นำเข้าหนังสือ iBooks Author ของคุณลงใน Pages สำหรับ Mac

เปิด แก้ไข และเผยแพร่หนังสือของคุณใน Pages บน Mac

เปิดไฟล์ iBooks Author ใน Pages

คุณมีหลายทางเลือกในการเปิดไฟล์ iBooks Author ซึ่งมีนามสกุล .iba ดังนี้

  • ใน Pages ให้เลือกไฟล์ > เปิด เลือกไฟล์ iBooks Author แล้วคลิกเปิด
  • เลือกไฟล์ iBooks Author ใน Finder แล้วเลือกไฟล์ > เปิดด้วย > Pages
  • ลากไฟล์ iBooks Author ไปที่ไอคอนแอพ Pages

เมื่อนำเข้าไฟล์ iBooks Author แอพ Pages อาจแจ้งให้คุณบันทึกคอนเทนต์บางอย่างลงในโฟลเดอร์แยกต่างหาก เช่น

  • หากหน้าปกหนังสือของคุณมีการจัดแนวต่างจากตัวเล่มหนังสือ ระบบจะแจ้งให้คุณบันทึกหน้าปกเป็นไฟล์แยก คุณสามารถเพิ่มหน้าปกกลับไปยังหนังสือเมื่อส่งออกหนังสือจาก Pages
  • หากหนังสือของคุณมีวิดเจ็ตบางอย่าง คุณจะได้รับแจ้งให้บันทึกคอนเทนต์วิดเจ็ตลงในโฟลเดอร์แยกต่างหาก จากนั้นคุณสามารถนำคอนเทนต์ไปใช้ซ้ำในเอกสาร Pages ได้

หากคุณคลิกยกเลิกเมื่อได้รับแจ้งให้บันทึกคอนเทนต์หน้าปกและวิดเจ็ตหรือหาโฟลเดอร์ไม่เจอ คุณสามารถนำเข้าไฟล์ iBooks Author อีกครั้งเพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องได้เสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ iBooks Author ใน Pages


แก้ไขหนังสือของคุณใน Pages

คุณสามารถแก้ไขหนังสือของคุณใน Pages ก่อนที่จะส่งออกไปยัง EPUB หรือเผยแพร่ไปยัง Apple Books เมื่อคุณดูหนังสือใน Pages คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นเรื่องต่อไปนี้

  • สารบัญจะอยู่ในรูปแบบข้อความ ซึ่งสามารถดูและแก้ไขได้ในแถบด้านข้าง
  • อภิธานศัพท์จะปรากฏที่ท้ายหนังสือ โดยมีการลิงก์กับคำศัพท์ 
  • ระบบจะนำเข้ารูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง แต่การตั้งค่าบางอย่างจาก iBooks Author เช่น "เล่นแบบเต็มจอ" หรือ "เล่นอัตโนมัติ" จะใช้ไม่ได้


ใช้หน้าปกหนังสือ

หากหน้าปกมีการจัดแนวต่างจากส่วนอื่นของหนังสือ Pages จะบันทึกหน้าปกเป็นไฟล์ Pages (.pages) แยกต่างหากในชื่อ Cover หากต้องการใช้หน้าปกเมื่อส่งออกไปยัง EPUB หรือเผยแพร่หนังสือ ให้แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วเพิ่มไฟล์นั้นเป็นหน้าปกโดยเลือก "เลือกรูปภาพ"

หาก Pages แทรกหน้าปกเป็นหน้าแรกในเอกสาร ให้เลือก "ใช้หน้าแรกเป็นรูปภาพหน้าปกหนังสือ" เมื่อส่งออกไปยัง EPUB 


ใช้คอนเทนต์วิดเจ็ต

คลังรูปภาพและวิดเจ็ตสื่อจะปรากฏในหนังสือของคุณใน Pages เหมือนกับที่ปรากฏใน iBooks Author แต่วิดเจ็ตอื่นๆ จะไม่ปรากฏในลักษณะเดียวกัน โดยดูรายละเอียดได้ในส่วนนี้

วิดเจ็ตป๊อปโอเวอร์ แถบเลื่อนด้านข้าง ภาพแบบโต้ตอบ และวิดเจ็ตทบทวน

Pages จะบันทึกคอนเทนต์วิดเจ็ตป๊อปโอเวอร์ แถบเลื่อนด้านข้าง ภาพแบบโต้ตอบ และวิดเจ็ตทบทวนเป็นไฟล์ Pages แยก ระบบจะตั้งชื่อไฟล์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา หากหนังสือของคุณใช้เลย์เอาต์แบบตายตัวใน iBooks Author ไฟล์จะมีเลขหน้าที่วิดเจ็ตปรากฏอยู่ด้วย เช่น Page3_Popover ส่วนหนังสือที่ใช้เทมเพลตของ EPUB ไฟล์จะมีการระบุเลขหน้าเป็น ScrollingSidebar_5 เป็นต้น

ไฟล์ Pages แต่ละไฟล์จะมีคอนเทนต์เดิมทั้งหมดของวิดเจ็ต คุณคัดลอกและวางคอนเทนต์บางประเภทจากไฟล์อ้างอิงลงในหนังสือใน Pages ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจคัดลอกคอนเทนต์ของวิดเจ็ตแถบเลื่อนด้านข้างลงในช่องข้อความ แล้วปรับขนาดข้อความหรือช่องข้อความให้พอดีกับคอนเทนต์ทั้งหมด

วิดเจ็ต HTML

Pages จะสร้างโฟลเดอร์ให้กับวิดเจ็ต HTML แต่ละอันซึ่งรวมหลายไฟล์ที่มีคอนเทนต์ของวิดเจ็ตนั้นๆ คุณอาจเข้าถึงไฟล์สื่อเพื่อคัดลอกลงในหนังสือ หรือจะเปิดไฟล์ HTML ในเว็บเบราเซอร์และถ่ายภาพหน้าจอหรือสร้างภาพยนตร์โดยใช้ QuickTime ก็ได้

วิดเจ็ต 3 มิติ

Pages จะสร้างโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ Collada (.dae) สำหรับวิดเจ็ต 3 มิติทั้งหมดที่ใช้ในหนังสือ รวมถึงไฟล์เท็กซ์เจอร์ทั้งหมด คุณสามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ในแอพพลิเคชั่นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออาจเปิดไฟล์ในการดูตัวอย่างและถ่ายภาพหน้าจอหรือสร้างภาพยนตร์โดยใช้ QuickTime ก็ได้

วิดเจ็ต Keynote

หากต้องการเพิ่มงานนำเสนอ Keynote ลงในหนังสือใน Pages ให้เปิดงานนำเสนอเดิมใน Keynote จากนั้นจึงส่งออกเป็นภาพยนตร์แล้วเพิ่มภาพยนตร์ลงในหนังสือของคุณ

เพื่อให้ง่ายต่อการหาไฟล์ Keynote คุณสามารถหาชื่อของไฟล์ Keynote เดิมใน iBooks Author ได้ เปิดหนังสือของคุณใน iBooks Author เลือกวิดเจ็ต Keynote ในหนังสือ แล้วเปิดเครื่องมือตรวจสอบวิดเจ็ต

วันที่เผยแพร่: