Om AppleCare-servicecertifieringar

Läs mer om AppleCare-servicecertifieringar, däribland certifieringsprogram för 2019 för iOS-tekniker och Mac-tekniker.

Översikt över supportinnehåll

Om du har köpt eller överväger att köpa AppleCare-teknikerutbildning läser du supportinnehåll för AppleCare-teknikerutbildning (ATT).

Om du går till kurserna via ett GSX-konto (Global Service Exchange) hittar du fullständig information om programmen för AppleCare-servicecertifiering för auktoriserade servicepartner om du loggar in på GSX och söker efter ”About Apple Service Certifications”. 

Läs följande artiklar om du vill lära dig mer om ATLAS och serviceprov:

Allmänna frågor

Kan vem som helst göra servicecertifieringsprov?
Ja. Vem som helst kan göra proven för att bli Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2019 eller Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT) 2019. Du behöver ha tillgång till utbildningen i ATLAS för att göra proven.

Godkända prov innebär INTE att Apple auktoriserar dig att utföra reparationer eller göra affärer direkt med Apple eller på uppdrag av Apple. Apple certifierar (validerar kunskaperna för) tekniker med certifieringsprov. Apple auktoriserar servicepartner (etablerar affärsrelationer med). Dessa två saker är inte samma sak.

Hur registrerar jag mig för proven?
Gå till https://certifications.apple.com och använd ditt tekniker-ID för att registrera dig hos ett Apple-auktoriserat utbildningscenter eller online med Pearson VUE. När du har gjort ett av Apples certifieringsprov kan du spåra och hantera alla dina Apple-certifieringar på webbplatsen för certifieringar.

Hur kan jag förbereda mig inför servicecertifieringsproven?
Apple erbjuder självstudiekurser i ATLAS. Instruktörsledd utbildning är även ett alternativ som är tillgängligt från LearnQuest, en global utbildningsleverantör som auktoriserats av Apple. AASP:er (auktoriserade Apple-servicepartner) och SSA:er (självbetjäningskonton) kan hämta den individanpassade läroplanen för serviceutbildning online utan kostnad. Även allmänheten kan få tillgång till utbildning genom att köpa AppleCare-teknikerutbildning.

Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A) innehåller avsnitt om ESD-försiktighetsåtgärder och teknikersäkerhet. Du måste bli godkänd på dessa avsnitt för att bli godkänd på hela provet.

Hur snart kan jag försöka igen om jag inte klarar ett prov?
Du kan försöka igen 24 timmar efter att du slutförde det senaste försöket.

Mitt företag eller skola har en stor mängd Apple-produkter. Kan jag registrera mig för ett självbetjäningsprogram?
Apples program för självbetjäningskonton tillåter programdeltagarna att utföra service på och reparation av sina egna produkter på plats. Lär dig mer om Apples program för självbetjäningskonton online eller kontakta din representant för Apple Sales.

Hur betalar jag för proven?
När du registrerar dig för certifieringsprov kan du betala med Visa, MasterCard eller American Express. 

Servicepartner som har ett serviceavtal med Apple är berättigade till privata åtkomstkoder till sina anställda, utan kostnad.

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Frågor om Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT) 2019

Vad är ACiT 2019?
Det är ett program för att bli Apple-certifierad som iOS-tekniker.

Hur skiljer sig ACiT 2019 från den tidigare ACiT 2018-certifieringen?
ACiT 2019 ger tekniker behörighet att reparera iOS-produkter som tillverkats före 15 mars 2019. Detta omfattar:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPad Pro 12,9 tum (3:e generationen)
  • iPad Pro 11 tum

Vilka prov krävs för ACiT 2019?
För att bli ACiT 2019-certifierad måste du klara Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A eller SVC-18A) samt ACiT 2019 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-19A). Båda dessa prov är tillgängliga från Pearson VUE. Du kan göra alla prov online från din egen dator.

Spelar det någon roll i vilken ordning jag gör proven?
Ja. För att få registrera dig för ACiT 2019 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-19A) måste du först bli godkänd på Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A eller SVC-18A).

Vad kostar varje prov?
Aktuella priser finns hos Pearson VUE.

Var finns utbildningen för dessa prov?
Apple erbjuder självstudiekurser i ATLAS-administrationssystemet för utbildning. Instruktörsledd utbildning är även tillgänglig från LearnQuest, en global utbildningsleverantör som auktoriserats av Apple. Du kommer åt kurser på auktoriserade Apple-serviceställen eller genom att köpa AppleCare-teknikerutbildning. Det Apple-producerade utbildningsmaterialet är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Jag är redan ACiT 2018-certifierad. Behöver jag göra de nya ACiT 2019-proven?
Nej. Om du är certifierad för de iOS-produkter du behöver reparera behöver du inte göra några nya prov.

Jag har slutfört SVC-18A-provet. Hur länge är iOS-18A-provet tillgängligt? Behöver jag göra de två nya proven för ACiT-certifiering?
Om du redan har slutfört SVC-18A-provet för ACiT 2018, kommer det återstående ACiT 2018-provet att vara tillgängligt fram till 14 maj 2019. Till dess kommer du fortfarande att få din ACiT 2018-certifiering om du slutför SVC-18A- och iOS-18A-proven, men den gäller inte för lika många produkter. Du kan få en ACiT 2019-certifiering genom att gå igenom det uppdaterade utbildningsmaterialet och få godkänt på iOS-19A-provet.

Vad behöver jag göra för att få utföra service på nya iOS-produkter som lanserats efter att jag certifierades?
Auktoriserade serviceställen får tillgång till enhetsspecifika produktkvalificeringskurser när produkterna lanseras. Tekniker kan göra dessa kurser som ett tillägg till certifieringsproven för att kunna utföra service på de nya produkterna.

Jag har fullföljt certifieringen Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2019. Behöver jag göra de två nya proven för ACiT-certifiering?
Nej. Om du är ACMT 2019-certifierad har du redan klarat Apple Service Fundamentals-provet. Du behöver bara klara ACiT 2019 iOS-servicecertifieringsprovet (iOS-19A) för att bli ACiT 2019-certifierad. 

Får jag ett tryckt certifikat när jag har klarat kraven för ACiT 2019?
Ja. När du har klarat de prov som krävs skickar du ett e-postmeddelande till certifications@apple.com och ber om ett certifikat. Du får ett e-postmeddelande med en länk till det begärda formuläret. 

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Frågor om Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2019

Vad är ACMT 2019?
AppleCare Mac-tekniker (ACMT) 2019 är en ny version av certifieringen Apple Certified Mac Technician.

Hur skiljer sig ACMT 2019 från tidigare ACMT-certifieringar?
ACMT 2019 ger tekniker behörighet att reparera alla Mac-produkter som ingick i den tidigare ACMT-certifieringen samt alla Mac-produkter som tillverkats före 15 mars 2019. Det innefattar MacBook- och MacBook Pro-produkter som krävde ett separat kvalificeringsprov eller en separat kurs i ATLAS:

  • Mac mini (2018)
  • MacBook Pro (15 tum, 2018)
  • MacBook Pro (13 tum, 2018, fyra Thunderbolt 3-portar)

ACMT 2019 tillåter tekniker som arbetar på ett auktoriserat Apple-serviceställe att utföra service på samtliga dessa produkter.

Vilka prov krävs för ACMT 2019?
Du måste klara certifieringsproven för Apple Service Fundamentals (SVC-19A eller SVC-18A) och ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprovet (MAC-19A) för att få ACMT 2019-certifieringen. Båda dessa prov är tillgängliga från Pearson VUE. Du kan göra alla prov online från din egen dator.

Spelar det någon roll i vilken ordning jag gör proven?
Ja. För att få registrera dig för ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprovet (MAC-19A) måste du först bli godkänd på Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A eller SVC-18A).

Vad kostar varje prov?
Aktuella priser finns hos Pearson VUE.

Var finns utbildningen för dessa prov?
Självstudiekurser till dessa prov finns på ATLAS, och instruktörsledda kurser är även tillgängliga på LearnQuest, som är en global Apple-auktoriserad utbildningsleverantör. Du kommer åt kurser på auktoriserade Apple-serviceställen eller genom att köpa AppleCare-teknikerutbildning. Det Apple-producerade utbildningsmaterialet är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Jag är redan ACMT 2018-certifierad. Behöver jag göra de nya ACMT 2019-proven?
Nej. Om du är certifierad för de Mac-produkter du behöver reparera behöver du inte göra några nya prov. 

Jag har slutfört certifieringen Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT 2019). Behöver jag göra de två nya proven för ACMT-certifiering?
Nej. Om du är ACiT 2019-certifierad har du redan klarat Apple Service Fundamentals-provet. Du behöver bara bli godkänd på ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprovet (MAC-19A) för att bli ACMT 2019-certifierad. 

Jag har slutfört ett av de tidigare ACMT 2018-proven. Behöver jag göra de två nya proven för ACMT-certifiering?
Om du redan har slutfört SVC-18A-provet för ACMT 2018, kommer det återstående ACMT-provet (MAC-18A) att vara tillgängligt fram till 14 maj 2019. Till dess kommer du fortfarande att få din ACMT 2018-certifiering om du slutför SVC-18A- och MAC-18A-proven, men den gäller inte för lika många produkter. Du kan få en ACMT 2019-certifiering genom att gå igenom det uppdaterade utbildningsmaterialet och få godkänt på MAC-19A-provet.

Vad behöver jag göra för att få utföra service på nya Mac-produkter som lanserats efter att jag certifierades?
Auktoriserade serviceställen får tillgång till produktkvalificeringskurser i ATLAS när produkter lanseras. Tekniker kan göra dessa kurser som ett tillägg till serviceproven för att kunna utföra service på de nya produkterna.

Kan jag begära ett tryckt certifikat när jag har klarat kraven för ACMT 2019?
Ja. När du har klarat de prov som krävs skickar du ett e-postmeddelande till certifications@apple.com och ber om ett certifikat. Du får ett e-postmeddelande med en länk till det begärda formuläret. 

Jag har fler frågor. Var kan jag få svar på dem?
Du kan skicka frågorna till svc.trng@apple.com.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: