Bruke to Mac-apper side ved side i Split View

Med Split View kan du fylle Mac-skjermen med to apper uten å måtte flytte eller størrelse på vinduer manuelt. 

Åpne Split View

Split View krever OS X El Capitan eller nyere, og fremgangsmåten varierer litt avhengig av hvilken macOS-versjon du bruker. Hvis disse trinnene ikke fungerer, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, klikker på Mission Control, og deretter kontrollerer du at «Skjermer har egne Spaces» er valgt.

macOS Catalina

 1. Hold pekeren over fullskjermknappen   øverst til venstre i et vindu. Eller klikk på og hold knappen nede.
 2. Velg «Ordne vindu på venstre side» eller «Ordne vindu på høyre side» fra menyen. Vinduet fyller da den siden av skjermen.
 3. Klikk på et vindu på den andre siden av skjermen for å starte å bruke begge vinduene side om side.

Andre macOS-versjoner

 1. Klikk på og hold nede fullskjermknappen   øverst til venstre i et vindu. 
 2. Når du holder knappen, reduseres størrelsen på vinduet og du kan dra det til venstre eller høyre side av skjermen.
 3. Slipp knappen, og klikk deretter på et vindu på den andre siden av skjermen for å starte å bruke begge vinduene side om side.

 


Bruke Split View

I Split View kan du bruke begge appene side ved side uten å bli distrahert av andre apper.

 • Velg vinduet du vil arbeide i, ved å klikke et sted i dette vinduet. 
 • Vis menylinjen ved å flytte pekeren til toppen av skjermen.
 • Bytt plassering av vinduene ved å dra et vindu til den andre siden.
 • Juster vindusbredden ved å dra den loddrette linjen mellom vinduene.
 • Bytt til andre apper eller skrivebordet ved hjelp av Mission Control, eller bruk en Multi-Touch-bevegelse, som å dra mot venstre eller høyre med fire fingre på styreflaten.

 


Avslutte Split View

 1. Flytt pekeren til toppen av skjermen for å vise vindusknappene.
 2. Klikk på fullskjermknappen   i et av vinduene. Da forsvinner dette vinduet fra Split View.
 3. Det andre vinduet bytter til fullskjermvisning. Du kan bytte til fullskjermvinduet ved hjelp av Mission Control eller bruke en Multi-Touch-bevegelse, som å dra mot venstre eller høyre med fire fingre på styreflaten.
Publiseringsdato: