การบริการและการซ่อม Apple Watch

การบริการและการซ่อม Apple Watch

ฉันจะนำ Apple Watch เข้ารับบริการได้อย่างไร

นัดหมายการเข้ารับบริการ

นัดหมายการเข้ารับบริการ

นัดหมายกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store

ส่งเข้ารับการซ่อม

ส่งเข้ารับการซ่อม

นัดหมายเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ของคุณมาที่ Apple โดยตรง

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

คุยกับที่ปรึกษาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

บริการที่แนะนำ

การให้บริการแบตเตอรี่

เราสามารถให้บริการแบตเตอรี่ใน Apple Watch ของคุณได้โดยมีค่าธรรมเนียม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

ผลิตภัณฑ์ของคุณจะเข้าเกณฑ์รับบริการแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare+ และแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ของคุณเก็บประจุได้น้อยกว่า 80% ของความจุเดิม

กระจกที่เสียหาย

หากกระจกของ Apple Watch ได้รับความเสียหาย เราสามารถให้บริการซ่อมได้โดยมีค่าใช้จ่าย ความเสียหายจากอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของ Apple

กระจกที่เสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการใช้งานจะมีสิทธิ์รับความคุ้มครองภายใต้แผน AppleCare+ ของคุณ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

ใช้เครื่องมือ “ทราบราคาโดยประมาณ” ของเราเพื่อดูค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้หากคุณรับบริการจาก Apple โดยตรง หากคุณเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมของตนเองได้ ดังนั้นโปรดติดต่อสอบถามราคาประเมินจากผู้ให้บริการ สำหรับการรับบริการที่คุ้มครองโดย AppleCare+ ค่าธรรมเนียมต่อครั้งจะเท่ากันไม่ว่าคุณจะเลือกรับบริการจากผู้ให้บริการรายใดก็ตาม เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากที่ได้รับ หากพบความเสียหายเพิ่มเติม คุณอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไม่สามารถรับบริการด้านฮาร์ดแวร์ได้อีกต่อไป

ดูผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าและผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย (฿) และรวม VAT แล้ว

AppleCare+

คุณมี AppleCare+ หรือไม่

ประเทศหรือภูมิภาคของคุณมี AppleCare+ สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ แผน AppleCare ทั้งหมดมาพร้อมความคุ้มครองการให้บริการแบตเตอรี่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหากเราทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณและพบว่าแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นั้นเก็บประจุได้น้อยกว่า 80% ของความจุเดิม

นอกจากนี้ AppleCare+ ยังคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการใช้งาน โดยแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครอง Apple Watch ของคุณและอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่มาพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณในกรณีเกิดปัญหาที่มาจากการผลิตนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามรุ่น อุปกรณ์เสริมแบรนด์ Apple ที่ซื้อแยกต่างหากจะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม ซึ่งรวมถึงสาย ที่ชาร์จ หรืออะแดปเตอร์เพิ่มเติม การรับประกันของเราเป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

คุณอาจได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันของ Apple, AppleCare+ หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลบังคับใช้ โดยขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น

หากปัญหาของคุณไม่ได้รับความคุ้มครอง คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากปัญหา Apple Watch ของคุณไม่เข้าเกณฑ์การรับบริการ คุณอาจต้องชำระค่าเปลี่ยนทดแทนเต็มจำนวน

รับประกัน

เรารับประกันการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนให้เป็นเวลา 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันของ Apple หรือแผน AppleCare ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ

อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนที่ Apple จัดหาให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจมีชิ้นส่วนแท้ของ Apple ที่เป็นของใหม่หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple