Starta om din iPhone 

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPhone igen.

Så här startar du om din iPhone X eller 11

  1. Tryck och håll ned någon av volymknapparna och sidoknappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll sidoknappen intryckt (på höger sida av din iPhone) tills du ser Apple-logotypen för att starta din enhet igen.

Så här startar du din iPhone SE (2:a generationen), 8, 7 eller 6

  1. Håll sidoknappen intryckt tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Tryck och håll ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Så här startar du om din iPhone SE (1:a generationen), 5 eller tidigare

  1. Tryck och håll ned den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.
Publiceringsdatum: