วาดภาพและอธิบายประกอบใน Pages บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

เพิ่มภาพวาดและคำอธิบายประกอบลงในเอกสารของคุณด้วย Apple Pencil บนอุปกรณ์ที่รองรับ หรือด้วยนิ้วของคุณ

คุณยังสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนดูเอกสารของคุณเมื่อคุณเปิดเลือกและเลื่อนได้ด้วย

เพิ่มภาพวาด

คุณสามารถวาดภาพใน Pages เพื่อเพิ่มภาพประกอบและแผนภาพลงในเอกสารของคุณได้

 1. หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ให้แตะ Apple Pencil ของคุณบนหน้า หากต้องการใช้นิ้ว หรือหากคุณเปิดเลือกและเลื่อนแล้ว ให้แตะปุ่มแทรก  แตะปุ่มสื่อ  แล้วแตะการวาด
 2. หากยังไม่มีการเลือกการวาดภาพที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะการวาดภาพ
 3. เริ่มวาดภาพ ดังนี้
  • ในเอกสารประมวลผลคำ หากคุณไม่เห็นช่องวาดภาพสีส้ม ให้แตะ Apple Pencil ของคุณที่ใดก็ได้บนหน้า จากนั้นวาดในช่อง หากคุณวาดด้วยนิ้วของคุณ ให้แตะปุ่มแทรกภาพวาดใหม่ เพื่อเพิ่มช่องวาดภาพ คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่การวาดโดยลากขอบจับ ข้อความจะเรียงตัวรอบๆ ช่องวาดภาพ
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้วาดที่ใดก็ได้
 4. หากต้องการสลับเครื่องมือวาดภาพ ให้แตะเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้สำหรับเอฟเฟ็กต์หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • หากต้องการวาดรูปร่างใหม่แบบเติมสี ให้แตะเครื่องมือเติม  แล้วเริ่มวาด หากต้องการเติมพื้นที่ ให้แตะเครื่องมือเติม จากนั้นแตะพื้นที่ที่คุณต้องการเติม
  • หากต้องการลบ ให้แตะเครื่องมือยางลบ  แล้วลากไปบนภาพวาด
  • หากต้องการแก้ไขส่วนของภาพวาด ให้แตะเครื่องมือการเลือก  จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข
 5. หากต้องการวาดด้วยสีอื่น ให้แตะวงกลมสีแล้วเลือกสี ปัดไปทางซ้ายเพื่อปรับสี
 6. หากต้องการวาดภาพด้วยขนาดเส้นขีดและความทึบที่ต่างกัน ให้แตะที่เครื่องมือสองครั้ง จากนั้นแตะขนาดเส้นขีด หรือลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบ
 7. หากต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุด ให้แตะปุ่มเลิกทำ  
 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ต่อ เพียงแค่เริ่มวาดภาพบนหน้า หากคุณไม่แน่ใจว่าใช้โหมดใดล่าสุด ให้แตะที่หน้าด้วย Apple Pencil (จะไม่ทิ้งรอยไว้) จากนั้นตรวจสอบว่าปุ่มใดที่เลือกแล้วที่ด้านล่างของหน้าจอ

ปรับขนาดและย้ายภาพวาดของคุณ

คุณสามารถปรับขนาดและย้ายภาพวาดหลังจากที่เพิ่มภาพวาดได้ ดังนี้

 • หากต้องการปรับขนาดภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากขอบจับของกล่อง
 • หากต้องการย้ายภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากภาพ

แก้ไขส่วนของภาพวาด

 1. หากจำเป็น ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาด จากนั้นแตะแก้ไขการวาดจากเมนูป๊อปอัพ
 2. แตะเครื่องมือการเลือก  ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข เส้นกรอบจะปรากฏขึ้นรอบๆ ส่วนที่เลือก
 3. แตะตัวเลือกในเมนูป๊อปอัพ ดังนี้
  • หากต้องการปรับขนาดส่วนที่เลือก ให้แตะปรับขนาด แล้วลากขอบจับของช่องไปรอบๆ ภาพวาด
  • หากต้องการแบ่งภาพวาดหนึ่งภาพให้เป็นสองภาพวาด ให้แตะแยกในเมนูป๊อปอัพ
  • คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ และทำสำเนาส่วนที่เลือกได้อีกด้วย

ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวในเอกสาร Pages เพื่อให้ภาพวาดปรากฏเหมือนกำลังถูกวาดอยู่

วิธีการทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวใน iPhone, iPad หรือ iPod touch มีดังนี้

 1. หากคุณอยู่ในโหมดภาพวาด แตะเสร็จสิ้น หรือทำตามขั้นตอนถัดไป
 2. แตะภาพวาดแล้วเลือก
 3. แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะการวาด
 4. เปิดการทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว แล้วปรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา
 5. หากต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว แตะเล่นหรือเล่นการวาด

บน Mac คุณสามารถทำให้ภาพวาดที่เพิ่มลงในเอกสารใน Pages บน iPhone หรือ iPad เคลื่อนไหวได้

 1. ในเอกสาร Pages ที่มีภาพวาด ให้เลือกการวาด
 2. คลิกปุ่มรูปแบบ เลือก "ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว" แล้วปรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา
 3. หากต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว คลิกเล่นในแถบด้านข้างของรูปแบบ หรือคลิกเล่นภาพวาดบนหน้า

แชร์หรือบันทึกภาพวาด

คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพวาดจากเอกสารของคุณเป็นไฟล์ภาพ (.png) ได้ด้วย หรือหากคุณทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว ก็สามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพหรือภาพยนตร์ (.m4v) ได้

วิธีการแชร์หรือบันทึกภาพวาดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch มีดังนี้

 1. หากคุณอยู่ในโหมดภาพวาด แตะเสร็จสิ้น หรือทำตามขั้นตอนถัดไป
 2. แตะภาพวาดเพื่อทำการเลือก จากนั้นเลือกแชร์ หากคุณทำภาพให้เคลื่อนไหว เลือกแชร์เป็นรูปภาพหรือแชร์เป็นภาพยนตร์
 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งภาพหรือภาพยนตร์ของคุณ เช่น ทางเมลหรือข้อความ หรือเลือกบันทึกภาพ (หรือบันทึกวิดีโอสำหรับภาพวาดเคลื่อนไหว) เพื่อบันทึกไปยังแอพรูปภาพ

บน Mac คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพวาดที่เพิ่มลงในเอกสารใน Pages บน iPhone หรือ iPad ได้

 1. ในเอกสาร Pages ที่มีภาพวาด ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ภาพวาด
 2. เลือกแชร์ หากคุณทำภาพให้เคลื่อนไหว เลือกแชร์เป็นรูปภาพหรือแชร์เป็นภาพยนตร์
 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งภาพหรือภาพยนตร์ของคุณ เช่น ทางเมลหรือข้อความ หรือเลือกเพิ่มรูปภาพเพื่อบันทึกภาพหรือภาพยนตร์ไปยังแอพรูปภาพ


เพิ่มคำอธิบายประกอบ

คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารของคุณด้วยคำอธิบายประกอบได้ เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายประกอบไปที่ข้อความ วัตถุ หรือเซลล์ตารางในเอกสาร คำอธิบายประกอบจะย้ายไปพร้อมกับข้อความและวัตถุตามที่คุณแก้ไข หากคุณต้องการเพิ่มภาพประกอบลงในเอกสารของคุณ ให้เพิ่มภาพวาดแทน

 1. หากต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบด้วย Apple Pencil ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้า หากต้องการใช้นิ้ว หรือหากคุณเปิดการเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil ไว้แล้ว ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 2. หากยังไม่มีการเลือกคำอธิบายประกอบอัจฉริยะที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 3. เพิ่มเครื่องหมายของคุณ
 4. หากต้องการสลับเครื่องมือหรือเปลี่ยนสีของเครื่องมือที่ใช้ในคำอธิบายประกอบ ให้แตะเครื่องมือหรือสีที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ 
 5. หากต้องการลบ ให้แตะเครื่องมือยางลบ ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะคำอธิบายประกอบ หากต้องการลบอธิบายประกอบ ให้แตะลบทั้งหมดที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 6. หากต้องการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือต่างๆ ให้แตะสลับเปิดปิดเครื่องมือการวาด 
 7. หากต้องการเลื่อนหน้าเมื่อใช้ Apple Pencil ให้ปัดด้วยนิ้วหนึ่งนิ้ว หากคุณกำลังใช้นิ้วเพื่ออธิบายประกอบ ให้ปัดด้วยสองนิ้ว
 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบคำอธิบายประกอบหลังจากที่เพิ่มไปแล้วได้ แตะที่คำอธิบายประกอบ แล้วแตะลบ หากคุณลบข้อความหรือวัตถุที่คุณใช้เป็นคำอธิบายประกอบ คำอธิบายประกอบจะถูกลบออกเช่นกัน  

หากคุณแค่ต้องการซ่อนคำอธิบายประกอบ ให้ทำดังนี้

 • บน iPad ให้แตะตัวเลือกมุมมอง  แล้วปิดคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ แล้วแตะซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

หากต้องการอธิบายประกอบต่อไปโดยใช้ Apple Pencil เพียงแค่เริ่มการเขียนบนหน้า หากคุณไม่แน่ใจว่าใช้โหมดใดล่าสุด ให้แตะ Apple Pencil บนหน้า จากนั้นตรวจสอบว่าเลือกปุ่มใดเอาไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ส่งออกเอกสารที่มีคำอธิบายประกอบ

หากคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF โดยเปิดคำอธิบายประกอบไว้ คำอธิบายประกอบจะปรากฏใน PDF นั้น คำอธิบายประกอบจะไม่ปรากฏในเอกสารที่ส่งออกเป็นไฟล์ Word, RTF, EPUB หรือ Pages '09

ใช้งานคำอธิบายประกอบบน Mac

หากคุณใช้ iCloud เพื่อทำให้เอกสาร Pages ของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ คำอธิบายประกอบจะปรากฏในเอกสารบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง บน Mac คุณสามารถลบ แสดง หรือซ่อนคำอธิบายประกอบขณะแก้ไขเอกสารได้

 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบ ให้เลือกคำอธิบายประกอบ จากนั้นกดลบ 
 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกแก้ไข > ลบคำอธิบายประกอบอัจฉริยะออก
 • หากต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกมุมมอง > แสดง/ซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ


เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเริ่มวาดหรือใส่คำอธิบายประกอบได้ คุณสามารถตั้งค่า Pages ให้ใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนภายในเอกสารของคุณแทนได้ โดยทำดังนี้

 1. ใน Pages ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะ Apple Pencil จากนั้นเปิด "เลือกและเลื่อน"

หาก Apple Pencil ของคุณรองรับ คุณสามารถเปิด "แตะสองครั้งเพื่อสลับ" ได้ เมื่อเปิด "แตะสองครั้งเพื่อสลับ" อยู่ เพียงแตะสองครั้งที่ส่วนล่างของ Apple Pencil เพื่อเปิดหรือปิด "เลือกและเลื่อน"

หากต้องการเพิ่มภาพวาดลงในเอกสารเมื่อเปิด "เลือกและเลื่อน" อยู่ ให้แตะปุ่มแทรก แตะปุ่มสื่อ แล้วแตะการวาด

หากต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบเมื่อเปิด "เลือกและเลื่อน" อยู่ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

Pages, Numbers และ Keynote แต่ละแอพมีการตั้งค่าของตนเองสำหรับการเลือกและเลื่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิด "เลือกและเลื่อน" ใน Pages จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Keynote หรือ Numbers


วันที่เผยแพร่: