Om AppleCare-servicecertifieringar

Läs om AppleCare-servicecertifieringar, inklusive certifieringsprogrammen 2018 för iOS-tekniker och Mac-tekniker.

Översikt över supportinnehåll

Om du har köpt eller överväger att köpa AppleCare-teknikerutbildning läser du supportinnehåll för AppleCare-teknikerutbildning (ATT).

Om du går till kurserna via ett GSX-konto (Global Service Exchange) hittar du fullständig information om programmen för AppleCare-servicecertifiering för auktoriserade servicepartner om du loggar in på GSX och söker efter AppleCare Service Certifications. 

Läs följande artiklar om du vill lära dig mer om ATLAS och serviceprov:

Allmänna frågor

Kan vem som helst göra servicecertifieringsprov?
Ja. Vem som helst kan göra proven för att bli Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018 eller Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT) 2018. Du behöver ha tillgång till utbildningen i ATLAS för att ta proven.

Att bli godkänd vid proven innebär INTE att Apple auktoriserar dig att utföra reparationer eller göra affärer direkt med Apple eller på uppdrag av Apple. Apple certifierar (validerar kunskaperna för) tekniker med certifieringsprov. Apple auktoriserar servicepartner (etablerar affärsrelationer med). Dessa två saker är inte samma sak.

Hur registrerar jag mig för proven?
Gå till certifications.apple.com och använd ditt tekniker-ID för att registrera dig hos en Apple-auktoriserat utbildningsleverantör eller online med Pearson VUE. När du har gjort ett av Apples certifieringsprov kan du spåra och hantera alla dina Apple-certifieringar på webbplatsen för certifieringar.

Hur kan jag förbereda mig inför servicecertifieringsproven?
Apple tillhandahåller självstudiekurser i ATLAS genom Global Service Exchange (GSX). Instruktörsledd utbildning är även ett alternativ som är tillgängligt från LearnQuest, en global utbildningsleverantör som auktoriserats av Apple. AASP:er (auktoriserade Apple-servicepartner) och SSA:er (självbetjäningskonton) kan hämta den individanpassade läroplanen för serviceutbildning online utan kostnad. Även allmänheten kan få tillgång till utbildningen genom att köpa AppleCare-teknikerutbildning.

Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A) innehåller avsnitt om ESD-försiktighetsåtgärder och teknikersäkerhet. Du måste bli godkänd på dessa avsnitt för att bli godkänd på hela provet.

Hur snart kan jag försöka igen om jag inte klarar ett prov?
Du kan försöka igen 24 timmar efter att du slutförde det senaste försöket.

Mitt företag eller skola har en stor mängd Apple-produkter. Kan jag registrera mig för ett självbetjäningsprogram?
Apples program för självbetjäningskonton tillåter programdeltagarna att utföra service på och reparation av sina egna produkter på plats. Lär dig mer om Apples program för självbetjäningskonton online eller kontakta din representant för Apple Sales.

Hur betalar jag för proven?
När du registrerar dig för certifieringsprov kan du betala med Visa, MasterCard eller American Express.

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Frågor om Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT) 2018

Vad är ACiT 2018?
Det är ett program för att bli Apple-certifierad som iOS-tekniker.

Hur skiljer sig ACiT 2018 från den tidigare ACiT 2017-certifieringen?
ACiT 2018 ger tekniker behörighet att reparera iOS-produkter som tillverkats före april 2018. Detta omfattar:

  • iPhone 8 och iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Vilka prov krävs för ACiT 2018?
För att bli ACiT 2018-certifierad måste du klara Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A eller SVC-17A) samt ACiT 2018 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-18A). Båda dessa prov är tillgängliga från Pearson VUE. Du kan göra alla prov online från din egen dator.

Spelar det någon roll i vilken ordning jag gör proven?
Ja. För att få registrera dig för ACiT 2018 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-18A) måste du först bli godkänd på Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A eller SVC-17A).

Vad kostar varje prov?
Aktuell prissättning är tillgänglig på Pearson VUE.

Var finns utbildningen för dessa prov?
Apple har utbildning för självstudier i ATLAS-administrationssystemet för utbildning. Instruktörsledd utbildning är även tillgängligt från LearnQuest, en global utbildningsleverantör som auktoriserats av Apple. Dessa utbildningspaket är inte tillgängliga i alla länder och regioner.

Jag är redan ACiT 2017-certifierad. Behöver jag göra de nya ACiT 2018-proven?
Nej. Om du är certifierad för de iOS-produkter du behöver reparera behöver du inte göra några nya prov.

Kommer det att krävas separata iOS-kvalificeringsprov för nya iOS-produkter?
Nej. AppleCare introducerar nya kvalificeringskurser i ATLAS allteftersom produkter lanseras. Slutförande av dessa kurser krävs för att utföra service på nya produkter.

Jag har slutfört SVC-17A-provet. Hur länge är iOS-17A-provet tillgängligt? Behöver jag göra de två nya proven för ACiT-certifiering?
Om du redan har slutfört SVC-17A-provet för ACiT 2017, kommer det återstående ACiT-provet att vara tillgängligt fram till 24 augusti 2018. Till dess kommer du fortfarande att erhålla din ACiT 2017-certifiering om du slutför SVC-17A- och iOS-17A-proven, men den gäller inte för lika många produkter. Proven SVC-18A och iOS-18A krävs för ACiT 2018-certifiering.

Vad behöver jag göra för att få utföra service på nya iOS-produkter som introducerats efter att jag certifierades?
AppleCare introducerar nya kvalificeringskurser i ATLAS allteftersom produkter lanseras. Du måste fullfölja de här kurserna för att få utföra service på dessa nya produkter.

Jag har fullföljt certifieringen Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018. Behöver jag göra de två nya proven för ACiT-certifiering?
Nej. Om du är ACMT 2018-certifierad har du redan klarat Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A). Du behöver bara klara ACiT 2018 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-18A) för att bli ACiT 2018-certifierad. 

Får jag ett tryckt certifikat när jag har klarat kraven för ACiT 2018?
Ja. När du har klarat de prov som krävs skickar du ett e-postmeddelande till certifications@apple.com och ber om ett certifikat. Du får ett e-postmeddelande med en länk till det begärda formuläret. 

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Frågor om Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018

Vad är ACMT 2018?
AppleCare Mac Technician (ACMT) 2018 är en ny version av Apple Certified Mac Technician-certifieringen.

Hur skiljer sig ACMT 2018 från tidigare ACMT-certifieringar?
ACMT 2018 ger tekniker behörighet att reparera alla Mac-produkter som tidigare ingick i ACMT-certifieringen samt alla Mac-produkter som tillverkats före april 2018. Det innefattar MacBook- och MacBook Pro-produkter som krävde ett separat kvalificeringsprov eller en separat kurs i ATLAS:

  • MacBook (Retina-skärm, 12 tum 2017)
  • MacBook Air (2017)
  • MacBook Pro (13 tum, 2017, fyra Thunderbolt 3-portar)
  • MacBook Pro (13 tum, 2017, två Thunderbolt 3-portar)
  • MacBook Pro (15 tum, 2017)
  • iMac Pro (2017)
  • iMac (2017)

ACMT 2018 tillåter tekniker som arbetar på ett auktoriserat Apple-serviceställe att utföra service på samtliga dessa produkter.

Vilka prov krävs för ACMT 2018?
Du måste klara certifieringsproven för Apple Service Fundamentals (SVC-18A eller SVC-17A) och ACMT 2018 Mac-service (MAC-18A) för att få ACMT 2018-certifieringen. Båda dessa prov är tillgängliga från Pearson VUE. Du kan göra alla prov online från din egen dator.

Spelar det någon roll i vilken ordning jag gör proven?
Ja. För att få registrera dig för ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprovet (MAC-18A) måste du först bli godkänd på Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A eller SVC-17A).

Vad kostar varje prov?
Aktuell prissättning är tillgänglig på Pearson VUE.

Var finns utbildningen för dessa prov?
Självstudiekurser till dessa prov finns på ATLAS, och instruktörsledda kurser är också tillgängliga från LearnQuest, som är en global utbildningsleverantör som auktoriserats av Apple. Du kommer åt kurser på auktoriserade Apple-serviceställen eller genom att köpa AppleCare-teknikerutbildning. Dessa utbildningspaket är inte tillgängliga i alla länder och regioner.

Jag är redan ACMT 2017-certifierad. Behöver jag göra de nya ACMT 2018-proven?
Nej. Om du är certifierad för de Mac-produkter du behöver reparera behöver du inte göra några nya prov. 

Jag har slutfört certifieringen Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT 2018). Behöver jag göra de två nya proven för ACMT-certifiering?
Nej. Om du är ACiT 2018-certifierad har du redan klarat Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A). Du behöver bara bli godkänd på ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprovet (MAC-18A) för att bli ACMT 2018-certifierad. 

Kommer separata Mac-kvalificeringsprov att vara tillgängliga i fortsättningen också?
AppleCare fortsätter att upprätthålla nuvarande utbud av Mac-kvalificeringsprov. AppleCare publicerar även nya kvalificeringskurser i ATLAS för nya Apple-produkter vid behov. Om du redan är ACMT-certifierad och vill reparera en produkt som kräver ett separat prov, kommer du att kunna göra det.

Jag har slutfört ett av de tidigare ACMT 2017-proven. Behöver jag göra de två nya proven för ACMT-certifiering?
Om du redan har slutfört SVC-17A-provet för ACMT 2017, kommer det återstående ACMT-provet att vara tillgängligt fram till 27 augusti 2018. Till dess kommer du fortfarande att erhålla din ACMT 2017-certifiering om du slutför SVC-17A- och MAC-17A-proven, men den gäller inte för lika många produkter. Proven SVC-18A och MAC-18A krävs för ACMT 2018-certifiering.

Vad behöver jag göra för att få utföra service på nya Mac-produkter som lanserats efter att jag certifierades?
AppleCare introducerar nya kvalificeringskurser i ATLAS allteftersom produkter lanseras. Du måste fullfölja de kurserna för att få utföra service på nya produkter.

Får jag ett tryckt certifikat när jag har klarat kraven för ACMT 2018?
Ja. När du har klarat de prov som krävs skickar du ett e-postmeddelande till certifications@apple.com och ber om ett certifikat. Du får ett e-postmeddelande med en länk till det begärda formuläret. 

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: