Om kontrollen ändras laddas sidan om

Program för oberoende serviceställen

Programmet för oberoende serviceställen är utformat för företag som vill erbjuda reparationsservice för iPhone-enheter och Mac-datorer när garantin inte gäller. Kvalificerade företag kan få tillgång till Apples äkta delar, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser för att utföra olika typer av reparationer av iPhone-enheter och Mac-datorer utanför garantin, som byte av bildskärm och batteri på iPhone-enheter och byte av moderkort och grafikkort på Mac-datorer.

Vem kan ansöka?

Företag som är intresserade av att utföra iPhone- eller Mac-reparationer direkt för slutanvändare när garantin inte gäller kan ansöka. Apple kommer inte att behandla sökande som använder Apples varumärkestermer som en del av ett företagsnamn eller på webbsidor, såvida inte detta överensstämmer med villkoren i Apples varumärkestermer.

Återförsäljare och distributörer av delar är inte berättigade till det här programmet. Auktoriserade Apple-återförsäljare är inte berättigade att delta i det här programmet men kan ansöka till programmet Auktoriserad Apple-servicepartner.

Vilka är kraven?

Krav på företag och verksamhet

Företag som ansöker måste ha en etablerad verksamhet med verksamhetsdokumentation tillgänglig för Apple att granska. Apples reparationsverktyg, utbildning, servicehandböcker och diagnostikverktyg måste hållas konfidentiella.

Lokaler

Berättigade företag måste ha en kommersiellt tillgänglig serviceplats som är enkel att nå. En hemadress är inte en giltig serviceplats.

Certifierade tekniker

Deltagande serviceföretag som använder äkta Apple-delar måste ha Apple-certifierade tekniker som utför reparationerna.

Att bli certifierad att reparera Apple-produkter kräver godkänt resultat genom ett auktoriserat testcenter online. Certifieringar uppdateras produktvis årligen. Företag som har godkänts som oberoende serviceställe behöver inte betala avgifter för certifieringsprov.

Detaljerad information om Apple-certifieringars förberedande kurser och prov finns här.

Ansökan

Vi tar för närvarande emot ansökningar från företag i Sverige. Skicka in en ifylld intresseanmälan till programmet för oberoende serviceställen till IRPapplicant@apple.com med e-post. Du kommer att bli uppmanad att ange relevant information om ditt företag så att Apple kan fastställa huruvida din organisation är berättigad att delta i programmet för oberoende serviceställen.

Anteckningar

  • Apple kommer inte att beakta ansökningar som inte uppfyller programmets krav. 
  • Att uppfylla programkraven är inte en garanti för antagning till programmet.
  • Apple förbehåller sig rätten att avvisa ansökningar utan särskild kommentar.
  • Apple kommer inte att behandla sökande som använder Apples varumärkestermer som en del av ett företagsnamn eller på webbsidor, såvida inte detta överensstämmer med villkoren i Apples varumärkestermer.

Läs mer om alla service- och reparationsprogram som Apple erbjuder här.