Starta om din iPhone 

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPhone igen.

Så här startar du om din iPhone X, 11, 12, 13 eller senare

 1. Tryck och håll ned någon av volymknapparna och sidoknappen tills reglaget för avstängning visas.
  Volymknappen finns på enhetens vänstra sida och sidoknappen är placerad till höger
 2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av. Om din enhet har låst sig eller inte svarar, tvinga din enhet att starta om.
 3. Håll sidoknappen intryckt (på höger sida av din iPhone) tills du ser Apple-logotypen för att starta din enhet igen.

Så här startar du om din iPhone 6, 7, 8 eller SE (2:a eller 3:e generationen)

 1. Håll sidoknappen intryckt tills reglaget för avstängning visas.
 2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av. Om din enhet har låst sig eller inte svarar, tvinga din enhet att starta om.
 3. Tryck och håll ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Så här startar du om din iPhone SE (1:a generationen), 5 eller tidigare

 1. Håll den övre knappen intryckt tills reglaget för avstängning visas.
  Strömknappen finns högst upp på enheten
 2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av. Om din enhet har låst sig eller inte svarar, tvinga din enhet att starta om.
 3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.
Publiceringsdatum: