บริการช่วยเหลือ Pro Display XDR

แหล่งข้อมูล

รับ AppleCare+ สำหรับ Apple Display

เมื่อใช้ AppleCare+ คุณจะได้รับการคุ้มครองเสมอ รับความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุและสิทธิพิเศษในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง