Starta om din Apple Watch

Läs om hur du startar om din Apple Watch, även om den inte svarar.

Apple Watch som visar var sidoknappen finns samt strömreglaget. 

Så här startar du om din Apple Watch om du har watchOS 9

  1. Ta bort din Apple Watch från laddaren om den håller på att ladda.
  2. Tryck på och håll ner sidoknappen tills du ser strömbrytaren i det övre högra hörnet av skärmen.
  3. Tryck på strömbrytaren.
  4. Dra strömreglaget.
  5. När klockan har stängts av trycker du ned sidoknappen igen tills Apple-logotypen visas.

 

Så här startar du om din Apple Watch om du har watchOS 8 eller tidigare

  1. Ta bort din Apple Watch från laddaren om den håller på att ladda.
  2. Tryck och håll ned sidoknappen tills du ser strömreglaget.
  3. Dra strömreglaget.
  4. När klockan har stängts av trycker du ned sidoknappen igen tills Apple-logotypen visas.

 

Skärm med Apple-logotyp. 

Tvinga din Apple Watch att starta om

Du bör bara tvinga din Apple Watch att starta om som en sista utväg och endast om den inte svarar.

Tvinga inte din Apple Watch att starta om ifall du uppdaterar watchOS. När du ser Apple-logotypen och förloppshjulet ska du lägga undan din klocka och laddaren tills uppdateringen är slutförd.

Tvinga din Apple Watch att starta om genom att hålla ned både sidoknappen och Digital Crown i minst 10 sekunder och släpp sedan båda knapparna när Apple-logotypen visas.

Publiceringsdatum: