Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ stegen för att starta om enheten.

Starta om

 

Starta om din iPhone X

  1. Tryck och håll ned sidoknappen och någon av volymknapparna tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget för att stänga av iPhone X helt.*
  3. När iPhone X är avstängd, tryck och håll ner sidoknappen igen tills du ser Apple-logotypen.

Starta om din iPhone 8 eller tidigare, iPad eller iPod touch

  1. Tryck och håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) tills reglaget visas.
  2. Dra reglaget för att stänga av enheten helt.*
  3. När enheten har stängts av trycker du ned den övre knappen (eller sidoknappen) igen tills Apple-logotypen visas.

*I iOS 11 eller senare kan du stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av.

Om din iOS-enhet är låst eller inte går att starta

Publiceringsdatum: Thu Jan 18 20:27:25 GMT 2018