Om AppleCare-servicecertificeringer

Læs mere om AppleCare-servicecertificeringer, herunder 2018-certificeringsprogrammer for iOS-teknikere og Mac-teknikere.

Oversigt over supportindhold

Hvis du har købt eller overvejer at købe AppleCares teknikeruddannelse, skal du gennemse supportindhold til AppleCares teknikeruddannelse (ATT).

Hvis du tilgår kurser gennem en Global Service Exchange-konto (GSX), kan du finde alle oplysninger om AppleCares servicecertificeringsprogrammer for autoriserede serviceudbydere ved at logge på GSX og søge efter AppleCare-servicecertificeringer. 

Se disse artikler for at læse mere om ATLAS og serviceeksaminer:

Generelle spørgsmål

Kan alle tage servicecertificeringseksaminer?
Ja. Alle kan tage eksaminer for at blive Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2018 eller Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT) 2018. Du skal have adgang til undervisning i ATLAS for at kunne bestå disse eksaminer.

At have fuldført og bestået eksaminerne er ikke ensbetydende med, at Apple har autoriseret dig til at udføre reparationer eller forretninger direkte med Apple eller på Apples vegne. Apple certificerer (godkender kompetencerne hos) teknikere med certificeringseksaminerne. Apple autoriserer (etablerer forretningsforhold med) serviceudbydere. Disse to ting er ikke de samme.

Hvordan melder jeg mig til eksaminerne?
Gå til certifications.apple.com, og brug derefter dit Tech-id til at registrere dig til en Apple-autoriseret kursusudbyder, eller registrer dig online hos Pearson VUE. Når du har taget en Apple-certificeringseksamen, kan du spore og administrere alle dine Apple-certificeringer på certificeringswebstedet.

Hvordan forbereder jeg mig til servicecertificeringseksaminerne?
Apple giver mulighed for kurser som selvstudier i ATLAS via Global Service Exchange (GSX). Kurser ledet af en instruktør kan også vælges i LearnQuest, der er en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Apple-autoriserede serviceudbydere (AASP) og Selvstudiekonti (SSA) kan gratis hente serviceundervisningsmaterialet til selvstudiet online. Andre kan få adgang til kurset ved at købe AppleCares teknikeruddannelse.

Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A) indeholder afsnit om ESD-forholdsregler og teknikersikkerhed. Du skal bestå disse afsnit for at kunne bestå eksamenen som helhed.

Hvis jeg dumper en eksamen, hvor hurtigt kan jeg så gå til reeksamen?
Du kan gå til reeksamen 24 timer efter dit seneste forsøg.

Min virksomhed eller skole har mange installerede Apple-produkter. Kan jeg registrere mig til et gør-det-selv-serviceprogram?
Apples gør-det-selv-serviceprogram tillader programdeltagerne at udføre service og reparation på egne enheder på eget sted. Læs mere online om Apples gør-det-selv-serviceprogram, eller kontakt din Apple-salgsrepræsentant.

Hvordan betaler jeg for eksaminerne?
Når du registrerer dig til certificeringseksaminerne, kan du betale med Visa, MasterCard eller American Express.

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende eventuelle spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Spørgsmål vedrørende Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT) 2018

Hvad er ACiT 2018?
Det er et program, der gør det muligt at blive Apple-certificeret som iOS-tekniker.

Hvordan adskiller ACiT 2018 sig fra den tidligere ACiT 2017-certificering?
ACiT 2018 kvalificerer en tekniker til at reparere iOS-produkter, der er produceret før april 2018. Dette gælder blandt andet følgende:

  • iPhone 8 og iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Hvilke eksaminer skal bestås for at afslutte ACiT 2018?
For at få en ACiT 2018-certificering skal du bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A eller SVC-17A) og ACiT 2018 iOS-servicecertificeringseksamenen (iOS-18A). Begge disse eksaminer er tilgængelige fra Pearson VUE. Du kan tage eksaminerne online fra din egen computer.

Betyder det noget, i hvilken rækkefølge jeg tager eksaminerne?
Ja. Du skal bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A eller SVC-17A), før du kan registrere dig til ACiT 2018 iOS-servicecertificeringseksamenen (iOS-18A).

Hvad koster den enkelte eksamen?
Nuværende priser kan ses hos Pearson VUE.

Hvor finder jeg kurserne til eksaminerne?
Apple giver mulighed for kurser som selvstudier i ATLAS-læringssystemet. Kurser ledet af en instruktør kan også vælges i LearnQuest, der er en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Følgende uddannelser er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Jeg er allerede ACiT 2017-certificeret. Behøver jeg at tage de nye ACiT 2018-eksaminer?
Nej. Hvis du er certificeret til at arbejde med de iOS-produkter, som du skal kunne reparere, er der ikke behov for nye eksaminer.

Er det nødvendigt med separate iOS-kvalificeringseksaminer til nye iOS-produkter?
Nej. AppleCare introducerer nye kvalificeringskurser i ATLAS, efterhånden som produkterne lanceres. Det kræves, at disse kurser er gennemført, for at yde service på nye produkter.

Jeg har gennemført SVC-17A-eksamenen. Hvor længe vil iOS-17A-eksamenen være tilgængelig? Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACiT-certificering?
Hvis du har gennemført SVC-17A-eksamenen til ACiT 2017, kan du tage den manglende ACiT-eksamenen frem til 24. august 2018. Indtil da vil gennemførelsen af SVC-17A- og iOS-17A-eksaminerne stadig give dig ACiT 2017-certificering, men den dækker ikke lige så mange produkter. Hvis du vil have en ACiT 2018-certificering, skal du bestå SVC-18A- og iOS-18A-eksaminerne.

Hvad skal jeg gøre for at kunne udføre service på nye iOS-produkter, der lanceres efter min certificering?
AppleCare introducerer nye kvalificeringskurser i ATLAS, efterhånden som produkterne lanceres. Kurserne skal gennemføres for at kunne udføre service på de nye produkter.

Jeg har gennemført certificering som Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2018. Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACiT-certificering?
Nej. Hvis du er ACMT 2018-certificeret, har du bestået Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A). Du skal derfor kun bestå en ACiT 2018 iOS.servicecertificeringseksmamen (iOS-18A) for at være ACiT 2018-certificeret. 

Får jeg et trykt certifikat, når jeg har gennemført kravene til ACiT 2018?
Ja. Når du har bestået de nødvendige eksaminer, skal du sende en e-mail til certifications@apple.com og bede om et certifikat. Du får derefter en e-mail med et link til anmodningsblanketten. 

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende dine spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Spørgsmål vedrørende Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2018

Hvad er ACMT 2018?
AppleCare Mac-tekniker (ACMT) 2018 er en ny version af uddannelsen som Apple-certificeret Mac-tekniker.

Hvordan adskiller ACMT 2018 sig fra tidligere ACMT-certificeringer?
ACMT 2018 kvalificerer en tekniker til at udføre reparationer på alle Mac-produkter, der er omfattet af tidligere ACMT-certifikater, og alle andre Mac-produkter fremstillet før april 2018. Dette omfatter MacBook- og MacBook Pro-produkter, der krævede separat kvalificeringseksamen eller kursus i ATLAS:

  • MacBook (Retina, 12", 2017)
  • MacBook Air (2017)
  • MacBook Pro (13", 2017, fire Thunderbolt 3-porte)
  • MacBook Pro (13", 2017, to Thunderbolt 3-porte)
  • MacBook Pro (15", 2017)
  • iMac Pro (2017)
  • iMac (2017)

ACMT 2018 tillader en tekniker, der arbejder på Apple-autoriserede servicefaciliteter, at udføre service på følgende produkter.

Hvilke eksaminer skal bestås for at afslutte ACMT 2018?
En ACMT 2018-certificering kræver, at du består Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A eller SVC-17A) og ACMT 2018 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-18A). Begge disse eksaminer er tilgængelige fra Pearson VUE. Du kan tage eksaminerne online fra din egen computer.

Betyder det noget, i hvilken rækkefølge jeg tager eksaminerne?
Ja. Du skal bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-18A eller SVC-17A), før du kan registrere dig til ACMT 2018 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-18A).

Hvad koster den enkelte eksamen?
Nuværende priser kan ses hos Pearson VUE.

Hvor finder jeg kurserne til eksaminerne?
Kurser til eksaminerne findes som selvstudier på ATLAS samt underviserledede kurser fra LearnQuest – en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Du kan få adgang til kurserne på Apple-autoriserede servicefaciliteter eller ved at købe AppleCares teknikeruddannelse. Følgende uddannelser er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Jeg er allerede ACMT 2017-certificeret. Behøver jeg at tage de nye ACMT 2018-eksaminer?
Nej. Hvis du er certificeret til at arbejde med de Mac-produkter, som du skal kunne reparere, er der ikke behov for nye eksaminer. 

Jeg har gennemført certificering som Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT 2018). Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACMT-certificering?
Nej. Hvis du er ACiT 2018-certificeret, har du allerede bestået en Apple Service-grundeksamen (SVC-18A). Du skal derfor kun bestå ACMT 2018 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-18A) for at være ACMT 2018-certificeret. 

Er det fortsat muligt at tage Mac-eksaminer enkeltvis?
AppleCare fortsætter med at opretholde det aktuelle udbud af Mac-kvalificeringseksaminer. AppleCare lancerer også nye kvalificeringskurser i ATLAS til nye Apple-produkter efter behov. Hvis du allerede er ACMT-certificeret og vil udføre reparation på et produkt med særlige kursuskrav, kan dette godt lade sig gøre.

Jeg har gennemført en af de tidligere ACMT 2017-eksaminer. Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACMT-certificering?
Hvis du har gennemført SVC-17A-eksamenen til ACMT 2017, kan du tage den manglende ACMT-eksamen frem til 27. august 2018. Indtil da vil gennemførelsen af SVC-17A- og MAC-17A-eksaminerne stadig give dig ACMT 2017-certificering, men den dækker ikke lige så mange produkter. Hvis du vil have en ACMT 2018-certificering, skal du bestå SVC-18A- og MAC-18A-eksaminerne.

Hvad skal jeg gøre for at kunne udføre service på nye Mac-produkter, der lanceres efter min certificering?
AppleCare introducerer nye kvalificeringskurser i ATLAS, efterhånden som produkterne lanceres. Kurserne skal gennemføres for at kunne udføre service på nye produkter.

Får jeg et trykt certifikat, når jeg har gennemført kravene til ACMT 2018?
Ja. Når du har bestået de nødvendige eksaminer, skal du sende en e-mail til certifications@apple.com og bede om et certifikat. Du får derefter en e-mail med et link til anmodningsblanketten. 

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende eventuelle spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: