Program för auktoriserade Apple-servicepartner

Programmet för Apple-servicepartner är utformat för företag som är intresserade av att erbjuda service till Apple-kunder.

Vem kan ansöka om att bli servicepartner?

Återförsäljare och serviceföretag i länder där Apple har direkt serviceverksamhet kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner. Personer eller ensamma handlare får inte ansöka.

Såväl auktoriserade Apple-återförsäljare som företag som enbart erbjuder service men inte är återförsäljare av Apple-produkter kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner.

Vilka krav måste en servicepartner uppfylla?

Organisationskrav
Organisationer som ansöker om att bli servicepartner måste ha bedrivit verksamheten i rimligt lång tid före ansökan, och ha en godkänd bokföring som Apple kan granska. En kredit krävs, vilken måste överenskommas med Apple Finance-gruppen i motsvarande region. Apple bedömer om den sökande är berättigad till kredit grundat på (i) servicepartnerns lönsamhet, ekonomiska resultat och solvens; (ii) huruvida aktuella och korrekta uppgifter om ekonomi och affärsresultat lämnas inom skälig tid; och (iii) nuvarande värde på den säkerhet eller kreditförstärkning som tillhandahålls.

Organisationen ska aktivt lyfta fram varumärket Apple som en del av sin verksamhet tillsammans med sin AppleCare-service och sina supportprodukter.

Sökande som inte uppfyller dessa krav kan fortfarande ansöka om det föreligger särskilda omständigheter, eftersom varje ansökan behandlas individuellt.

Lokaler
Organisationen måste ha en kommersiellt tillgänglig serviceplats med hög kvalitet och dedikerad servicepersonal. Platsen måste vara enkel att nå och vara väl synlig för kunderna. Lokalerna måste vara utformade i enlighet med Apples krav på ”utseende och känsla” och ha ett rent och presentabelt mottagningsutrymme för kunder som måste komma in samt en skyddad verkstadsdel för reparationer, förvaring av delar och inkommande enheter för reparation. En hemadress accepteras inte som serviceplats om detta inte avtalats i särskild ordning.

Certifierade tekniker
Servicepartner måste använda sig av Apple-certifierade tekniker för diagnostik, reparationer som omfattas av garantin, modifieringar, kompletteringar och uppgraderingar av Apple-produkter. För att uppfylla kravet på att kunna utföra minst 200 reparationer per kvartal behöver en servicepartner ha minst en certifierad tekniker anställd.

En tekniker som vill bli certifierad för att reparera Apple-produkter måste bli godkänd på ett mjukvaruprov och ett hårdvaruprov vid ett auktoriserat testcenter. Certifieringarna förnyas varje år med nya certifieringsprov.

Apples utbildningswebbplats innehåller detaljerad information om Apple-certifieringar, förberedande kurser, provregistreringar och provavgifter.

Verksamhetskrav
Som servicepartner måste du vid varje tidpunkt uppfylla Apples standarder och alltid följa Apples processer och procedurer avseende servicenivåer, certifierade tekniker och tillgängligheten på service för kunderna. En servicepartner får endast använda servicelagret (införskaffat från Apple) eller delar av likvärdig kvalitet vid utförande av tjänsterna. I syfte att säkerställa att våra servicepartner uppfyller kraven kontrolleras och utvärderas dessa av Apple.

Ansökan

Skicka ett e-postmeddelande till AASPapplication@apple.com med samtliga uppgifter som anges nedan:

Namn på företaget:

Namn på kontaktperson:

Telefonnummer till kontaktperson:

E-postadress till kontaktperson*:

Ursprungsland:

Företagets webbadress:

Företagets registreringsnummer:

Friskrivningar

  • Apple kommer inte att behandla ansökningar som inte uppfyller kraven för programmet för auktoriserade Apple-servicepartner
  • Apple kommer inte att behandla sökande som använder Apples varumärkestermer som en del av ett företagsnamn eller på webbsidor, såvida inte detta stämmer med villkoren i Apples varumärkestermer
  • Din integritet är viktig på Apple. Läs om hur Apple skyddar din personliga information i Apples integritetspolicy