Om AppleCare-servicecertificeringer

Læs mere om AppleCare-servicecertificeringer, herunder 2019-certificeringsprogrammerne for iOS-teknikere og Mac-teknikere.

Oversigt over supportindhold

Hvis du har købt eller overvejer at købe AppleCares teknikeruddannelse, skal du gennemse supportindhold til AppleCares teknikeruddannelse (ATT).

Hvis du tilgår kurser gennem en Global Service Exchange-konto (GSX), kan du finde alle oplysninger om AppleCares servicecertificeringsprogrammer for autoriserede serviceudbydere ved at logge på GSX og søge efter "Om Apple-servicecertificeringer". 

Se disse artikler for at læse mere om ATLAS og serviceeksaminer:

Generelle spørgsmål

Kan alle tage servicecertificeringseksaminer?
Ja. Alle kan tage eksaminer for at blive Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2019 eller Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT) 2019. Du skal have adgang til undervisning i ATLAS for at kunne bestå disse eksaminer.

At have fuldført og bestået eksaminerne er ikke ensbetydende med, at Apple har autoriseret dig til at udføre reparationer eller forretninger direkte med Apple eller på Apples vegne. Apple certificerer (godkender kompetencerne hos) teknikere med certificeringseksaminerne. Apple autoriserer (etablerer forretningsforhold med) serviceudbydere. Disse to ting er ikke de samme.

Hvordan melder jeg mig til eksaminerne?
Gå til certifications.apple.com, og brug derefter dit Tech-id til at registrere dig til et Apple-autoriseret kursuscenter, eller registrer dig online hos Pearson VUE. Når du har taget en Apple-certificeringseksamen, kan du spore og administrere alle dine Apple-certificeringer på certificeringswebstedet.

Hvordan forbereder jeg mig til servicecertificeringseksaminerne?
Apple giver mulighed for kurser som selvstudier i ATLAS. Kurser ledet af en instruktør kan også vælges i LearnQuest, der er en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Apple-autoriserede serviceudbydere (AASP) og Selvstudiekonti (SSA) kan gratis hente serviceundervisningsmaterialet til selvstudiet online. Andre kan få adgang til kurset ved at købe AppleCares teknikeruddannelse.

Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A) indeholder afsnit om ESD-forholdsregler og teknikersikkerhed. Du skal bestå disse afsnit for at kunne bestå eksamenen som helhed.

Hvis jeg dumper en eksamen, hvor hurtigt kan jeg så gå til reeksamen?
Du kan gå til reeksamen 24 timer efter dit seneste forsøg.

Min virksomhed eller skole har mange installerede Apple-produkter. Kan jeg registrere mig til et gør-det-selv-serviceprogram?
Apples gør-det-selv-serviceprogram tillader programdeltagerne at udføre service og reparation på egne enheder på eget sted. Læs mere online om Apples gør-det-selv-serviceprogram, eller kontakt din Apple-salgsrepræsentant.

Hvordan betaler jeg for eksaminerne?
Når du registrerer dig til certificeringseksaminerne, kan du betale med Visa, MasterCard eller American Express. 

Servicepartnere med en aktuel serviceaftale med Apple er berettigede til at modtage gratis, private adgangskoder til deres medarbejdere.

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende eventuelle spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Spørgsmål vedrørende Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT) 2019

Hvad er ACiT 2019?
Det er et program, der gør det muligt at blive Apple-certificeret som iOS-tekniker.

Hvordan adskiller ACiT 2019 sig fra den tidligere ACiT 2018-certificering?
ACiT 2019 kvalificerer en tekniker til at reparere iOS-produkter, der er produceret før den 15. marts 2019. Dette gælder blandt andet følgende:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPad Pro 12,9" (3. generation)
  • iPad Pro 11"

Hvilke eksaminer skal bestås for at gennemføre ACiT 2019?
For at få en ACiT 2019-certificering skal du bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A eller SVC-18A) og ACiT 2019 iOS-servicecertificeringseksamenen (iOS-19A). Begge disse eksaminer er tilgængelige fra Pearson VUE. Du kan tage eksaminerne online fra din egen computer.

Betyder det noget, i hvilken rækkefølge jeg tager eksaminerne?
Ja. Du skal bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A eller SVC-18A), før du kan registrere dig til ACiT 2019 iOS-servicecertificeringseksamenen (iOS-19A).

Hvad koster den enkelte eksamen?
Nuværende priser kan ses hos Pearson VUE.

Hvor finder jeg kurserne til eksaminerne?
Apple giver mulighed for kurser som selvstudier i ATLAS-læringssystemet. Kurser ledet af en instruktør kan også vælges i LearnQuest, der er en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Du kan få adgang til kurser på Apple-autoriserede servicefaciliteter eller ved at købe AppleCares teknikeruddannelse. Kursusmaterialer fra Apple er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Jeg er allerede ACiT 2018-certificeret. Behøver jeg at tage de nye ACiT 2019-eksaminer?
Nej. Hvis du er certificeret til at arbejde med de iOS-produkter, som du skal kunne reparere, er der ikke behov for nye eksaminer.

Jeg har bestået SVC-18A-eksamenen. Hvor længe vil iOS-18A-eksamenen være tilgængelig? Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACiT-certificering?
Hvis du har gennemført SVC-18A-eksamenen til ACiT 2018, er den tilgængelig frem til den 14. maj 2019. Indtil da vil gennemførelsen af SVC-18A- og iOS-18A-eksaminerne stadig give dig ACiT 2018-certificering, men den dækker ikke lige så mange produkter. For at opnå ACiT 2019-certificering skal du gennemgå det opdaterede kursusmateriale og gennemføre iOS-19A-eksamenen.

Hvad skal jeg gøre for at kunne udføre service på nye iOS-produkter, der lanceres efter min certificering?
Autoriserede servicefaciliteter har adgang til enhedsspecifikke produktkvalificeringskurser, efterhånden som nye produkter lanceres. Teknikere skal gennemføre disse kurser i tillæg til deres certificeringseksaminer for at servicere disse nye produkter.

Jeg har gennemført certificering som Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2019. Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACiT-certificering?
Nej. Hvis du er ACMT 2019-certificeret, har du bestået Apple Service-grundeksamenen. Du skal derfor kun bestå en ACiT 2019 iOS-servicecertificeringseksamen (iOS-19A) for at være ACiT 2019-certificeret. 

Får jeg et trykt certifikat, når jeg har gennemført kravene til ACiT 2019?
Ja. Når du har bestået de nødvendige eksaminer, skal du sende en e-mail til certifications@apple.com og bede om et certifikat. Du får derefter en e-mail med et link til anmodningsblanketten. 

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende dine spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Spørgsmål vedrørende Apple-certificeret Mac-tekniker (ACMT) 2019

Hvad er ACMT 2019?
AppleCare Mac-tekniker (ACMT) 2019 er en ny version af uddannelsen som Apple-certificeret Mac-tekniker.

Hvordan adskiller ACMT 2019 sig fra tidligere ACMT-certificeringer?
ACMT 2019 kvalificerer en tekniker til at udføre reparationer på alle Mac-produkter, der er omfattet af tidligere ACMT-certifikater, og alle andre Mac-produkter fremstillet før den 15. marts 2019. Dette omfatter MacBook- og MacBook Pro-produkter, der krævede separat kvalificeringseksamen eller kursus i ATLAS:

  • Mac mini (2018)
  • MacBook Pro (15", 2018)
  • MacBook Pro (13", 2018, fire Thunderbolt 3-porte)

ACMT 2019 tillader en tekniker, der arbejder på Apple-autoriserede servicefaciliteter, at udføre service på følgende produkter.

Hvilke eksaminer skal bestås for at afslutte ACMT 2019?
En ACMT 2019-certificering kræver, at du består Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A eller SVC-18A) og ACMT 2019 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-19A). Begge disse eksaminer er tilgængelige fra Pearson VUE. Du kan tage eksaminerne online fra din egen computer.

Betyder det noget, i hvilken rækkefølge jeg tager eksaminerne?
Ja. Du skal bestå Apple Service-grundeksamenen (SVC-19A eller SVC-18A), før du kan registrere dig til ACMT 2019 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-19A).

Hvad koster den enkelte eksamen?
Nuværende priser kan ses hos Pearson VUE.

Hvor finder jeg kurserne til eksaminerne?
Kurser til eksaminerne findes som selvstudier i ATLAS. Kurser ledet af en instruktør er også tilgængelige fra LearnQuest – en Apple-autoriseret global kursusudbyder. Du kan få adgang til kurserne på Apple-autoriserede servicefaciliteter eller ved at købe AppleCares teknikeruddannelse. Kursusmaterialer fra Apple er ikke tilgængelige i alle lande og områder.

Jeg er allerede ACMT 2018-certificeret. Behøver jeg at tage de nye ACMT 2019-eksaminer?
Nej. Hvis du er certificeret til at arbejde med de Mac-produkter, som du skal kunne reparere, er der ikke behov for nye eksaminer. 

Jeg har gennemført certificering som Apple-certificeret iOS-tekniker (ACiT 2019). Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACMT-certificering?
Nej. Hvis du er ACiT 2019-certificeret, har du allerede bestået en Apple Service-grundeksamen. Du skal derfor kun bestå ACMT 2019 Mac-servicecertificeringseksamenen (MAC-19A) for at være ACMT 2019-certificeret. 

Jeg har gennemført en af de tidligere ACMT 2018-eksaminer. Skal jeg gennemføre to nye eksaminer for at opnå ACMT-certificering?
Hvis du har gennemført SVC-18A-eksamenen til ACMT 2018, kan du tage den manglende ACMT-eksamen (MAC-18A) frem til den 14. maj 2019. Indtil da vil gennemførelsen af SVC-18A- og MAC-18A-eksaminerne stadig give dig ACMT 2018-certificering, men den dækker ikke lige så mange produkter. For at opnå ACMT 2019-certificering skal du gennemgå det opdaterede kursusmateriale og gennemføre MAC-19A-eksamenen.

Hvad skal jeg gøre for at kunne udføre service på nye Mac-produkter, der lanceres efter min certificering?
Autoriserede servicefaciliteter har adgang til produktkvalificeringskurser i ATLAS, efterhånden som nye produkter lanceres. Teknikere skal gennemføre disse kurser i tillæg til deres serviceeksaminer for at servicere disse nye produkter.

Får jeg et trykt certifikat, når jeg har gennemført kravene til ACMT 2019?
Ja. Når du har bestået de nødvendige eksaminer, skal du sende en e-mail til certifications@apple.com og bede om et certifikat. Du får derefter en e-mail med et link til anmodningsblanketten. 

Jeg har andre spørgsmål. Hvor kan jeg få svar på dem?
Du kan sende eventuelle spørgsmål til svc.trng@apple.com.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: