ใช้ตัวเลือกการสร้างหนังสือขั้นสูงใน Pages

ดูวิธีใช้ตัวเลือกขั้นสูงใน Pages เพื่อปรับแต่งหรือสร้างหนังสือดิจิตอลในรูปแบบหนังสือ EPUB

รูปแบบ EPUB เป็นมาตรฐานหนังสือดิจิตอล (eBook) แบบเปิดจาก International Digital Publishing Forum ด้วย Pages คุณจะสามารถส่งออกเอกสารของคุณในรูปแบบ EPUB เพื่อให้สามารถอ่านได้โดยใช้แอพหนังสือบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือด้วยโปรแกรมอ่าน EPUB ของบริษัทอื่น บทความนี้จะให้คำแนะนำเชิงลึกสำหรับการสร้างหนังสือใน Pages

หากต้องการสร้างหนังสืออย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำรูปแบบพิเศษใดๆ คุณสามารถใช้แม่แบบหนังสือที่ออกแบบไว้แล้วใน Pages ได้

เลือกรูปแบบ

คุณสามารถสร้างหนังสือโดยใช้แม่แบบ Pages ใดก็ได้ หรือคุณสามารถใช้แม่แบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสร้างหนังสือ แม่แบบหนังสือแนวตั้งขึ้นอยู่กับเอกสารประมวลผลคำ และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้หรือที่กำหนดไว้ได้ แม่แบบหนังสือแนวนอนขึ้นอยู่กับเอกสารเค้าโครงหน้า และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงที่กำหนดไว้ได้

เลือกเค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้หรือที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดงในหนังสือ

 • จัดเรียงตัวอักษรได้: หากคุณต้องการให้เนื้อหาใช้งานได้กับอุปกรณ์และการวางแนวแบบต่างๆ ให้เลือกจัดเรียงตัวอักษรได้ ในไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้ จะปรับขนาดข้อความและใส่เลขหน้าของเนื้อหาใหม่ตามโปรแกรมอ่าน เค้าโครงแบบจัดเรียงตัวอักษรได้เหมาะสำหรับเอกสารที่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อความ
 • เค้าโครงที่กำหนดไว้: หากคุณต้องการให้เค้าโครงในแต่ละหน้าของเอกสารเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเปิดจากอุปกรณ์หรือใช้การวางแนวใดก็ตาม ให้เลือกเค้าโครงที่กำหนดไว้ ในไฟล์ EPUB แบบเค้าโครงที่กำหนดไว้ ผู้ใช้สามารถซูมเข้าและออกได้ แต่ตำแหน่งของข้อความและเนื้อหาจะคงที่และไม่ถูกจัดเรียงตัวอักษรใหม่ เค้าโครงที่กำหนดไว้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีรูปภาพจำนวนมากหรือมีหลายคอลัมน์

คุณสมบัติที่ไม่รองรับหรือเปลี่ยนเมื่อส่งออกเอกสารเป็น EPUB

คุณสมบัติดังต่อไปนี้จากเอกสาร Pages ของคุณจะถูกลบออกหรือเปลี่ยนเมื่อคุณส่งออกเป็นไฟล์ EPUB ไม่ว่าคุณจะเลือกเค้าโครงใดก็ตาม

 • ช่องอัจฉริยะ
 • เชิงอรรถจะแปลงเป็นหมายเหตุตอนท้าย1
 • ความคิดเห็น
 • เอฟเฟ็กต์รูปภาพบางรายการ (เช่น เงา)
 • รูปภาพขนาดใหญ่กว่า 4 เมกะพิกเซลจะถูกปรับขนาดเป็น 4 เมกะพิกเซล

1 หากคุณส่งออกเอกสารที่มีเค้าโครงที่กำหนดไว้เป็นรูปแบบ EPUB จะไม่มีการเก็บเชิงอรรถไว้

คุณสมบัติที่มีให้ใช้งานเฉพาะในเค้าโครงที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเหล่านี้จากเอกสาร Pages ของคุณจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ EPUB แบบเค้าโครงที่กำหนดไว้เท่านั้น คุณยังคงสามารถส่งออกเอกสารที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ในแบบเค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้ แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่ปรากฏในไฟล์ EPUB ที่ส่งออกแล้ว

 • ส่วนหัวและส่วนท้าย
 • หลายคอลัมน์
 • ขนาดกระดาษ
 • แนวของหน้า
 • เลขหน้าและช่องจำนวนหน้า
 • ระยะห่างบรรทัด
 • การใส่ยัติภังค์
 • ข้อความแบบเลือกได้ภายในรูปร่าง
 • ข้อความและวัตถุที่ซ้อนทับกัน (เช่น ข้อความที่ซ้อนทับกับรูปภาพหรือรูปร่าง)
 • วัตถุต้นแบบ
 • ข้อความรอบวัตถุ
 • วัตถุแบบลอยจะถูกส่งออกเป็นแบบลอย (แทนที่จะแปลงเป็นแบบฝังในเหมือน EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้)
 • แท็บหยุด
 • เงา / การสะท้อน
 • กล่องข้อความที่เชื่อมโยง

เตรียมเอกสาร

ใน Pages คุณสามารถส่งออกเอกสารเค้าโครงหน้าแบบต่างๆ ให้เป็นเค้าโครงที่กำหนดไว้ และส่งออกเอกสารประมวลผลคำให้เป็นเค้าโครงที่กำหนดไว้หรือเค้าโครงแบบจัดเรียงตัวอักษรได้2 คุณสามารถแทรกสารบัญในหนังสือที่คุณสร้างจากเอกสารประมวลผลคำ หากคุณยังไม่ได้แทรกสารบัญในเอกสารประมวลผลคำ จะมีการสร้างสารบัญให้โดยอัตโนมัติตามลักษณะของย่อหน้าที่คุณใช้ เอกสารที่มีเค้าโครงที่กำหนดไว้ที่ไม่มีสารบัญจะถูกส่งออกโดยไม่มีสารบัญ

2 หากคุณต้องการส่งออกเป็นไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้ ให้ใช้เอกสารประมวลผลคำที่มีรูปภาพแบบฝังในเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ข้อความในไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้

หากคุณส่งออกหนังสือของคุณให้เป็นแบบไม่คงที่ ตัวอักษรของคุณอาจดูต่างไปจากเมื่อดูในแอพหนังสือหรือโปรแกรมอ่านอื่นๆ:

 • ผู้อ่านสามารถเลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการได้ขณะที่อ่านหนังสือในแอพหนังสือ
 • ขนาดข้อความที่คุณระบุในเอกสาร Pages จะถูกแปลงเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ในหนังสือของคุณ ดังนั้นข้อความที่มีขนาดใกล้เคียงกันใน Pages อาจปรากฏในขนาดเดียวกันในไฟล์ EPUB
 • สีข้อความในหนังสืออาจไม่เหมือนกับสีในเอกสาร Pages ของคุณ

ใช้สารบัญ

หากคุณไม่ได้แทรกสารบัญไว้ในเอกสาร Pages ก่อนที่จะส่งออกเป็นรูปแบบ EPUB ระบบจะสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติตามลักษณะย่อหน้าที่คุณใช้ ในแอพหนังสือ คุณสามารถดูสารบัญนี้ได้โดยการเลือกมุมมอง > แสดงสารบัญบน Mac หรือโดยการแตะ ไอคอนสารบัญ บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณยังสามารถสร้างสารบัญแบบกำหนดเองสำหรับเอกสารประมวลผลคำใน Pages สำหรับ Mac ได้ด้วย3

 1. จากเมนูแทรก ให้เลือกสารบัญ > เอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มในสารบัญมีลักษณะย่อหน้าที่เหมาะสม
 2. ขณะที่สารบัญถูกเลือกอยู่ ให้เปิดตัวตรวจสอบรูปแบบ 
 3. ในบานหน้าต่างสารบัญ ให้เลือกลักษณะย่อหน้าทั้งหมดที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญนั้น 
 4. ลบหรือเพิ่มรายการโดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกลักษณะย่อหน้าในบานหน้าต่างสารบัญ 

3 คุณไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขสารบัญใน Pages สำหรับ iOS หรือ Pages สำหรับ iCloud ได้ หากต้องการเปลี่ยนลักษณะที่จะปรากฏในสารบัญ ให้เปิดเอกสารของคุณใน Pages สำหรับ Mac แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างสารบัญแบบกำหนดเองใน Pages สำหรับ Mac

เกี่ยวกับบทในไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้

Pages จะสร้างการแบ่งบทโดยอัตโนมัติตามลักษณะของย่อหน้า ในการเริ่มต้น ให้เลือกชื่อของบทแรกในหนังสือของคุณ จากนั้นใช้ลักษณะย่อหน้าสำหรับชื่อเรื่องหรือหัวข้อ เช่น ชื่อเรื่อง, หัวข้อ, หัวข้อ 2, หัวข้อ 3 หรือหัวเรื่องสีแดง ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ลักษณะนี้ เนื้อหาที่ตามมาจะกลายเป็นบทใหม่ใน EPUB การแบ่งหน้าจะถูกแทรกระหว่างบทต่างๆ ในไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้

ใช้วัตถุในไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้

เพื่อให้ไฟล์ EPUB ที่ใช้เค้าโครงจัดเรียงตัวอักษรได้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดรูปแบบรูปภาพ รูปร่าง หรือวัตถุอื่นๆ ในเอกสารของคุณอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นวัตถุฝังใน

 1. เลือกหรือแทรกวัตถุ
 2. คลิกหรือแตะปุ่มตัวตรวจสอบรูปแบบ
 3. คลิกหรือแตะจัดเรียง
 4. เลือก "เลื่อนพร้อมข้อความ"
 5. เลือก "ฝังในกับข้อความ" จากเมนูตัดข้อความ

เพิ่มหน้าปกหนังสือ

เมื่อคุณส่งออกหนังสือ คุณสามารถเลือกประเภทหน้าปกหนังสือที่คุณต้องการใช้สำหรับหนังสือของคุณได้ หน้าปกจะปรากฏขึ้นในคลังในแอพหนังสือ หรือปรากฏเป็นไอคอนบนคอมพิวเตอร์

หากคุณเลือก "เลือกภาพ" คุณจะสามารถเพิ่มภาพหน้าปกได้จาก iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือ PC ของคุณ รูปภาพหน้าปกสามารถอยู่ในรูปแบบ PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF หรือ GIF ได้ แต่ต้องมีขนาดเล็กกว่า 4 เมกะพิกเซล

หากคุณเลือก "ไม่แสดงหน้าปก" หนังสือของคุณจะใช้ไอคอนทั่วไปในคลังในแอพหนังสือ

ส่งออกเป็นหนังสือ EPUB

คุณสามารถส่งออกเอกสารของคุณในรูปแบบ EPUB ใน Pages สำหรับ Mac, Pages สำหรับ iOS หรือออนไลน์ที่ iCloud.com

ส่งออกด้วย Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ Mac3
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง > EPUB
 3. ป้อนชื่อเรื่องและผู้เขียน
 4. เลือกประเภทของหน้าปกสำหรับหนังสือ EPUB ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าปก
 5. แตะลักษณะเค้าโครงที่คุณต้องการใช้ ดูวิธีเลือกเค้าโครงที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ เมื่อส่งออกเอกสารเค้าโครงหน้า เอกสารจะส่งออกเป็นเค้าโครงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 6. (ไม่บังคับ) ภายใต้ตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือกหมวดหมู่หลักและภาษาสำหรับหนังสือของคุณ
 7. เพื่อให้แน่ใจว่าแบบอักษรที่คุณเลือกสำหรับเอกสารจะปรากฏขึ้นใน EPUB ให้เลือกแบบอักษรแบบฝัง หากคุณเลิกเลือกฝังแบบอักษร แบบอักษรที่คุณเลือกไว้จะเปลี่ยนกลับเป็นแบบอักษรเริ่มต้นที่แอพพลิเคชั่นของผู้อ่านได้กำหนดไว้ Pages สามารถฝังแบบอักษร OpenType (OTF) และ TrueType (TTF)
 8. คลิกถัดไป
 9. ป้อนชื่อสำหรับไฟล์ EPUB ของคุณ แล้วคลิกส่งออก
 10. หากต้องการดู EPUB ของคุณในแอพหนังสือเมื่อส่งออกเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่ไฟล์

3 หากคุณเก็บรายการแก้ในเอกสารที่คุณต้องการส่งออก ให้ยอมรับหรือปฏิเสธรายการแก้ทั้งหมด แล้วหยุดเก็บรายการแก้ก่อนที่คุณจะส่งออก ระบบจะยอมรับรายการแก้ที่ถูกเก็บโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นพิเศษ 

ส่งออกด้วย Pages สำหรับ iOS

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ iOS4
 2. แตะ ไอคอนเพิ่มเติม
 3. แตะส่งออก
 4. เลือก EPUB
 5. ป้อนชื่อเรื่องและผู้เขียน
 6. เลือกประเภทของหน้าปกสำหรับหนังสือ EPUB ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าปก 
 7. แตะลักษณะเค้าโครงที่คุณต้องการใช้ ดูวิธีเลือกเค้าโครงที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ เมื่อส่งออกเอกสารเค้าโครงหน้า เอกสารจะส่งออกเป็นเค้าโครงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 8. (ไม่บังคับ) แตะขั้นสูง แล้วเลือกหมวดหมู่และภาษาสำหรับหนังสือของคุณ 
 9. เพื่อให้แน่ใจว่าแบบอักษรที่คุณเลือกสำหรับเอกสารจะปรากฏขึ้นใน EPUB ให้เลือกแบบอักษรแบบฝัง หากคุณเลิกเลือกฝังแบบอักษร แบบอักษรที่คุณเลือกไว้จะเปลี่ยนกลับเป็นแบบอักษรเริ่มต้นที่แอพพลิเคชั่นของผู้อ่านได้กำหนดไว้ Pages สามารถฝังแบบอักษร OpenType (OTF) และ TrueType (TTF)
 10. หากเอกสารของคุณรวมภาพยนตร์ไว้ด้วย และคุณวางแผนว่าจะเสนอหนังสือของคุณให้กับ Apple Books ให้เปิดความเข้ากันได้ของ Apple Books เพื่อแปลงภาพยนตร์ที่ใช้งานร่วมกับแอพไม่ได้ให้เป็นรูปภาพ ไฟล์เสียงที่ใช้งานกับแอพไม่ได้ก็จะถูกลบเช่นเดียวกัน
 11. แตะย้อนกลับ
 12. แตะส่งออกเพื่อแชร์ EPUB ของคุณ
 13. หากต้องการดู EPUB ของคุณในแอพหนังสือเมื่อส่งออกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ

4 หากคุณเก็บรายการแก้ในเอกสารที่คุณต้องการส่งออก ให้ยอมรับหรือปฏิเสธรายการแก้ทั้งหมด แล้วหยุดเก็บรายการแก้ก่อนที่คุณจะส่งออก ระบบจะยอมรับรายการแก้ที่ถูกเก็บโดยอัตโนมัติหากไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นพิเศษ 

ส่งออกด้วย Pages สำหรับ iCloud

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ iCloud
 2. คลิกปุ่มการตั้งค่า iCloud แล้วเลือก "ดาวน์โหลดสำเนา"
 3. คลิก EPUB ในหน้าต่างดาวน์โหลดที่ปรากฏขึ้นมา
 4. ป้อนชื่อเรื่องและผู้เขียน
 5. เลือกลักษณะหน้าปกสำหรับ EPUB ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าปก
 6. เลือกลักษณะเค้าโครงของคุณ ดูวิธีเลือกเค้าโครงที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ของคุณ หากคุณกำลังใช้เอกสารเค้าโครงหน้าอยู่ คุณต้องส่งออกด้วยเค้าโครงที่กำหนดไว้
 7. (ไม่บังคับ) ในขั้นสูง ให้เลือกหมวดหมู่และภาษาสำหรับหนังสือของคุณ
 8. คลิกดาวน์โหลด

เผยแพร่หนังสือของคุณ

คุณสามารถเผยแพร่หนังสือของคุณจาก Pages ไปยัง Apple Books ได้โดยตรงบน iPad, iPhone, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: