Pogreške tijekom ažuriranja i obnave sustava iOS

Saznajte kako riješiti pogreške tijekom ažuriranja i obnove sustava iOS.

Najprije pokušajte sljedeće

 1. Na Mac računalu sa sustavom macOS Catalina 10.15, provjerite je li Mac ažuran. Ako imate Mac računalo sa sustavom macOS Mojave 10.14 ili starijim, ili PC računalo, provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije iTunes.
 2. Ako ne možete obnoviti sustav na uređaju i pojavljuje se poruka „došlo je do nepoznate pogreške [broj pogreške]”, upotrijebite ove korake

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, isprobajte dolje navedene korake.

    

Odabir broja pogreške ili poruke

Kako biste saznali što vam je činite, odaberite pogrešku koja se pojavljuje:

Ažuriranje softvera na Mac ili PC računalu

Ako se prikazuje pogreška 10, vaš iOS uređaj možda ima noviju verziju sustava iOS od one koju podržava vaše računalo. Prije ažuriranja ili obnove iOS uređaja morat ćete ažurirati softver na Mac računalu ili u aplikaciji iTunes u sustavu Windows.

macOS 10.11 i noviji:

 1. Odspojite svoj iOS uređaj s računala i ponovno ga priključite u njega. Možda ćete morati otključati iOS uređaj prije nego što ga vaše Mac računalo prepozna.
 2. Kad se prikaže poruka „Za povezivanje s iOS uređajem potrebno vam je softversko ažuriranje” kliknite Instaliraj da biste preuzeli i instalirali softver da bi vaše Mac računalo moglo ažurirati ili obnoviti vaš iOS uređaj.

Windows: Ažurirajte na najnoviju verziju aplikacije iTunes.

Ako se i dalje prikazuje pogreška 10, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Provjerite može li vaš uređaj komunicirati s poslužiteljima tvrtke Apple

Ako se pojavi pogreška 1671, to znači da vaše računalo preuzima potreban softver. Pričekajte da se preuzimanje dovrši pa pokušajte ponovno.

Ako se pojavi jedna od pogrešaka navedenih u nastavku, vaše se računalo možda ne može povezati s Appleovim poslužiteljima ili pak iPhone, iPad ili iPod touch uređajem:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • „Došlo je do problema prilikom preuzimanja softvera.”
 • „Uređaj nije kvalificiran za instalaciju željenog izdanja.”

Evo što morate provjeriti:

 1. Provjerite može li vaše računalo komunicirati s poslužiteljima tvrtke Apple za ažuriranje softvera.
 2. Provjerite sigurnosni softver drugih proizvođača.

Ako se pojavi pogreška 4037, vaše računalo neće moći ažurirati uređaj jer je zaključan šifrom i jer nije otključan za ažuriranje ili obnovu. Uređaj otključajte i pokušajte ponovno. Saznajte što učiniti ako zaboravite šifru.

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Upozorenje Mobilno ažuriranje nije uspjelo ili Apple Pay nije dostupan

Saznajte što učiniti ako nakon ažuriranja vidite upozorenje „Mobilno ažuriranje nije uspjelo” ili „Za Apple Pay potrebno je ažuriranje na ovom iPhone uređaju”.

Provjera sigurnosnog softvera

Provjera USB veza

Ako se pojavljuju pogreške 4005, 4013 ili 4014, upotrijebite sljedeće korake.

Provjerite svoju USB vezu, USB kabel, USB priključak ili računalo ako se pojavljuje neka od dolje navedenih pogrešaka:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • poruka s „nevažećim odzivom”

Evo što morate provjeriti. Nakon svakog koraka pokušajte ponovno:

 1. Koristite USB kabel koji ste dobili uz uređaj. Ako ga nemate, pokušajte upotrijebiti neki drugi Appleov USB kabel. 
 2. Upotrijebite neki drugi USB priključak na računalu. Nemojte uređaj uključiti u tipkovnicu.
 3. Prebacite se na drugi USB priključak na računalu.
 4. Ako se pogreška i dalje pojavljuje, provjerite ima li drugih USB problema, provjerite sigurnosni softver drugih proizvođača, a zatim provjerite svoj hardver.

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Provjerite svoj hardver

Ako se pojavljuje pogreška 53, upotrijebite sljedeće korake.

Ako se pojavi ijedna od pogrešaka u nastavku, možda postoji hardverski problem:

 • 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Evo što morate provjeriti. Nakon svakog koraka pokušajte ponovno:

 1. Ako je program iTunes već otvoren, zatvorite ga i ponovno otvorite.
 2. Provjerite sigurnosni softver drugih proizvođača.
 3. Provjerite jesu li USB kabel, računalo i mreža pouzdani. Zatim još dvaput pokušajte obnoviti uređaj.
 4. Provjera nije li sustav zastario ili izmijenjen

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Provjera nije li softver zastario ili izmijenjen

Ako se pojavljuje pogreška 1015 ili poruka „Nije moguće pronaći traženi resurs”, na vašem je uređaju možda došlo do neovlaštenih izmjena softvera („jailbreaking”). A možda pokušavate instalirati stariju verziju sustava iOS (degradiranje).

Za obnavljanje uređaja na najnoviju verziju softvera, upotrijebite način za oporavak.

Ako se pogreška i dalje pojavljuje, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Datum objave: