Nollställ lösenkoden på din Apple Watch

Läs om hur du tar bort eller nollställer dit lösenord till Apple Watch.

   Låst Apple Watch-skärm

Använd din Apple Watch

Om du inte har din parkopplade iPhone kan du fortfarande ta bort lösenkoden från din Apple Watch.

 1. Låt klockan vara kvar i laddaren medan du har slutfört de här stegen.
 2. Tryck och håll ned sidoknappen tills du ser Stäng av.*
 3. Tryck hårt på strömreglaget och lyft sedan fingret. 
 4. Tryck på Radera allt innehåll och inställningar.
 5. Vänta tills processen är klar och ställ sedan in Apple Watch igen. Återskapa från en säkerhetskopia när du uppmanas att göra det.

* Om du inte ser strömreglaget släpper du knapparna tills du ser knappsatsen för att ange lösenkod. Tryck hårt på knappsatsen och lyft sedan ditt finger. Tryck på knappen Nollställ när den visas och vänta sedan på att processen slutförs. Därefter ställer du in din Apple Watch igen. Återskapa från en säkerhetskopia när du uppmanas att göra det.

 

Använd din parkopplade iPhone

Om du har en iPhone kan du ta bort lösenkoden från din Apple Watch. Om du tar bort lösenkoden måste du ställa in din Apple Watch igen och återskapa från en säkerhetskopia.

 1. Ha Apple Watch och iPhone nära varann tills du slutfört de här stegen.
 2. Öppna appen Apple Watch och tryck på fliken Min klocka.
 3. Tryck på Allmänt > Nollställ.
 4. Tryck på Radera Apple Watch-innehåll och -inställningar och bekräfta genom att trycka igen. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.

 5. På Apple Watch-modeller med GPS + Cellular går det att välja mellan att behålla eller ta bort mobilabonnemanget:
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen.
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang.
 6. Vänta tills processen är klar och ställ sedan in Apple Watch igen. Återskapa från en säkerhetskopia när du uppmanas att göra det.

 

  

Publiceringsdatum: