Sambungan pengesahan penyepaduan Apple Business Manager.

Gunakan pengesahan penyepaduan

Paut kepada Google Workspace, Microsoft Entra ID atau pembekal identiti anda, dan gunakan pengesahan penyepaduan untuk akaun pengguna dan pengesahan anda.

Ketahui lebih lanjut tentang pengesahan penyepaduan

Tetingkap peranti Apple Business Manager menunjukkan peranti yang dipilih dan maklumat peranti tersebut.

Urus peranti

Selaraskan cara anda mengerahkan peranti Apple ke organisasi anda.

Ketahui lebih lanjut tentang pengurusan peranti

Tetingkap Apple Business Manager menunjukkan App dan Buku yang dipilih dalam bar sisi di bawah Kandungan. Tetingkap yang dipilih adalah untuk membeli dan mengurus lesen untuk app Numbers.

Beli kandungan secara pukal dan tugaskannya ke peranti

Beli app dan buku secara pukal, kemudian tugaskannya ke peranti untuk digunakan oleh kakitangan anda. Anda juga boleh menugaskan semula app dari satu peranti ke peranti yang lain.

Ketahui cara membeli kandungan

Untuk meneroka Panduan Pengguna Apple Business Manager, pilih Senarai Kandungan di bahagian atas halaman, atau masukkan perkataan atau frasa dalam medan carian.

Berguna?
Had aksara: 250
Had aksara maksimum ialah 250.
Terima kasih atas maklum balas anda.