หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple Watch

หากคุณลืมรหัสผ่าน Apple Watch คุณต้องรีเซ็ตนาฬิกาแล้วตั้งค่าใหม่

วิธีรีเซ็ต Apple Watch ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน

 1. วางนาฬิกาบนที่ชาร์จจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว

 2. กดปุ่มด้านข้างค้างไว้จนกว่าจะเห็นปุ่มเปิดปิดที่มุมขวาบนของจอแสดงผล

 3. กด Digital Crown ค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นข้อความให้ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด

 4. แตะรีเซ็ต จากนั้นแตะรีเซ็ตอีกครั้งเพื่อยืนยัน

 5. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

การลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจะลบสื่อ ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดออกจาก Apple Watch ของคุณ แต่จะไม่ลบการล็อคการเข้าใช้เครื่อง หากต้องการลบการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ให้ยกเลิกการจับคู่นาฬิกาก่อน ก่อนที่นาฬิกาของคุณจะถูกลบ จะมีการสร้างข้อมูลสำรองของเนื้อหาสร้างขึ้นบน iPhone ของคุณ

วิธีรีเซ็ต Apple Watch โดยใช้ iPhone ที่จับคู่

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ไว้ใกล้ๆ กันจนกว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว

 2. เปิดแอป Apple Watch บน iPhone แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน

 3. แตะทั่วไป > รีเซ็ต

 4. แตะลบเนื้อหาและการตั้งค่า Apple Watch จากนั้นแตะอีกครั้งที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อยืนยัน คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

  ios12-iphone-xs-watch-settings-general-reset-erase-apple-watch-content-on-tap.
 5. สำหรับรุ่น Apple Watch ที่มี GPS + Cellular ให้เลือกที่จะเก็บหรือลบแผนบริการเซลลูลาร์

  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้

  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ของคุณ

 6. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น จากนั้นจึงตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง เมื่อระบบถาม ให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง

วันที่เผยแพร่: