เผยแพร่หนังสือของคุณด้วย Pages

เผยแพร่หนังสือของคุณไปยัง Apple Books โดยตรงจาก Pages บน iPad, iPhone, iPod touch, Mac หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com

ด้วย Pages คุณสามารถสร้างหนังสือ จากนั้นเผยแพร่โดยตรงไปยังร้านใน Apple Books ได้ คุณสามารถปรับแต่งหนังสือของคุณในระหว่างกระบวนการเผยแพร่ได้ เช่น ใส่หน้าปก ตั้งราคาหรือแจกฟรี ใส่แท็กเพื่อระบุกลุ่มอายุหรือหัวข้อ ตั้งการสั่งซื้อล่วงหน้า กำหนดวันที่และประเทศหรือภูมิภาคที่เผยแพร่ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถอัปเดตหนังสือที่ส่งไปแล้วได้อีกด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเผยแพร่หนังสือของคุณได้ โปรดตรวจสอบความต้องการของระบบขั้นต่ำสำหรับ Pages คุณจะต้องมีบัญชี iTunes Connect สำหรับ Apple Books ด้วย


เตรียมเผยแพร่หนังสือของคุณ

สิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มกระบวนการเผยแพร่หนังสือ

* ภาพหน้าปกต้องเป็นรูปแบบ PNG หรือ JPEG และด้านที่สั้นที่สุดต้องมีความความกว้างอย่างน้อย 1400 พิกเซล


เผยแพร่หนังสือของคุณ

หากต้องการเผยแพร่หนังสือ ให้เปิดเอกสารใน Pages แจ้งข้อมูลผู้ขายและเวอร์ชั่น ป้อนข้อมูลหนังสือ ดูตัวอย่างและอัปโหลดหนังสือของคุณ จากนั้นให้ดำเนินการส่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

เปิดเอกสารของคุณใน Pages

 1. เปิดเอกสาร Pages ที่คุณต้องการจะเผยแพร่เป็นหนังสือ
 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
  • บน Mac เลือกไฟล์ > เผยแพร่ไปที่แอปหนังสือ
  • บน iPhone ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะส่งออก แล้วแตะเผยแพร่ไปที่ Apple Books
  • บน iPad ให้แตะชื่อเอกสารหรือแตะปุ่มเพิ่มเติมในแถบเครื่องมือ แตะส่งออก แล้วแตะเผยแพร่ไปที่ Apple Books ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นในแถบเครื่องมือ
  • ทางออนไลน์ที่ iCloud.com คลิกปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นเลือกเผยแพร่ไปที่ Apple Books
 3. แตะหรือคลิกดำเนินการต่อ แล้วลงชื่อเข้าใช้ iTunes Connect หากคุณไม่เคยลงชื่อเข้าใช้ ให้สร้างบัญชี ดังนี้
  • บน Mac ให้คลิกสร้างบัญชี iTunes Connect 
  • บน iPad, iPhone หรือแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้สมัครใช้บัญชี
 4. แตะหรือคลิกดำเนินการต่อ หลังจากขั้นตอนนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำบนเอกสาร Pages จะไม่ปรากฏในหนังสือที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้ว หากคุณต้องการหยุดขั้นตอนการเผยแพร่และแก้ไขเอกสาร Pages เพียงปิดหน้าต่างการเผยแพร่

แจ้งข้อมูลผู้ขายและเวอร์ชั่น

ขั้นต่อไป ให้เลือกผู้ขายของหนังสือและเวอร์ชั่น ดังนี้

 1. หากบัญชี iTunes Connect ของคุณมีผู้ขายมากกว่าหนึ่งราย ให้แตะหรือคลิกเมนูป๊อปอัพผู้ขาย จากนั้นเลือกผู้ขาย รายชื่อทั้งหมดในบัญชี iTunes Connect จะปรากฏในเมนู ให้เลือกรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งเป็นผู้ขาย
 2. หากคุณเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก ให้เลือก "นี่คือหนังสือเล่มใหม่" คุณยังสามารถอัปเดตหนังสือที่ส่งไปก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย
 3. คลิกดำเนินการต่อ

ระบุข้อมูลหนังสือ

หลังจากที่คุณแจ้งข้อมูลผู้ขายและเวอร์ชั่นแล้ว คุณสามารถเลือกประเภทเค้าโครงสำหรับหนังสือและป้อนข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับหนังสือของคุณได้ ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง แต่ข้อมูลในหลายๆ ช่องสามารถช่วยให้ผู้อ่านค้นหาหนังสือของคุณได้ในร้านหนังสือ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในหน้านี้

 • หากเอกสาร Pages เป็นเอกสารประมวลผลคำ ให้เลือกเค้าโครงสำหรับหนังสือของคุณ เลือก "จัดเรียงตัวอักษรได้" สำหรับหนังสือที่มีข้อความเป็นส่วนใหญ่ เช่น นวนิยาย ในเค้าโครงแบบจัดเรียงตัวอักษรได้ เนื้อหาจะจัดเรียงใหม่ให้เข้ากับอุปกรณ์และการวางแนวแบบต่างๆ และผู้อ่านสามารถปรับขนาดแบบอักษรได้ เลือกกำหนดไว้สำหรับเอกสารที่มีภาพเป็นส่วนใหญ่หรือมีหลายคอลัมน์
 • หากต้องการแสดงหน้าแบบหน้าคู่ในหนังสือที่มีเค้าโครงแบบตายตัว ให้เลือก Book Spread (หน้าหนังสือ) > Two Pages (สองหน้า)
 • หากต้องการเพิ่มชื่อเรื่องรองหรือชื่อหนังสือชุด ในส่วนชื่อเรื่องให้คลิก ปุ่มเพิ่ม  หากคุณไม่ต้องการใช้ชื่อเรื่องรองหรือชื่อหนังสือชุด ให้คลิกปุ่มลบ  เพื่อลบช่องออก
 • หากต้องการเพิ่มบทบาทอื่นๆ เช่น ผู้แก้ไข วาดภาพประกอบโดย บรรยายโดย และอื่นๆ ให้แตะหรือคลิก ปุ่มเพิ่ม  ในส่วนผู้เขียน คลิกเมนูป๊อปอัพผู้เขียน เลือกบทบาท แล้วป้อนชื่อ
 • เลือกหมวดหมู่หัวเรื่องที่อธิบายเนื้อหาของหนังสือของคุณได้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นพบหนังสือของคุณ คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เพิ่มเติมได้ แต่ Apple Books จะใช้สามหมวดแรกที่คุณเลือก
 • หากหนังสือคุณเหมาะสำหรับเด็ก ให้ตั้งค่าอายุเป้าหมาย หรือสามารถแตะหรือคลิกเมนูป๊อปอัพอายุเป้าหมายและเลือกตัวเลือกระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
  • หากต้องการตั้งค่าระดับชั้นที่ต่ำที่สุด ให้ตั้งค่าตัวเลือกแรกเท่านั้น
  • หากต้องการตั้งค่าระดับชั้นที่สูงที่สุด ให้ตั้งค่าตัวเลือกที่สองเท่านั้น
  • หากต้องการตั้งค่าช่วงของระดับชั้น ให้ตั้งค่าทั้งสองตัวเลือก
  • หากต้องการตั้งค่าระดับชั้นที่เฉพาะเจาะจง ให้ตั้งค่าทั้งสองตัวเลือกเป็นระดับชั้นเดียวกัน
 • หากหนังสือของคุณเหมาะกับผู้ใหญ่เท่านั้นหรือมีเนื้อหารุนแรงมาก ให้คลิกเมนูป๊อปอัพมีเนื้อหาไม่เหมาะสม และเลือกใช่
 • หากต้องการตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า ให้แตะหรือคลิกเมนูป๊อปอัพสั่งซื้อล่วงหน้า จากนั้นเลือกใช่ หากต้องการอัปโหลดหนังสือของคุณตอนนี้ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพอัปโหลดหนังสือ แล้วเลือกใช่ หลังการอัปโหลดหนังสือของคุณ คุณจะสามารถเพิ่มราคา ข้อมูลพื้นที่ และรายละเอียดการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ใน iTunes Connect*

เมื่อคุณพร้อม ให้คลิกดำเนินการต่อ หากข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น จากนั้นคลิกดำเนินการต่ออีกครั้ง

* หนังสือของคุณจะไม่เผยแพร่ในร้านหนังสือจนกว่าคุณจะเพิ่มข้อมูลนี้ลงใน iTunes Connect หลังการอัปโหลดหนังสือของคุณ

ดูตัวอย่างและอัปโหลดหนังสือของคุณ

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลหนังสือและคลิกดำเนินการต่อ คุณสามารถดูตัวอย่างหนังสือและตัวอย่างไฟล์ EPUB ได้ ไฟล์ตัวอย่าง EPUB จะเปิดในแอปหนังสือ

หากคุณเผยแพร่จาก Pages แบบออนไลน์ที่ iCloud.com ไฟล์จะดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งการดาวน์โหลดเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ 

เมื่อคุณพึงพอใจกับตัวอย่างแล้ว ให้คลิกอัปโหลด

ดำเนินการส่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย

หลังจากที่คุณอัปโหลดหนังสือไปยัง Apple Books สำเร็จ ให้คลิกไปที่ iTunes Connect ใน iTunes Connect ให้เพิ่มราคาและข้อมูลพื้นที่ หากคุณตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า ให้เพิ่มรายละเอียดการสั่งซื้อล่วงหน้า 

ระหว่างที่ Apple Books ตรวจสอบการส่งของคุณ คุณจะได้รับการอัปเดตสถานะผ่านอีเมล คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจสอบหนังสือของคุณได้ทุกเวลาในส่วนหนังสือของฉันของบัญชี iTunes Connect ของคุณ


อัปเดตหนังสือที่ถูกส่งก่อนหน้านี้

เปิดเอกสารและเลือกเผยแพร่ไปที่แอปหนังสือ เลือกตัวเลือกอัปเดตในหน้าจอผู้ขาย หากหนังสือที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้มีหมายเลขเวอร์ชั่น ให้สร้างหมายเลขเวอร์ชั่นใหม่ให้หนังสือ ใส่ข้อความ "มีอะไรใหม่" เพื่ออธิบายว่ามีอะไรเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งจะปรากฏพร้อมกับหนังสือของคุณในร้านหนังสือ

ในหน้าต่างการเผยแพร่อื่นๆ ข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการเติมไว้ล่วงหน้า แม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนเมตาดาต้าส่วนใหญ่และตัวเลือกอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุช่วงหน้าช่วงใหม่สำหรับตัวอย่าง เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ให้กับหนังสือของคุณ และอื่นๆ ได้


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: