บริการช่วยเหลือ Pro Display XDR

รับ AppleCare+ สำหรับจอแสดงผล Apple

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการคุ้มครองเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple