Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ stegen för att starta om enheten.

Starta om

 

Starta om din iPhone X eller senare

  1. Tryck och håll ned sidoknappen och någon av volymknapparna tills reglaget visas.
  2. Dra reglaget för att stänga av enheten helt.*
  3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned sidoknappen igen tills Apple-logotypen visas.

Starta om din iPhone 8 eller tidigare, iPad eller iPod touch

  1. Tryck och håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) tills reglaget visas.
  2. Dra reglaget för att stänga av enheten helt.*
  3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned den övre knappen (eller sidoknappen) igen tills Apple-logotypen visas.

* I iOS 11 eller senare kan du stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt> Stäng av.

Om din iOS-enhet är låst eller inte går att starta

Publiceringsdatum: