วิธีทำความสะอาดกระจกพื้นผิวนาโนบนจอแสดงผล Apple ของคุณ

หาก Apple Studio Display, Apple Pro Display XDR หรือ iMac ของคุณมีกระจกพื้นผิวนาโน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่สำคัญเหล่านี้เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อทำความสะอาดหน้าจอ

ทำความสะอาดกระจกพื้นผิวนาโน

หากต้องการเช็ดฝุ่นหรือรอยเปื้อนออกจากหน้าจอกระจกพื้นผิวนาโน ให้ใช้เฉพาะผ้าเช็ดทำความสะอาดที่มาพร้อมกับ Studio Display, Pro Display XDR หรือ iMac ของคุณเท่านั้น

สำหรับการทำความสะอาดรอยเปื้อนที่เช็ดออกยากซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย คุณสามารถชุบผ้าด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) 70%

อย่าใช้ผ้าอื่นๆ ในการทำความสะอาดกระจกพื้นผิวนาโน หากคุณทำผ้าที่มาพร้อมอุปกรณ์สูญหาย คุณสามารถสั่งผ้าเช็ดรอยทดแทนได้

ทำความสะอาดผ้าเช็ด

  1. ใช้น้ำยาล้างจานและน้ำซักผ้าเช็ดทำความสะอาดด้วยมือ
  2. ซักให้ทั่วถึง
  3. ปล่อยให้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
วันที่เผยแพร่: