Starta om iPhone 

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPhone igen.

Så här startar du om iPhone X eller 11

  1. Tryck och håll ner någon av volymknapparna och sidoknappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll sidoknappen intryckt (på höger sida av din iPhone) tills du ser Apple-logotypen för att starta din enhet igen.

Så här startar du om iPhone 8, 7 eller 6

  1. Håll sidoknappen intryckt tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Tryck och håll ner sidoknappen tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Starta om din iPhone SE, 5 eller tidigare

  1. Tryck och håll ner den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.
Publiceringsdatum: