ATLAS: Vanliga frågor

Lär dig om ATLAS (Apple Technical Learning Administration System).

Vad är ATLAS?

ATLAS (Apple Technical Learning Administration System) är AppleCare Services utbildningswebbplats för onlineutbildning och andra inlärningsresurser. Använd ATLAS för att förbereda dig inför de certifieringar som krävs för att utföra service på Apple-produkter.

Hur kommer jag åt ATLAS?

För att få tillgång till ATLAS måste du ha ett aktivt konto på Global Service Exchange (GSX) eller köpa en AppleCare-teknikerutbildning.

  • GSX-konton är begränsade till tekniker som arbetar på auktoriserade Apple-serviceställen. Vänta 24 timmar innan du går till ATLAS-webbplatsen om du precis har fått ett GSX-konto.
  • Apple-auktoriserade återförsäljare och Apple Online Store säljer AppleCare-teknikerutbildning i många delar av världen. Gå till registreringen för företagssupportavtal från AppleCare för att registrera ditt medlemskap. Vänta 24 timmar efter att du har registrerat dig innan du går till ATLAS-webbplatsen.

Varför ser jag inte några kurser?

Om du har registrerat dig men inte ser några kurser i ATLAS behandlas förmodligen din registrering fortfarande. Vänta 24 timmar efter att du registrerat dig och försök sedan igen.

Varför kan jag inte starta en kurs?

Om du ser kurser i listan men får ett fel när du försöker starta dem ska du validera din kontokonfiguration. GSX-användare kontaktar den person som ansvarar för administreringen av GSX-kontot. Deltagare i AppleCare-teknikerutbildningen kontaktar agreement.support@apple.com för att kontrollera aktiveringen av medlemskapet.

Hur hittar jag kurserna jag behöver?

Om du studerar inför ett visst certifieringsprov klickar du på menyn Kurser i ATLAS och väljer Valfria kurser. Klicka på relevant ämnesområde i mittenkolumnen för att spåra certifieringen:

  • Service Fundamentals för Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A)
  • ACMT för ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-19A)
  • ACiT för ACiT 2019 iOS-servicecertifieringsprov (iOS-19A)

Du kan även söka efter kurser efter produktnamn. Använd sökfältet längst upp till höger på ATLAS-skärmen.

Varför hittar jag inga obligatoriska kurser?

Normalt hittar du ATLAS-kurser under Valfria kurser. Om det ska finnas en specifik obligatorisk kurs i ATLAS kan du söka efter den kursen separat.

Hur är kurserna organiserade?

ATLAS-kurser är indelade i kapitel och sidor. Kapitlen visas som cirklar i den ljusgrå förloppsindikatorn i skärmens överkant och sidorna finns i varje kapitel. När du slutför ett kapitel blir cirkeln grön. Använd pilarna på vänstra och högra sidan för att navigera i kursen.

Varför kan jag inte slutföra en kurs?

Du behöver slutföra alla sidor i varje kurskapitel i en session. Om du lämnar ett kapitel innan du har gått igenom alla sidor och innan du slutför alla interaktioner behöver du börja om med kapitlet. Ett kapitel är heller inte slutfört förrän alla övningar och frågor är slutförda.

När en kurs är slutförd visas alla cirklar i den ljusgrå förloppsindikatorn längst upp på skärmen med grön färg. Om cirklarna är gröna men du får ett fel uppdaterar du webbsidan i din webbläsare. Om kapitlet har en gul färg är det ofullständigt.

Varför kan jag inte slutföra ett test?

Du får en notifiering för varje kurstest du blir klar med. I de flesta fall måste du svara rätt på alla frågor för att slutföra ett test. Kontrollera att alla frågor är besvarade om du inte får någon notifiering. Om det behövs uppdaterar du sidan och gör om testet.

Vart kan jag skicka kommentarer och frågor om ATLAS-kurser?

I alla kurser finns en feedbacklänk där du kan rapportera problem med kursinnehållet. Annan mer allmän feedback om ATLAS och frågor kan du skicka till svc.trng@apple.com.

Publiceringsdatum: