Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ stegen för att starta om enheten.

Starta om

  1. Tryck och håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) tills reglaget visas.1
  2. Dra skjutreglaget för att stänga av enheten helt.2
  3. När enheten har stängts av trycker du ned den övre knappen (eller sidoknappen) igen tills Apple-logotypen visas.

  

  1. Din iOS-enhet har en övre knapp eller en sidoknapp. I båda fallen har de samma funktion.
  2. I iOS 11 eller senare kan du stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av.

 

Om din iOS-enhet är låst eller inte går att starta

Lär dig vad du ska göra om iOS-enhetens skärm är låst eller inte startar.

Publiceringsdatum: