Ta bort parkopplingen mellan Apple Watch och iPhone

I vissa fall kan du behöva ta bort parkopplingen mellan dina enheter. När du tar bort parkopplingen raderas också Apple Watch-enheten och återskapas till fabriksinställningarna. 

Om du använder din Apple Watch i Japan och har ett Suica-kort i Wallet måste du innan du tar bort parkopplingen ta bort ditt Suica-kort.

Koppla från dina enheter

 1. Håll din Apple Watch och iPhone nära varandra när du tar bort parkopplingen.
 2. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 3. Gå till fliken Min klocka och tryck på din Watch-enhet längst upp på skärmen. 
 4. Tryck på infosymbol bredvid den Watch-enhet vars parkoppling du vill ta bort. 
  Flera klockor på iPhone
 5. Tryck på Ta bort parkoppling.
  Apple Watch-skärm på iPhone
 6. För Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang. 
  • Om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen behåller du abonnemanget. 
  • Om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen tar du bort abonnemanget. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kanske du behöver kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang. 
 7. Tryck en gång till för att bekräfta. Du kan behöva ange lösenordet till ditt Apple-ID för att slå av Aktiveringslås. Innan du raderar allt innehåll och alla inställningar på din Apple Watch skapar din iPhone en ny säkerhetskopia av din Apple Watch. Du kan använda säkerhetskopian till att återskapa en ny Apple Watch. När din Apple Watch inte är parkopplad längre visas meddelandet Starta parkoppling.
 8. Använd dessa steg till att ställa in din Apple Watch igen.

Radera din Apple Watch

Om du inte har din iPhone och inte kan ta bort parkopplingen, kan du ändå ta bort allt innehåll och alla inställningar på din Apple Watch:

 1. På din Apple Watch trycker du på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar. 
  Nollställningsskärm på Apple Watch
 2. För Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang.
  • Om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen behåller du abonnemanget. 
  • Om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen tar du bort abonnemanget. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kanske du behöver kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang. 
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera allt. Då nollställs din Apple Watch till fabriksinställningarna.

Prova med dessa steg om du har glömt din lösenkod.

Publiceringsdatum: