Program for Apple-autoriserede serviceudbydere

Programmet for Apple-serviceudbydere er udviklet til virksomheder, som ønsker at tilbyde service til Apple-kunder.

Hvem kan ansøge om status som serviceudbyder?

Forhandlere og servicevirksomheder i lande, hvor Apple selv yder service, kan ansøge om at blive Apple-autoriserede serviceudbydere. Enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder kan ikke ansøge.

Både autoriserede Apple-forhandlere og virksomheder, som er specialiserede i at yde service, men som ikke forhandler færdige Apple-produkter, kan ansøge om at blive Apple-autoriserede serviceudbydere.

Hvad er kravene til status som serviceudbyder?

Krav til virksomheden
Organisationer, der ansøger om status som serviceudbyder, skal have været i drift i en rimelig periode, og det reviderede regnskab skal være tilgængeligt til gennemsyn af Apple. Der skal angives en kreditgrænse, som skal aftales med Apples økonomiafdeling i det pågældende område. Apple vurderer kvalificeringen til en kreditbevilling på grundlag af (i) serviceudbyderens rentabilitet, finansielle tilstand og solvens, (ii) hvorvidt der leveres aktuelle og nøjagtige finansielle og forretningsmæssige oplysninger inden for rimelig tid, og (iii) den aktuelle værdi af ydet sikkerhedsstillelse eller kreditvurdering.

Organisationen skal aktivt reklamere for Apple-mærket som led i deres virksomhed samt for AppleCare-service- og -supportprodukter.

Ansøgere, der ikke opfylder disse krav, kan dog ansøge, hvis særlige omstændigheder taler for det, da de enkelte ansøgninger behandles individuelt.

Erhvervslokaler
Organisationen skal opretholde et kommercielt servicested af høj kvalitet, hvor et dedikeret servicepersonale yder betjeningsservice, og servicestedet skal have uhindret adgang og en høj grad af synlighed i forhold til kunderne. Stedet skal være i overensstemmelse med Apples krav til "udseende og indtryk", herunder et rent og præsentabelt modtagelsesområde for kunder, der har brug for personlig betjeningsservice, og et sikkert værksted til udførelse af reparationer, opbevaring af reservedele og emner, der er indleveret til reparation. En privatadresse accepteres ikke, medmindre der foreligger en speciel aftale herom.

Certificering af teknikere
Serviceudbyderne skal bruge Apple-certificerede teknikere i forbindelse med diagnosticeringsarbejde, reparationer, der er dækket af en garanti, modifikationer, ændringer og opgraderinger af Apple-produkter. For at kunne udføre mindst 200 reparationer i kvartalet skal serviceudbyderen have mindst én certificeret tekniker ansat.

For at blive certificeret til at kunne reparere Apple-produkter skal teknikeren bestå både en software- og en hardwareeksamen på et autoriseret testcenter. Certificeringer skal fornys årligt gennem gencertificeringseksaminer.

Webstedet Apple-kurser indeholder detaljerede oplysninger om Apple-certificeringer, forberedelseskurser, tilmelding til eksamen og eksamensgebyrer.

Driftskrav
Serviceudbyderne skal til enhver tid opfylde Apples standarder og følge Apples processer og procedurer med hensyn til serviceniveauer, certificering af teknikere og tilgængeligheden af service til kunderne. Serviceudbyderen må kun bruge reservedele til service (indhentet fra Apple) til at udføre service eller dele af en lignende kvalitet. Apple fører typisk tilsyn med og vurderer serviceudbyderne for at sikre, at disse høje standarder opfyldes konsekvent.

Sådan ansøger du

Send en e-mail til aasp_application_euro@apple.com med alle vigtige oplysninger nedenfor:

Navn på virksomhed:

Navn på kontakt:

Telefonnummer til kontakt:

E-mailadresse til kontakt*:

Oprindelsesland:

Virksomhedens webadresse:

CVR-nummer:

Ansvarsfraskrivelser

  • Apple tager ikke ansøgninger i betragtning, der ikke opfylder kravene i programmet for Apple-autoriserede serviceudbydere
  • Apple tager ikke ansøgere i betragtning, der bruger Apples varemærkevilkår som en del af virksomhedsnavnet eller på websider, medmindre en sådan brug er i overensstemmelse med Apples varemærkevilkår
  • Det er vigtigt for Apple at beskytte dine personlige oplysninger. Se, hvordan Apple beskytter dine personlige oplysninger, i Apples anonymitetspolitik