Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ stegen för att starta om enheten.

Starta om

  1. Tryck och håll ner vilo-/väckningsknappen tills skjutreglaget visas.
  2. Dra skjutreglaget för att stänga av enheten helt.
  3. När enheten har stängts av trycker du ner vilo-/väckningsknappen igen tills Apple-logotypen visas.

  

Tvinga fram omstart

Du kan tvinga din iPhone, iPad eller iPod touch att starta om som en sista utväg och endast om den inte svarar. Följ de här stegen för att starta om enheten:

  • På en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: håll ned vilo-/väckningsknappen och volymsänkningsknappen samtidigt i minst tio sekunder, tills du ser Apples logotyp.
  • På en iPhone 6s och tidigare, iPad eller iPod touch: håll ned vilo-/väckningsknappen och hemknappen samtidigt i minst tio sekunder, tills du ser Apples logotyp.

Mer hjälp

Du kan också läsa om vad du bör göra om enheten fortfarande inte reagerar eller inte går att slå på.

Publiceringsdatum: