Program för Apple-auktoriserade servicepartners

Programmet för Apple-auktoriserade servicepartners är utformat för företag som vill erbjuda tjänster till Apple-kunder. Kunderna kan vara konsumenter, företag, utbildningsinstitutioner eller myndigheter. Apple-auktoriserade återförsäljare och företag som levererar service men inte är återförsäljare av Apple-produkter, kan ansöka om att bli Apple-auktoriserade servicepartners.

Universitet och högskolor som vill erbjuda reparationstjänster till studenterna kan ansöka om att bli auktoriserade servicepartners. Utbildningsinstitutioner som vill reparera egen utrustning bör anmäla sig till självbetjäningsprogrammet. Bara certifierade Apple-tekniker får utföra reparationer som täcks av Apples garantier.

Typer av servicepartner

Det finns två typer av servicepartners:

Auktoriserade servicepartners, det vill säga företag som har behörighet att leverera reparationstjänster till alla Apple-kunder.

Partners för begränsad service, det vill säga företag och organisationer som har begränsade serviceavtal för leverans av service till vissa kunder eller för specifika Apple-produkter, enligt avtalet för partners för begränsad service (Limited Service Provider).

Vem kan ansöka om att bli servicepartner?

Återförsäljare, serviceföretag och utbildningsinstitutioner i länder där Apple har direkt serviceverksamhet kan ansöka om att bli Apple-auktoriserade servicepartners. Personer eller ensamma handlare får inte ansöka.

Vilka är fördelarna med att vara servicepartner?

Apple vill säkerställa att alla servicepartners kan leverera oöverträffad kundservice enligt branschens allra högsta krav. Som Apple-auktoriserad servicepartners vinner du kundernas förtroende och ett gott renommé.

  • Återbetalning för arbete, delar och (där så är tillämpligt) resekostnader för reparationer täckta av Apples begränsade garanti eller förlängda serviceavtal
  • Bara auktoriserade servicepartners får beställa delar direkt från Apple i syfte att utföra reparationer.
  • Deltagande i prestationsbaserade bonuskompensationsprogram för serviceperfektion (där så är tillämpligt)
  • Åtkomst till omfattande information om produkter, reparation, service, demontering, felsökning och uppgradering, plus teknisk support tillgänglig på plats för certifierade tekniker
  • Registrering i Apples resurssöksystem där kunderna kan söka efter närmaste servicepartner via Apple-webbplatsen (inte för begränsade serviceleverantörer)
  • Kontakta ett lokalt AppleCare-team om du vill ha mer information om fördelarna med att vara auktoriserad servicepartner.

Vilka krav måste blivande servicepartners uppfylla?

Organisationskrav
Organisationer som ansöker om att bli servicepartners måste ha bedrivit verksamheten en rimlig tidsperiod före ansökan, och ha godkänd bokföring som Apple kan granska. En kredit krävs och måste överenskommas med Apple Finance-gruppen i motsvarande region. Organisationen bör aktivt främja Apples varumärke som en del av deras verksamhet tillsammans med AppleCare-service och supportprodukter.

Ansökanden som inte uppfyller dessa krav kan fortfarande ansöka om det föreligger särskilda omständigheter, eftersom varje ansökan behandlas individuellt.

Lokaler
Organisationen måste ha en kommersiellt tillgänglig serviceplats med dedikerad servicepersonal på en enkelt åtkomlig plats. Lokalerna måste ha ett rent och presentabelt mottagningsutrymme för kunder som måste komma in och en skyddad verkstadsdel för reparationer, förvaring av delar och inkommande enheter för reparation. En hemadress accepteras inte som serviceställe om det inte avtalats i särskild ordning.

Certifierade tekniker
Servicepartners måste använda Apple-certifierade Macintosh-tekniker för felsökning, garantiomfattande reparationer, ändringar, kompletteringar och uppgraderingar av Apple-produkter. Det ska finnas åtminstone en certifierad tekniker för varje uppsättning om 30 Apple-reparationer per vecka.

En tekniker som vill bli certifierad för behörighet att reparera Apple Macintosh-system, måste bli godkänd enligt ett programvaruprov och ett maskinvaruprov vid ett auktoriserat testcenter. Certifieringarna förnyas varje år med nya certifieringsprov.

Apples utbildningswebbplats innehåller detaljerad information om Apple-certifieringar, förberedande kurser, provanmälningar och provavgifter.

Inför omcertifiering kan teknikerna använda självstudiekurser för Mac OS och Apple-maskinvara. Kurserna är tillgängliga kostnadsfritt på webben, via vår servicepartnerportal, Global Service Exchange.

Verksamhetskrav
Servicepartners måste vid varje tid uppfylla Apples standarder avseende servicenivåer, certifierade tekniker och möjlighet för kunderna att tillgå service. I syfte att säkerställa att servicepartners uppfyller kraven, kontrolleras och utvärderas servicepartners av Apple.

Om du vill ha mer detaljerad information om kraven för servicepartnerstatus kan du läsa kravdokumentet, som du kan hämta här.

Kontakta ditt lokala AppleCare-team.