บริการช่วยเหลือสำหรับ Pages

ตั้งค่าเอกสารของคุณ

เลือกประเภทเอกสาร ปรับขนาดหน้าและระยะขอบ เปลี่ยนลักษณะของข้อความ และอื่นๆ

ทำเครื่องหมายลงในเอกสาร

เปลี่ยนลายมือเขียนให้เป็นข้อความตัวพิมพ์ด้วย Apple Pencil, เพิ่มคำอธิบายประกอบ และวาดลงในเอกสาร Pages

ไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร

ใช้มุมมองสารบัญเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณใน Pages ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เผยแพร่หนังสือของคุณ

ค้นหาทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเผยแพร่หนังสือของคุณลงในร้านค้าของ Apple Books โดยตรง

แหล่งข้อมูล

คู่มือผู้ใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและสำรวจสิ่งต่างๆ ที่ Pages สามารถทำได้บน Mac, iPad หรือ iPhone ของคุณ

Pages สำหรับ iCloud

สร้างหรือแก้ไขเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ด้วย Pages สำหรับ iCloud

ชุมชน Apple

ค้นหาคำตอบ ถามคำถาม และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Apple รายอื่น

รับบริการช่วยเหลือ

เราสามารถช่วยคุณค้นหาตัวเลือกบริการช่วยเหลือที่ดีที่สุดได้

แอป Support

รับสิทธิ์เข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ