Ställa in mobilnät på Apple Watch

Med mobil uppkoppling på Apple Watch kan du ringa, svara på meddelanden, ta emot notiser och mycket mer utan att du har din iPhone i närheten.

Innan du börjar

* En Apple Watch som du ställde in för en familjemedlem kan använda en annan operatör än vad din iPhone använder.

Ställa in mobilnät på din Apple Watch

Du kan aktivera mobilnät när du ställer in din Apple Watch första gången. Leta efter alternativet för att ställa in mobilnät när du ställer in klockan, och följ sedan stegen på skärmen.

Du kan också ställa in mobilnät senare från Apple Watch-appen:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Min klocka och därefter på Mobilnät.
 3. Tryck på Ställ in mobilnät.
 4. Följ instruktionerna för din operatör. Du kan behöva kontakta operatören för att få hjälp.

Ställa in mobilnät på en familjemedlems Apple Watch

Du kan ställa in en Apple Watch med mobil uppkoppling för en familjemedlem som inte har en egen iPhone. Om din operatör har stöd för användning av en hanterad Apple Watch får du alternativet att lägga till klockan i ditt abonnemang under inställningen. Om din operatör inte stöder det kanske du kan använda en alternativ leverantör. 

Om du vill visa telefonnumret som är tilldelat till din familjemedlems Apple Watch efter att du har ställt in mobilnätet, går du till Inställningar på klockan och trycker sedan på Telefon. 

Det går bara att ställa in en hanterad Apple Watch för en familjemedlem i vissa länder eller regioner.

Om du befinner dig i Fastlandskina måste du bekräfta din identitet genom att ställa in mobilnätet på en familjemedlems Apple Watch, vilket krävs enligt lokala regelverk. Kontakta vid behov din operatör för ytterligare hjälp.

Ansluta till ett mobilnät

En Apple Watch med mobil uppkoppling växlar automatiskt till det mest strömsnåla trådlösa nätverket som finns tillgängligt: den kan ansluta till din iPhone när den är i närheten, ett wifi-nätverk eller ett mobilnät. När din klocka ansluter till ett mobilnät används LTE-nätverk. Om LTE inte är tillgängligt kommer din klocka att försöka ansluta till UMTS om din operatör har stöd för det. 

När din klocka ansluter till ett mobilnät kan du kontrollera signalstyrkan i Kontrollcenter eller på urtavlan Utforskare. Öppna Kontrollcenter genom att hålla ned den nedre delen av skärmen och svepa uppåt.

Full mobilsignalstyrka i Kontrollcenter på Apple Watch.

Symbolen Mobilnät blir grön när du har en fungerande anslutning. De gröna punkterna anger signalstyrkan. 

Kontrollcenter på Apple Watch.

Symbolen Mobilnät blir vit när du använder ditt mobilabonnemang men klockan är ansluten till din iPhone med Bluetooth eller wifi.

Ändra operatör

Din iPhone och Apple Watch-enheten måste använda samma operatör, såvida inte klockan ställdes in för en familjemedlem som inte har en iPhone. Om du byter operatörer på din iPhone* måste du ta bort det tidigare abonnemanget på din Apple Watch och registrera det nya. Gör så här:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och därefter på Mobilnät. 
 3. Din Apple Watch ska nu automatiskt växla till den operatör du använder på din iPhone. Tryck på Lägg till ett nytt abonnemang om du behöver lägga till ett nytt abonnemang och följ sedan stegen på skärmen. Om ditt tidigare abonnemang fortfarande visas i Apple Watch-appen kan du ta bort det.

Kontakta din operatör om du behöver hjälp. 

* Operatörsavgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör för mer information. 

Överföra ditt mobilabonnemang till en ny Apple Watch

Om du redan har börjat använda en ny Apple Watch kan du överföra mobilabonnemanget från din gamla klocka till den nya. Gör så här:

 1. Ta bort mobilabonnemanget från din gamla Apple Watch. Det kan du göra från Apple Watch-appen eller genom att radera din gamla Apple Watch. 
 2. Parkoppla din nya Apple Watch med din iPhone. Under inställningen trycker du på Ställa in mobilnät och lägger till ett mobildataabonnemang.
 3. Vissa operatörer tillåter att du överför ett befintligt abonnemang till din nya Apple Watch direkt från Apple Watch-appen. 
 4. Om inget alternativ för att överföra mobilabonnemang visas kontaktar du operatören för att få hjälp.

Ta bort ditt mobilabonnemang

Du kan ta bort ditt mobilabonnemang när som helst:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och därefter på Mobilnät. 
 3. Tryck på informationssymbolen  bredvid mobilabonnemanget högst upp på skärmen. 
 4. Tryck på Ta bort [operatör] abonnemang. Tryck en gång till för att bekräfta. 
 5. Om du inte planerar att parkoppla igen kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobilabonnemang.*

När du raderar och tar bort parkopplingen från din Apple Watch visas även alternativet att ta bort abonnemanget från din Apple Watch. När du tillfrågas väljer du Radera allt för att ta bort abonnemanget. 

* Operatörsavgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör för mer information. 

Om internationell roaming

 • Dataroaming fungerar inte utanför täckningsområdet för operatörens mobilnät.
 • För att täcka de LTE- och UMTS-nät som används världen runt finns det regionala Apple Watch-modeller med mobil uppkoppling för Nord- och Sydamerika, Kina (fastlandet) samt Europa/Asien och Stillahavsområdet. Till skillnad från iPhone finns det ingen Apple Watch-modell med stöd för alla mobilnät som används över hela världen.
 • När din Apple Watch är ansluten till din iPhone eller ett wifi-nätverk du tidigare har anslutit till, kan du fortfarande använda alla funktionerna på din Apple Watch, även om mobildata inte är tillgängligt. 

Ta reda på vilka operatörer i ditt land eller ditt område som erbjuder mobil uppkoppling för Apple Watch.

Läs mer

 • Använd appen Apple Watch för att kontrollera din mobildataanvändning. Öppna appen på din iPhone, tryck på fliken Min klocka och därefter på Mobilnät. Rulla sedan till avsnittet Mobildataanvändning. 
 • Slå på och av mobilnätsanslutningen genom att svepa uppåt från urtavlan för att öppna Kontrollcenter. Tryck på mobilnätssymbolen och slå sedan på eller av Mobilnät.
 • Om mobilnätsanslutningen är på under längre perioder används mer batteriström. En del appar kanske inte heller uppdateras om du inte har en anslutning till din iPhone. 
 • Om du vill ta emot sms, mms eller pushnotiser från appar från tredje part på din Apple Watch med mobil uppkoppling måste din parkopplade iPhone vara påslagen och ansluten till wifi eller mobilnätet.
 • Läs om hur du använder dubbla sim-kort på Apple Watch-modeller med mobil uppkoppling.
Publiceringsdatum: