบริการและอ้างอิงรหัสอ้างอิง PPT004 คุณควรยืนยันปัญหานี้โดยเรียกใช้การวินิจฉัย Apple ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะใช้ข้อมูลการวินิจฉัยล่าสุด ในการดำเนินการ ให้ปิด Mac โดยการเลือกปิดเครื่องจากเมนู Apple () จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Mac กด Option-D ค้างไว้ทันที จนกว่าการวินิจฉัย Apple จะเริ่มต้น

หากการเรียกใช้การวินิจฉัย Apple ผ่านทางอินเทอร์เน็ตยืนยันปัญหานี้ โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงทางเลือกในการรับความช่วยเหลือและบริการ

หากคุณไม่พบปัญหาใดๆ จากการวินิจฉัย Apple หรือ Apple Hardware Test โปรดอ่านต่อไปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบตเตอรี่

รันไทม์แบตเตอรี่ของฉันต่ำ

 1. รอจนกว่า Mac ของคุณเริ่มต้นการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย เมื่อคุณใช้ Mac ของคุณเป็นครั้งแรก กิจกรรมต่างๆ เช่น การตั้งค่าแอพเมลและแอพรูปภาพ การโยกย้ายคอนเทนต์ iCloud และการทำดัชนีไฟล์ด้วย Spotlight อาจใช้ไฟมากกว่าที่ Mac ใช้โดยทั่วไป หากคุณมีข้อมูลที่จะถ่ายโอนเป็นจำนวนมาก อาจใช้เวลาหลายวันกว่าที่ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณจะกลับสู่การใช้งานประจำวันโดยเฉลี่ย
 2. ระบุว่าระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้งานอยู่ว่าควรเป็นเท่าใด ไซต์ข้อมูลทางเทคนิคจะแสดงการคาดการณ์ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ Apple สำหรับการใช้แบตเตอรี่ ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานเว็บไร้สายและเวลาพร้อมรอใช้งาน จะรวมอยู่ในบทความข้อมูลทางเทคนิคสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
 3. ดูวิธีลดสาเหตุโดยทั่วไปที่ทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟหมด ดังนี้
 • ยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้นโดยใช้ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานที่สุดในตอนต้นของบทความนี้
 • ดูว่าแอพต่างๆ จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ Mac อย่างไร  แอพพลิเคชั่นบางตัว เช่น เบราเซอร์ ซอฟต์แวร์การแก้ไขวิดีโอ และเกมวิดีโอต้องใช้ไฟมากขึ้นตามวิธีที่คุณใช้งานแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น ตรวจสอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำ เพราะการใช้เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
 • กำหนดค่าซอฟต์แวร์ข้อมูลสำรองและการซิงค์อัตโนมัติให้ทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หรือหยุดพักเมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด
 • ตรวจสอบตัวตรวจสอบกิจกรรมเพื่อดูกระบวนการทำงานที่ผิดปกติของซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะหลังจากติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการใหม่ การติดตั้งรายการอัพเดทเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มั่นใจเรื่องประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดสำหรับแอพพลิเคชั่นทุกตัว
 • หากคุณยังมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หลังจากปรับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบกระบวนการซอฟต์แวร์ที่ทำงานผิดพลาด ให้ทดสอบในโหมดปลอดภัย เซฟโหมดจะจำกัดรายการที่ทำงานบนระบบและทำให้สามารถทดสอบในสภาพแวดล้อมขั้นต่ำกว่าได้ หากระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ดีขึ้นใน "โหมดปลอดภัย" คุณอาจต้องดำเนินการแยกปัญหาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับรายการที่โหมดปลอดภัยปิดใช้งาน เพื่อระบุว่าอะไรใช้กำลังไฟในขณะที่ไม่ได้ทำงานในโหมดปลอดภัย

แบตเตอรี่ของฉันไม่ชาร์จ

ตรวจสอบว่าใช้อะแดปเตอร์ AC ที่มีกำลังวัตต์ที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มีกำลังวัตต์ต่ำกว่าที่กำหนดไว้สำหรับระบบอาจไม่สามารถชาร์จคอมพิวเตอร์ได้เท่าที่ควร

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการระบุอะแดปเตอร์ที่เหมาะสม โปรดดูค้นหาอะแดปเตอร์แปลงไฟและสายไฟที่ถูกต้องสำหรับโน้ตบุ๊ค Mac นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ MagSafe หากปัญหายังคงอยู่ ให้รีเซ็ต SMC

แบตเตอรี่ของฉันชาร์จได้ไม่เต็ม 100%

บางครั้ง แบตเตอรี่อาจไม่แสดงว่าชาร์จเต็ม (100%) ใน macOS แม้จะเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟไว้เป็นเวลานานแล้วก็ตาม แบตเตอรี่อาจหยุดชาร์จระหว่างช่วง 93 เปอร์เซ็นต์ ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นอาการปกติ และจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานโดยรวมของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น

อุปกรณ์ไม่รู้จักแบตเตอรี่ของฉัน

หากแบตเตอรี่ใน MacBook, MacBook Air หรือ MacBook Pro คายประจุไฟฟ้าจนหมด แบตเตอรี่จะอยู่ในสถานะพลังงานต่ำเพื่อรักษาความสามารถในการชาร์จในอนาคต

เชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค Mac เข้ากับไฟ AC และปล่อยให้ชาร์จอย่างน้อยห้านาที หากหน้าจอ "เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ" ยังปรากฏอยู่หลังจากชาร์จนานห้านาทีแล้ว ให้รีเซ็ต SMC 

การเตือนแบตเตอรี่ต่ำไม่แสดง

หากคุณไม่ได้รับคำเตือนเมื่อแบตเตอรี่ของคุณมีประจุไฟต่ำ ซึ่งโดยปกติจะรายงานเมื่ออยู่ที่ 15% หรือต่ำกว่า อาจเป็นเพราะปิดใช้งานไอคอนแถบเมนูแบตเตอรี่ไว้ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานรายการเมนูสถานะแบตเตอรี่

 1. เปิดการตั้งค่าระบบ
 2. คลิกตัวช่วยประหยัดพลังงาน
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "แสดงสถานะแบตเตอรี่ในแถบเมนู" เพื่อแสดงรายการเมนูสถานะแบตเตอรี่

อุปกรณ์พกพาที่ใช้ OS X Mavericks v10.9 ขึ้นไป จะแสดงคำเตือนแบตเตอรี่ต่ำ เมื่อแบตเตอรี่เหลือพลังงานที่ใช้ได้อีกประมาณ 10 นาที ส่วนในเวอร์ชั่นก่อนหน้า OS X จะรายงานที่ 15% หรือน้อยกว่า

การบริการแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ค Mac ของคุณ

คอมพิวเตอร์ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro ที่มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เท่านั้น การพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวด้วยตัวคุณเองอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย และความเสียหายนั้นจะไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

โน้ตบุ๊ค Mac เหล่านี้มีแบตเตอรี่ติดตั้งมาในเครื่อง

 • MacBook (13 นิ้ว, ปลายปี 2009) ขึ้นไป 
 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015) และใหม่กว่า
 • คอมพิวเตอร์ MacBook Air ทุกรุ่น
 • คอมพิวเตอร์ MacBook Pro จอภาพ Retina ทุกรุ่น
 • MacBook Pro (13 นิ้ว, กลางปี 2009) ขึ้นไป, MacBook Pro (15 นิ้ว, กลางปี 2009) ขึ้นไป 

โน้ตบุ๊ค Mac รุ่นเก่าส่วนใหญ่จะมีแบตเตอรี่ที่สามารถถอดได้ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อขอความช่วยเหลือในการให้บริการแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกได้

ข้อมูลการรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีจาก Apple รวมถึงความคุ้มครองด้านการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชำรุดบกพร่อง หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac ทาง Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊คให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากแบตเตอรี่เก็บประจุได้น้อยกว่า 80% ของความจุเดิม แต่หากคุณไม่มีความคุ้มครอง คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: