Bruke to Mac-apper side ved side i Delt visning

Ved bruk av Delt visning i OS X El Capitan eller nyere kan du fylle Mac-skjermen med to apper uten å måtte flytte eller endre størrelse på vinduer manuelt. 

Åpne Delt visning

 1. Hold fullskjermsknappen   oppe i venstre hjørne av vinduet nede. 
 2. Når du holder knappen, reduseres størrelsen på vinduet og du kan dra det til venstre eller høyre side av skjermen.
 3. Slipp knappen og klikk på et annet vindu for å begynne å bruke vinduene side ved side.

Hvis du allerede har et vindu i fullskjermsvisning, kan du fremdeles vise det side ved side sammen med et annet vindu. Bare åpne Mission Control og dra et vindu til miniatyren av fullskjermsappen øverst på skjermen.

Apper som krever mer plass på skjermen for å bruke Delt visning, kan vise en melding om at de ikke er tilgjengelig i fullskjermsmodus. Du kan bruke en høyere oppløsning på skjermen for å gi apper mer plass. Apper som ikke støtter Delt visning i det hele tatt, viser en zoomeknapp   i stedet for fullskjermsknappen 

Hvis du ikke får opp Delt visning ved å holde fullskjermsknappen nede, går du til Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Mission Control og sørger for at «Skjermer har egne arbeidsområder» er markert.

Bruke Delt visning

I Delt visning kan du bruke begge appene side ved side uten å bli distrahert av andre apper.

 • Velg vinduet du vil arbeide i, ved å klikke et sted i dette vinduet. 
 • Vis menylinjen ved å flytte pekeren til toppen av skjermen.
 • Bytt plassering av vinduene ved å dra et vindu til den andre siden.
 • Juster vindusbredden ved å dra den loddrette linjen mellom vinduene.
 • Bytt til andre apper eller skrivebordet ved hjelp av Mission Control, eller bruk en Multi-Touch-bevegelse, som å dra mot venstre eller høyre med fire fingre på styreflaten.

Avslutte Delt visning

 1. Flytt pekeren til toppen av skjermen for å vise vindusknappene, og klikk deretter på fullskjermsknappen .
 2. Det andre vinduet forblir i fullskjermsvisning. Du kan bytte til det ved hjelp av Mission Control eller bruke en Multi-Touch-bevegelse, som å dra mot venstre eller høyre med fire fingre på styreflaten.
Publiseringsdato: