Ta bort parkopplingen och radera din Apple Watch

När du tar bort parkopplingen återställs Apple Watch till fabriksinställningarna. 

Om du använder din Apple Watch i Japan och har ett Suica-kort i Wallet måste du ta bort ditt Suica-kort innan du tar bort parkopplingen.

Koppla från dina enheter

 1. Håll din Apple Watch och din iPhone nära varandra när du tar bort parkopplingen.
 2. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 3. Gå till fliken Min klocka och tryck på din klocka längst upp på skärmen. 
 4. Tryck på infoknappen infosymbolen bredvid klockan vars parkoppling du vill ta bort.  
  Johns Apple Watch 42 mm aluminiumboett i Watch-appen.
 5. Tryck på Ta bort parkoppling.
  Skärmen Apple Watch på iPhone visar detaljerad information om Johns Apple Watch i aluminium.
 6. För GPS + Cellular kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang. 
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. 
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang. 
 7. Tryck en gång till för att bekräfta. Du kan behöva ange lösenordet till ditt Apple-ID för att stänga av Aktiveringslås. Innan du raderar allt innehåll och alla inställningar på Apple Watch skapar iPhone en ny säkerhetskopia av din Apple Watch. Du kan använda säkerhetskopian för att återskapa en ny Apple Watch. När din Apple Watch inte är parkopplad längre visas meddelandet Starta parkoppling.
 8. Gör så här för att ställa in din Apple Watch igen.

Radera din Apple Watch

Om du inte har din iPhone och inte kan ta bort parkopplingen kan du ändå ta bort allt innehåll och alla inställningar från din Apple Watch:

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och alla inställningar på din Apple Watch. 
  Nollställningsskärm på Apple Watch.
 2. För GPS + Cellular kan du välja att behålla eller ta bort ditt mobilabonnemang.
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. 
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang. 
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera allt. Då återställs din Apple Watch till fabriksinställningarna.

Testa den här metoden om du har glömt din lösenkod.

Publiceringsdatum: