Program för auktoriserade Apple-servicepartner

Programmet för auktoriserade Apple-servicepartner är utformat för företag som vill erbjuda tjänster till Apple-kunder. Kunderna kan vara konsumenter, företag, utbildningsinstitutioner eller myndigheter. Auktoriserade Apple-återförsäljare och företag som levererar service men inte är återförsäljare av Apple-produkter kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner.

Universitet och högskolor som vill erbjuda reparationstjänster till sina studenter kan ansöka om att bli auktoriserade servicepartner. Utbildningsinstitutioner som vill reparera egen utrustning bör anmäla sig till självbetjäningsprogrammet. Bara certifierade Apple-tekniker får utföra reparationer som omfattas av garantin.

Olika typer av servicepartner

Det finns två typer av servicepartner:

Auktoriserade servicepartner, det vill säga företag som är auktoriserade för att tillhandahålla reparationstjänster till alla Apple-kunder.

Partner för begränsad service, det vill säga företag och organisationer som har begränsade serviceavtal för leverans av service till vissa kunder eller för specifika Apple-produkter, enligt avtalet för partner med begränsad service.

Vem kan ansöka om att bli servicepartner?

Återförsäljare, serviceföretag och utbildningsinstitutioner i länder där Apple har direkt serviceverksamhet kan ansöka om att bli auktoriserade Apple-servicepartner. Personer eller ensamma handlare får inte ansöka.

Vilka är fördelarna med att vara servicepartner?

Apple vill säkerställa att alla servicepartner kan leverera oöverträffad kundservice enligt branschens allra högsta krav. Som auktoriserad Apple-servicepartner vinner du kundernas förtroende och får ett gott renommé.

  • Återbetalning för arbete, delar och (där så är tillämpligt) resekostnader för reparationer som omfattas av Apples begränsade garanti eller ett förlängt serviceavtal
  • Bara auktoriserade servicepartner får beställa delar direkt från Apple i syfte att utföra reparationer
  • Deltagande i prestationsbaserade bonuskompensationsprogram för serviceperfektion (där så är tillämpligt)
  • Åtkomst till omfattande information om produkter, reparationer, service, demontering, felsökning och uppgradering, plus teknisk support tillgänglig på plats för certifierade tekniker
  • Registrering i Apples resurssöksystem där kunderna kan söka efter närmaste servicepartner via Apple-webbplatsen (inte för partner för begränsad service)
  • Kontakta ett lokalt AppleCare-team om du vill ha mer information om fördelarna med att vara servicepartner.

Vilka krav måste en servicepartner uppfylla?

Organisationskrav
Organisationer som ansöker om att bli servicepartner måste ha bedrivit verksamheten i rimligt lång tid före ansökan, och ha en godkänd bokföring som Apple kan granska. En kredit krävs, vilken måste överenskommas med Apple Finance-gruppen i motsvarande region. Organisationen ska aktivt lyfta fram varumärket Apple som en del av sin verksamhet tillsammans med sin AppleCare-service och sina supportprodukter.

Sökande som inte uppfyller dessa krav kan fortfarande ansöka om det föreligger särskilda omständigheter, eftersom varje ansökan behandlas individuellt.

Lokaler
Organisationen måste ha dedikerad servicepersonal och kunna erbjuda en serviceplats som är lämpligt för kommersiella besök och lätt att nå. Lokalerna måste ha ett rent och presentabelt mottagningsutrymme för kunder som kommer på besök och en skyddad verkstadsdel för reparationer, förvaring av delar och inkommande enheter för reparation. En hemadress accepteras inte som serviceplats om detta inte avtalats i särskild ordning.

Certifierade tekniker
Servicepartner måste använda Apple-certifierade Macintosh-tekniker för felsökning, reparationer som omfattas av garantin, modifieringar, kompletteringar och uppgraderingar av Apple-produkter. Det ska finnas åtminstone en certifierad tekniker för varje uppsättning med 30 Apple-reparationer per vecka.

En tekniker som vill bli certifierad för att reparera Apple Macintosh-system måste bli godkänd på ett mjukvaruprov och ett hårdvaruprov vid ett auktoriserat testcenter. Certifieringarna förnyas varje år med nya certifieringsprov.

Apples utbildningswebbplats innehåller detaljerad information om Apple-certifieringar, förberedande kurser, provregistreringar och provavgifter.

Inför omcertifiering kan teknikerna använda självstudiekurser för Mac OS och Apple-hårdvara. Kurserna är kostnadsfria och tillgängliga online på vår servicepartnerportal, Global Service Exchange.

Verksamhetskrav
Som servicepartner måste du vid varje tidpunkt uppfylla Apples standarder avseende servicenivåer, certifierade tekniker och tillgängligheten på service för kunderna. Apple kontrollerar och utvärderar sina servicepartner i syfte att säkerställa att dessa höga krav uppfylls.

Om du vill ha mer detaljerad information om vad som krävs för att bli servicepartner kan du läsa kravdokumentet, som du kan hämta här.

Kontakta ditt lokala AppleCare-team på aasp_application_euro@apple.com.