macOS High Sierra

การบันทึกเอกสารเป็น PDF

คุณสามารถแชร์การใช้เอกสารร่วมกับผู้อื่นได้โดยการบันทึกเอกสารเป็นแบบ Portable Document Format (PDF)ผู้ใช้ที่ไม่มีแอพที่ใช้สร้างเอกสาร ก็ยังจะสามารถอ่านเอกสารได้ตราบใดที่พวกเขามีตัวแสดงไฟล์ PDF เช่น การแสดงตัวอย่าง หรือ Adobe Acrobat

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF

 2. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพ PDF จากนั้นเลือก บันทึกเป็น PDF

  คลิกเมนูป๊อปอัพ PDF จากนั้นเลือก บันทึกเป็น PDF
 4. เลือกชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับไฟล์ PDFใส่ข้อมูลที่คุณต้องการลงในช่องหัวเรื่อง ผู้สร้าง หัวข้อ และคำสำคัญ

  จากนั้น คุณสามารถค้นหาเอกสารจากเนื้อหาในช่องเหล่านั้นโดยใช้ Spotlight

 5. ในการปกป้องเอกสารของคุณด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก ตัวเลือกความปลอดภัย

  คุณสามารถกำหนดให้ใช้รหัสผ่านสำหรับการเปิดเอกสาร การคัดลอกจากเอกสาร และการพิมพ์เอกสารได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้ซื้อของออนไลน์แล้วหน้าเว็บแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานของการซื้อ คุณจะสามารถบันทึกใบเสร็จนั้นเป็น PDF แทนที่จะพิมพ์ออกมาได้เปิดเมนูป๊อปอัพ PDF แล้วเลือก บันทึก PDF ไปที่โฟลเดอร์ใบเสร็จจากเว็บPDF จะถูกวางในโฟลเดอร์ใบเสร็จจากเว็บในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ