หน้าต่างเมลที่แสดงหน้าต่างโต้ตอบบัญชี

เริ่มต้นใช้งานเมล

ตั้งค่าเมลแล้วเริ่มส่ง รับ หรือจัดการบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณจากแอปเดียว

วิธีเริ่มต้นใช้งานเมล

บานหน้าต่างปิดกั้นอยู่ในการตั้งค่าเมลที่แสดงรายการผู้ส่งที่ถูกปิดกั้น มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเปิดใช้งานการฟิลเตอร์เมลที่ถูกปิดกั้น เช่นเดียวกับตัวเลือกสำหรับทำเครื่องหมายเมลที่ถูกปิดกั้นแต่ให้ทิ้งไว้ในกล่องเข้าเมื่อเมลมาถึง

ลดสิ่งรบกวน

จัดการกล่องเข้าและความคิดของคุณให้เป็นระเบียบอยู่เสมอโดยปิดกั้นอีเมลจากคนบางคนหรือกลุ่มคนบางกลุ่ม

วิธีปิดกั้นผู้ส่ง

แถบด้านข้างในหน้าต่างเมลที่แสดงกล่องเมลหลายกล่องสำหรับบัญชี iCloud

เรียงอีเมลโดยอัตโนมัติ

ใช้กล่องเมลอัจฉริยะเพื่อเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับอีเมล

วิธีใช้กล่องเมลอัจฉริยะ

หน้าต่างเมลที่มีอีเมลที่แสดงหน้าต่างโต้ตอบเตือนฉัน

รับเตือนความจำอีเมล

กลับมาที่อีเมลเมื่อคุณพร้อมด้วยเตือนฉัน

วิธีใช้เตือนฉัน

ในการเลือกดูเนื้อหาในคู่มือผู้ใช้เมล ให้คลิกสารบัญที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือสำหรับแอปเมล

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น