Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

Följ stegen för att starta om enheten.

Så här startar du om

 

Starta om din iPhone X eller senare

 1. Tryck och håll ned sidoknappen och någon av volymknapparna tills reglaget visas.
 2. Dra reglaget för att stänga av enheten helt.*
 3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned sidoknappen igen tills Apple-logotypen visas.

Starta om din iPhone 8 eller tidigare eller iPod touch

 1. Tryck och håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) tills reglaget visas.
 2. Dra reglaget för att stänga av enheten helt.*
 3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned den övre knappen (eller sidoknappen) igen tills Apple-logotypen visas.

* I iOS 11 eller senare kan du stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt> Stäng av.

Starta om din iPad utrustad med Face ID

 1. Tryck och håll ned den övre knappen och någon av volymknapparna tills reglaget visas.
 2. Dra skjutreglaget för att stänga av enheten helt.1
 3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned den övre knappen igen tills Apple-logotypen visas.

Starta om din iPad utrustad med hemknappen

 1. Tryck och håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) tills reglaget visas.
 2. Dra skjutreglaget för att stänga av enheten helt.2
 3. När enheten har stängts av trycker du och håller ned den övre knappen (eller sidoknappen) igen tills Apple-logotypen visas.

 1. Du kan även stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt> Stäng av.
 2. I iOS 11 eller senare kan du stänga av din enhet genom att gå till Inställningar > Allmänt > Stäng av.

Om din iOS-enhet är låst eller inte går att starta

Publiceringsdatum: