Program för auktoriserade Apple-servicepartner

Auktoriserad Apple-servicepartner (AASP) är ett program utformat för företag som vill utföra service och reparation på alla Apple-produkter inom och utanför garantin. Kvalificerade företag kan få tillgång till Apples äkta delar, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser för att utföra dessa reparationer.

Vem kan ansöka?

Företag, organisationer, universitet och högskolor i regioner där Apple har direkt serviceverksamhet kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner.

Auktoriserade Apple-återförsäljare och företag som specialiserar sig på service i regioner där Apple har direkt serviceverksamhet kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner.

Återförsäljare och distributörer av delar är inte berättigade till det här programmet.

Vilka är kraven?

Organisationskrav

Organisationer som ansöker om att bli auktoriserade servicepartner måste ha bedrivit verksamheten i rimligt lång tid före ansökan, och ha en godkänd bokföring som Apple kan granska. En kredit krävs, vilken måste överenskommas med Apple Finance-gruppen i motsvarande region. Organisationen ska aktivt lyfta fram varumärket Apple som en del av sin verksamhet tillsammans med sin AppleCare-service och sina supportprodukter.

Verksamhetskrav

Som auktoriserad servicepartner måste du vid varje tidpunkt uppfylla Apples standarder avseende servicenivåer, certifierade tekniker och tillgängligheten på service för kunderna. Auktoriserade servicepartner måste slutföra minst 200 reparationer per kvartal. Apple kontrollerar och utvärderar sina auktoriserade servicepartner regelbundet i syfte att säkerställa att dessa höga krav uppfylls. Apples reparationsverktyg, utbildning, servicehandböcker och diagnostikverktyg måste hållas konfidentiella.

Lokaler

Organisationen måste ha dedikerad servicepersonal och kunna erbjuda en serviceplats som är lämplig för kommersiella besök och lätt att nå. Lokalerna måste ha ett rent och presentabelt mottagningsutrymme för kunder som kommer på besök och en skyddad verkstadsdel för reparationer, förvaring av delar och inkommande enheter för reparation. En hemadress är inte en giltig auktoriserad serviceplats.

Certifierade tekniker

Auktoriserade servicepartner måste använda Apple-certifierade tekniker när de reparerar Apple-produkter.

För uppfyllande av kravet på minst 200 reparationer per kvartal ska en auktoriserad servicepartner ha minst en Apple-certifierad tekniker anställd.

Att bli certifierad att reparera Apple-produkter kräver godkänt resultat genom ett auktoriserat testcenter online. Certifieringar uppdateras produktvis årligen. Företag som godkänns som auktoriserad servicepartner behöver inte betala avgifter för certifieringsprov.

Detaljerad information om Apple-certifieringars förberedande kurser och prov finns här.

Ansökan

Skicka ett e-postmeddelande till aasp_application_euro@apple.com och ange all information nedan:

 • Juridiskt företagsnamn (Inc. DBA om tillämpligt) som företaget bedriver verksamheten under
 • Huvudman/ägare
 • Platsadresser (Obs! Apple accepterar inte hemmakontor eller postboxar)
 • Platstelefonnummer
 • Din e-postadress med företagsdomän
 • Företagets webbplats
 • Tidigare erfarenhet eller historik med Apple som servicepartner eller återförsäljare
 • Företagets syfte, inklusive kundsegment eller -typ

Anteckningar

 • Apple kommer inte att beakta ansökningar som inte uppfyller programmets krav.
 • Att uppfylla programkraven är inte en garanti för antagning till programmet.
 • Apple förbehåller sig rätten att avvisa ansökningar utan särskild kommentar.
 • Apple kommer inte att behandla sökande som använder Apples varumärkestermer som en del av ett företagsnamn eller på webbsidor, såvida inte detta överensstämmer med villkoren i Apples varumärkestermer.

Läs mer om alla service- och reparationsprogram som Apple erbjuder här.