Ställa in en Apple Watch åt en familjemedlem

Med familjeinställningar i watchOS 7 och senare kan familjemedlemmar som inte har en egen iPhone få del av finesserna och fördelarna med en Apple Watch.

Så här fungerar det

Med familjeinställningar kan din familjemedlem som inte har en egen iPhone använda sin Apple Watch till sådana saker som att ringa telefonsamtal, skicka SMS och dela sin plats med dig.

När du har ställt in en Watch åt en familjemedlem kan du använda din iPhone för att hantera några av klockans funktioner.

Observera att vissa Apple Watch-funktioner är beroende av att du har en iPhone. De är inte tillgängliga på en Apple Watch som du parkopplar med familjeinställningar.

Familjeinställning är inte tillgängligt i Italien, Korea med flera. Läs om vad som är tillgängligt i ditt land eller din region.

Det här behöver du

* Det krävs ingen mobiltjänst för att ställa in en Apple Watch åt en familjemedlem, men det är nödvändigt för vissa funktioner.

Sätt på klockan och slå på den

Om Apple Watch-enheten inte är ny, ska den raderas först.

Sätt sedan på dig klockan eller låt familjemedlemmen sätta på sig den. Tryck och håll ned sidoknappen tills Apple-logotypen visas.

En Apple Watch med betonad sidoknapp.

Håll klockan nära din iPhone

Håll en Apple Watch nära din iPhone. Vänta tills Ställ in denna Apple Watch med hjälp av iPhone visas på din iPhone. Tryck sedan på Fortsätt. Om du inte ser detta meddelande öppnar du appen Watch på din iPhone, trycker på Alla klockor och sedan på Parkoppla en ny klocka.

Tryck på Ställ in för en familjemedlem. Tryck sedan på Fortsätt på nästa skärm.

Den första inställningsskärmen för att parkoppla en ny klocka på en iPhone och Apple Watch.

Parkoppla klockan med din iPhone

Håll din iPhone över animeringen som visas på klockan. Centrera klockans urtavla i sökaren på din iPhone och vänta sedan på ett meddelande om att din Apple Watch är parkopplad. Om du inte kan använda kameran trycker du på Parkoppla Apple Watch manuellt och följer anvisningarna som visas.

Tryck sedan på Ställ in Apple Watch.

En iPhone-skärm som visar hur du lägger din Apple Watch i mitten av sökaren på din iPhone.

Ställa in lösenkod

Tryck på Godkänn på skärmen Allmänna villkor och välj sedan en textstorlek för Apple Watch-enheten.

Ställ därefter in en lösenkod så att klockan hålls säker.

iPhone som visar inställningsskärmen för lösenkod på Apple Watch

Välj en familjemedlem

Välj vilken familjemedlem som ska använda en Apple Watch. Om den familjemedlemmen inte visas trycker du på Lägg till en familjemedlem.

Ange familjemedlemmens Apple-ID-lösenord och tryck sedan på Nästa.

Skärmen för val av familjemedlem när du ställer in en Apple Watch på en iPhone.

Slå på Be om köp

Slå på Be om köp om du vill ge godkännande för alla nedladdningar eller köp som görs på Apple Watch.

Alternativet Be om köp under inställningen av en Apple Watch på en iPhone.

Ställa in mobilnät och Wifi

Om din mobilnätleverantör för iPhone har stöd för familjeinställningar kan du lägga till klockan i din mobiltjänst. Om din leverantör inte stöder det kanske du kan använda en alternativ leverantör. Då kan du ställa in mobilnät på klockan senare.

Sedan väljer du om du ska dela ditt aktuella Wifi-nätverk med Apple Watch-enheten.

Inställningsskärmen för mobilnät under inställningen av Apple Watch på en iPhone.

Slå på övriga funktioner

På de skärmar som följer väljer du om du ska slå på och ställa in ytterligare Apple Watch-funktioner. Dessa inkluderar platstjänster för appen Hitta, Siri, Apple Cash Family, kollektivtrafikkort (om tillgängliga), meddelanden på iCloud, hälsodata, Nödsamtal SOS, nödkontakter, medicinskt ID, aktivitet, träningsruttspårning och Bilder.

Alternativet att ställa in ett dagligt rörelsemål under inställningen av en Apple Watch på en iPhone.

Ställ in delade kontakter och Skoltid

Nu blir du ombedd att ställa in kontakter som ska vara tillgängliga på din Apple Watch. Du måste aktivera kontakter i iCloud för att kunna göra detta. Gå till Inställningar > [ditt namn] > iCloud på din iPhone och se till att Kontakter är aktiverat.*

Sedan kan du välja betrodda personer från din egen Kontakter-app att dela på Apple Watch-enheten. Du kan hantera dessa delade kontakter senare, och ställa in begränsningar, i Skärmtid på din iPhone.

Ställ slutligen in en lösenkod för Skärmtid på klockan och aktivera Skoltid. När du är färdig trycker du på OK för att börja använda Apple Watch-enheten.

* Om du befinner dig i Fastlandskina måste du även se till att appen Kontakter på din iPhone kan använda trådlösa data. Öppna Kontakter och tryck sedan på ett av alternativen för att tillåta dataanvändning.


Alternativet Skoltid under inställningen av Apple Watch på en iPhone.

Tillgänglighet för funktioner och appar

Hälso- och träningsfunktioner:

  • Notiser om hög och låg puls är tillgängliga för användare från 13 år.
  • Pulsvariabilitet (HRV) är tillgängligt för användare som är 18 år och äldre. 
  • Stabilitet vid gång och falldetektering är tillgängliga för användare som är 18 år och äldre.
  • Användare under 13 år kan använda sig av träningsminuter istället för aktiva kalorier för sitt mål för Rörelse i appen Aktivitet.

Apple Pay-funktioner:

  • Apple Cash Family är tillgängligt för användare under 18 år och tillåter dem att köpa innehåll samt skicka och ta emot pengar i Meddelanden med Apple Pay (endast i USA).
  • Du kan använda Apple Pay för att fylla på ett kollektivtrafikkort på din familjemedlems Apple Watch.
  • Med Familjeinställning går det inte att använda Apple Pay med ett kreditkort, betalkort eller kollektivtrafikkort i appen Plånbok.

Följande funktioner och appar är inte tillgängliga: delning av hälsodata, andningsfrekvens, notiser om oregelbunden puls, EKG, Cykelkoll, Sömn, Syrenivå i blodet, Podcaster, Fjärrkontroll, News, Hem och Genvägar.    

Nästa steg

Publiceringsdatum: