Om du glömt lösenkoden till din Apple Watch

Glömmer du bort lösenkoden till din Apple Watch måste du nollställa klockan och ställa in den på nytt.

Så här nollställer du din Apple Watch om du glömt lösenkoden

 1. Låt klockan vara kvar i laddaren tills du har slutfört dessa steg.
 2. Tryck på och håll ner sidoknappen tills du ser strömbrytaren i det övre högra hörnet av skärmen.
 3. Håll ned Digital Crown tills du ser Radera innehåll och inställningar.
 4. Tryck på Nollställ och sedan på Nollställ igen för att bekräfta.
 5. Vänta tills processen är klar och ställ sedan in din Apple Watch igen. Återskapa från en säkerhetskopia när du uppmanas att göra det.

Raderar du allt innehåll raderas alla medier, alla data och alla inställningar från din Apple Watch. Aktiveringslås tas inte bort. Vill du ta bort aktiveringslåset måste du först ta bort parkopplingen. Innan du raderar klockan skapas en säkerhetskopia av innehållet på din iPhone.

Så här nollställer du din Apple Watch med din parkopplade iPhone

 1. Ha din Apple Watch och din iPhone nära varann tills du slutfört de här stegen.
 2. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka.
 3. Tryck på Allmänt > Nollställ.
 4. Tryck på Radera innehåll och inställningar på Apple Watch och tryck sedan igen längst ned på skärmen för att bekräfta. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.

 5. På Apple Watch-modeller med GPS + Cellular går det att välja mellan att behålla eller ta bort mobilabonnemanget:
  • Behåll abonnemanget om du vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen.
  • Ta bort abonnemanget om du inte vill parkoppla din Apple Watch med iPhone-enheten igen. Om du inte planerar att parkoppla med en annan klocka eller iPhone kan du behöva kontakta din operatör och avbryta ditt mobildataabonnemang.
 6. Vänta tills processen är klar och ställ sedan in din Apple Watch igen. Återskapa från en säkerhetskopia när du uppmanas att göra det.
Publiceringsdatum: