Ställa in Apple Watch

Läs om hur du använder din iPhone för att ställa in din nya Apple Watch.

Det här behöver du

Du behöver en iPhone 8 eller senare med iOS 16 eller senare för att ställa in och använda en ny Apple Watch. Läs om hur du identifierar din iPhone-modell och uppdaterar din iPhone till den senaste versionen av iOS.

Innan du börjar

Om du redan har ställt in din Apple Watch men vill använda den med en annan iPhone kan du överföra din Apple Watch och dess innehåll till din nya iPhone.

 

Starta din Apple Watch och ta på dig den

Starta din Apple Watch genom att trycka och hålla in sidoknappen tills Apple-logotypen visas. Sätt sedan klockan på handleden.

Sidoknappen på Apple Watch.

Håll din Apple Watch nära din iPhone

Vänta tills meddelandet ”Ställ in denna Apple Watch med hjälp av iPhone” visas på iPhone-enheten och tryck sedan på Fortsätt. Om det här meddelandet inte visas öppnar du Apple Watch-appen på din iPhone, trycker på Alla klockor och tryck sedan på Lägg till klocka.

Om det är din Apple Watch trycker du på Ställ in för mig själv. Tryck annars på Ställ in för en familjemedlem och följ sedan stegen för att ställa in Apple Watch åt en familjemedlem.

Håll din Apple Watch och iPhone-enheten nära varandra tills du har slutfört dessa steg.

iPhone och Apple Watch som visar parkopplingsskärmar

Håll din iPhone över animeringen

Centrera urtavlan i sökaren på din iPhone. Vänta tills ett meddelande bekräftar att din Apple Watch är parkopplad.

Om du inte kan använda kameran, om animeringen för parkoppling inte visas eller om din iPhone inte kan läsa den, trycker du på Parkoppla manuellt och följer sedan anvisningarna.

iPhone som visar Apple Watch i sökaren

Ställa in enheten som ny eller återskapa från en säkerhetskopia

Om det här är din första Apple Watch trycker du på Ställ in som ny Apple Watch. Uppdatera din Apple Watch till den senaste versionen av watchOS om du blir tillfrågad.

Om du har ställt in en annan Apple Watch med din nuvarande iPhone, visas en skärm som säger Gör den här till din nya Apple Watch. Tryck på Appar och data och inställningar för att se hur expressinställning konfigurerar din nya klocka. Tryck därefter på Fortsätt. Om du vill välja hur din nya klocka ska konfigureras trycker du på Anpassa inställningar. Välj sedan en säkerhetskopia från en annan tidigare Apple Watch att återskapa. Eller tryck på Ställ in som ny Apple Watch om du helt vill anpassa inställningarna för din nya enhet.

Din Apple Watch kan också kräva en mjukvaruuppdatering på din iPhone innan du kan ställa in klockan. Om det står att det finns en tillgänglig mjukvaruuppdatering på din iPhone trycker du på Uppdatera nu och väntar tills uppdateringsprocessen är klar.

Välj på vilken handled du har på dig din Apple Watch och tryck sedan på Fortsätt.

Läs användarvillkoren och tryck på Godkänn.

 

Logga in med ditt Apple-ID

Om du blir tillfrågad om det anger du lösenordet till ditt Apple-ID. Om du inte blir tillfrågad om det kan du logga in senare från Apple Watch-appen: Tryck på Allmänt > Apple-ID och logga in. Vissa funktioner som kräver ett mobiltelefonnummer fungerar inte på Cellular-modellerna av Apple Watch om du inte loggar in på iCloud. 

Om Hitta inte är inställt på iPhone-enheten blir du ombedd att slå på Aktiveringslåset. Om en skärm med aktiveringslåset visas är din Apple Watch redan kopplad till ett Apple-ID. Du måste ange e-postadress och lösenord för det Apple-ID:t för att kunna slutföra inställningen. Om din Apple Watch har haft en tidigare ägare kan du behöva kontakta den tidigare ägaren för att ta bort aktiveringslåset

 

Skapa en lösenkod

Du kan hoppa över att skapa en lösenkod, men du behöver en lösenkod för funktioner som Apple Pay.

Tryck på Skapa lösenkod eller Lägg till lång lösenkod på din iPhone och byt sedan till din Apple Watch där du anger den nya koden. Hoppa över det här steget genom att trycka på Lägg inte till lösenkod.

iPhone som visar inställningsskärmen för lösenkod på Apple Watch

Anpassa dina inställningar

Välj önskad textstorlek och om du vill använda fet text.

Om du inte använde expressinställning visar din Apple Watch vilka inställningar den delar med din iPhone. Om du har aktiverat funktioner som Hitta, Platstjänster, Wifi-samtal och Diagnos på iPhone-enheten aktiveras dessa inställningar automatiskt på din Apple Watch.

Lägg sedan till eller uppdatera uppgifter som ditt födelsedatum för att se till att dina fitness- och hälsodata är korrekta. Du kan också aktivera hälsonotiser som bullernivåer och uppgifter om Nödsamtal SOS och Falldetektering visas.

Ställa in mobilnät och Apple Pay

På modeller av Apple Watch med mobiluppkoppling kan du ställa in mobilnät.

Du kommer också att få frågan om du vill ställa in Apple Pay genom att lägga till ett kort. Sedan leder din iPhone dig genom funktioner som Alltid på och din föredragna appvy.

 

Hålla dina enheter nära varandra när de synkroniseras

Din Apple Watch visar urtavlan när parkopplingsproceduren är klar och din klocka är redo att användas. Håll din Apple Watch och din iPhone nära varandra så att enheterna kan fortsätta synkronisera information i bakgrunden.

 

Få hjälp

Leta upp ditt problem nedan och se hur du löser det. Kontakta Apple-supporten om du fortfarande behöver hjälp.

Om din Apple Watch inte startar

Du kan behöva ladda din Apple Watch

Om du blir tillfrågad om en lösenkod

Din Apple Watch är fortfarande parkopplad med en annan iPhone. Om du inte kommer ihåg lösenkoden måste du radera din Apple Watch och sedan ställa in den igen

Om en skärm med aktiveringslås visas

Din Apple Watch är kopplad till ett Apple-ID. Du måste ange e-postadress och lösenord för det Apple-ID:t för att kunna slutföra inställningen. Om din Apple Watch har haft en tidigare ägare kan du behöva kontakta den tidigare ägaren för att ta bort aktiveringslåset

Publiceringsdatum: