Ställa in mobilnät på din Apple Watch

Med en mobiluppkoppling på Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) eller Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan du ringa, svara på meddelanden, ta emot notiser och mycket mer även när du inte är i närheten av din iPhone.

Skärmen Starta parkoppling på iPhone X och klocka med blått armband.

Du behöver detta

Innan du ställer in mobilnätsanslutningen söker du efter uppdateringar för dina operatörsinställningar.

Om du har ett mobildataabonnemang för företag kontrollerar du med företaget eller operatören om de har stöd för den här funktionen. Förbetalda konton och vissa äldre konton stöds för närvarande inte. Kontakta din operatör för att kontrollera att ditt konto kan användas.

Ställa in mobilabonnemanget

Du kan aktivera mobilnät när du ställer in din Apple Watch första gången. Vid inställningen letar du efter alternativet för att ställa in mobilnät och följer sedan stegen på skärmen.

Du kan också ställa in mobilnät senare från Apple Watch-appen:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone.
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Mobilnät.
 3. Tryck på Ställ in mobilnät.
 4. Följ instruktionerna för din operatör. Du kan behöva kontakta operatören för att få hjälp.

Ansluta till ett mobilnät

En Apple Watch med mobiluppkoppling växlar automatiskt till det mest strömsnåla tillgängliga trådlösa nätverket: Den kan ansluta till din iPhone när den är i närheten, ett wifi-nätverk eller ett mobilnät. När din klocka ansluter till ett mobilnät används LTE-nätverk. Om LTE inte är tillgängligt kommer din klocka att försöka ansluta till UMTS om din operatör har stöd för det. 

När din klocka ansluter till ett mobilnät kan du kontrollera signalstyrkan i Kontrollcenter eller på urtavlan Utforskare. Du öppnar Kontrollcenter genom att hålla ned den nedre delen av skärmen och svepa uppåt.

Full mobilsignalstyrka i Kontrollcenter på Apple Watch.

Knappen Mobilnät blir grön när du har en fungerande anslutning. De gröna punkterna anger signalstyrkan. 

Kontrollcenter på Apple Watch.

Knappen Mobilnät blir vit när du använder ditt mobilabonnemang, men klockan är ansluten till din iPhone med Bluetooth eller wifi.

Ändra operatör

Din iPhone och din Apple Watch måste använda samma operatör. Om du byter operatörer på din iPhone* måste du ta bort det tidigare abonnemanget på din Apple Watch och registrera det nya. Gör så här:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Mobilnät. 
 3. Din Apple Watch ska nu automatiskt växla till den operatör du använder på din iPhone. Om du behöver lägga till ett nytt abonnemang trycker du på Lägg till ett nytt abonnemang och följer sedan stegen på skärmen. Om ditt tidigare abonnemang fortfarande visas i appen Apple Watch kan du ta bort det.

Kontakta din operatör om du behöver hjälp. 

Överföra ditt mobilabonnemang till en ny Apple Watch

Om du redan har börjat använda en ny Apple Watch kan du överföra mobildataabonnemanget från din gamla klocka till den nya. Så här gör du:

 1. Ta bort mobildataabonnemanget från din gamla Apple Watch. Det kan du göra från Apple Watch-appen eller genom att radera din gamla Apple Watch. 
 2. Parkoppla din nya Apple Watch med din iPhone. Under inställningen trycker du på Ställa in mobilnät och lägger till ett mobildataabonnemang.
 3. Vissa operatörer tillåter att du överför ett befintligt abonnemang till din nya Apple Watch direkt från Apple Watch-appen. 
 4. Om inget alternativ för att överföra mobilabonnemang visas kontaktar du operatören för att få hjälp.

Mobilnätsinformation i appen Apple Watch.     

Ta bort ditt mobildataabonnemang

Du kan ta bort ditt mobildataabonnemang när som helst:

 1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone. 
 2. Tryck på fliken Min klocka och tryck sedan på Mobilnät. 
 3. Tryck på informationssymbolen bredvid mobildataabonnemanget högst upp på skärmen. 
 4. Tryck på Ta bort [operatör] abonnemang. Tryck en gång till för att bekräfta. 
 5. Om du inte planerar att parkoppla igen kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang.*

När du raderar och tar bort parkopplingen från din Apple Watch visas även alternativet att ta bort abonnemanget från din Apple Watch. När du tillfrågas väljer du Radera allt för att ta bort abonnemanget. 

Om internationell roaming

 • Mobildata-roaming fungerar inte utanför täckningsområdet för operatörens mobilnät.
 • Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) och Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) finns i tre regionala varianter, nämligen Amerika, Fastlandskina samt Europa/Asien och Stillahavsområdet, för att täcka de LTE- och UMTS-band som används runtom i världen. Till skillnad från för iPhone finns det ingen universell Apple Watch-modell som fungerar med alla mobildataband som används i världen, så det går inte att använda roaming med Apple Watch.
 • När din Apple Watch är ansluten till din iPhone eller ett wifi-nätverk du tidigare har anslutit till, kan du fortfarande använda alla funktionerna på din Apple Watch, även om mobildata inte är tillgängligt. 

Läs mer

 • Använd appen Apple Watch för att kontrollera din mobildataanvändning. Öppna appen på din iPhone, tryck på fliken Min klocka, tryck på Mobilnät och rulla sedan till avsnittet Mobildataanvändning. 
 • Slå på och av mobilnätsanslutningen genom att svepa uppåt från urtavlan för att öppna Kontrollcenter. Tryck på mobilnätssymbolen och slå sedan på eller av Mobilnät.
 • Om mobilnätsanslutningen är på under längre perioder används mer batteriström. En del appar kanske inte heller uppdateras om du inte har en anslutning till din iPhone. 
 • Om du vill ta emot SMS, MMS eller pushnotiser från appar från tredje part på din Apple Watch med mobiluppkoppling måste din parkopplade iPhone vara påslagen och ansluten till wifi eller mobilnätet.
 • Läs om hur du använder dubbla SIM-kort på Cellular-modeller av Apple Watch.

* Operatörsavgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör för att få mer information. 

Publiceringsdatum: