Ta bort parkopplingen och radera din Apple Watch

När du tar bort parkopplingen återställs Apple Watch till fabriksinställningarna. 

Om du använder din Apple Watch med ett transitkort i Wallet-appen ska du ta bort ditt transitkort från din Apple Watch innan du tar bort parkopplingen.

Så här tar du bort parkopplingen mellan din Apple Watch och din iPhone

 1. Håll din Apple Watch och din iPhone nära varandra när du tar bort parkopplingen.
 2. Öppna appen Watch på din iPhone.
 3. Gå till fliken Min klocka och tryck på Alla klockor.
 4. Tryck på infoknappen  bredvid den klocka vars parkoppling du vill ta bort. 
 5. Tryck på Ta bort parkoppling.
 6. För GPS + Cellular kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang. 
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. 
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobilabonnemang. 
 7. Tryck en gång till för att bekräfta. Du kan behöva ange lösenordet till ditt Apple-ID för att stänga av Aktiveringslås. Innan du raderar allt innehåll och alla inställningar på Apple Watch skapar iPhone en ny säkerhetskopia av din Apple Watch. Du kan använda säkerhetskopian för att återskapa en ny Apple Watch. När din Apple Watch inte är parkopplad längre visas meddelandet Starta parkoppling.
 8. Ställa in din Apple Watch på nytt.

Så här raderar du din Apple Watch om du inte har din iPhone

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar på din Apple Watch. 
 2. Skriv in ditt lösenord om du uppmanas till det.
 3. På GPS + Cellular kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang.
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. 
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobilabonnemang. 
 4. Bekräfta genom att trycka på Radera allt. Då återställs din Apple Watch till fabriksinställningarna.

Testa den här metoden om du har glömt din lösenkod.

Raderar du allt innehåll raderas alla medier, alla data och alla inställningar från din Apple Watch. Aktiveringslås tas inte bort. Vill du ta bort aktiveringslåset måste du först ta bort parkopplingen. Innan du raderar klockan skapas en säkerhetskopia av innehållet på din iPhone.

Publiceringsdatum: