macOS High Sierra

การใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบไฟล์

คุณสามารถแท็กไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นแท็กงานด้วยไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณว่าให้คุณจัดเก็บไว้บน Mac ของคุณหรือไว้ใน iCloud

แท็กไฟล์และโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มหลายแท็กไปยังไฟล์ใด ๆ ก็ได้

 • แท็กไฟล์ที่เปิด: ลากตัวชี้ไปวางค้างไว้ทางขวาของชื่อเอกสาร คลิกลูกศร แล้วคลิกช่องแท็ก จากนั้นป้อนแท็กใหม่ หรือเลือกหนึ่งแท็กจากรายการ

 • แท็กไฟล์ใหม่เมื่อคุณบันทึก: คลิก ไฟล์ > บันทึกในหน้าต่างโต้ตอบการบันทึก ให้คลิกช่องแท็ก จากนั้นป้อนแท็กใหม่ หรือเลือกหนึ่งแท็กจากรายการ

 • แท็กไฟล์บนเดสก์ท็อปหรือใน Finder: เลือกรายการ แล้วเปิดเมนูไฟล์คุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการ หรือแตะด้วยสองนิ้วเลือกสี ด้านล่างแท็ก หรือคลิก แท็ก เพื่อเลือกจากแท็กเพิ่มเติมหรือป้อนแท็กใหม่

  ในเมนู Finder คุณยังสามารถเลือกรายการ โดยคลิกที่ปุ่มแท็ก จากนั้นป้อนแท็กใหม่ หรือเลือกหนึ่งแท็กจากรายการ

การค้นหารายการที่คุณได้แท็กไว้

 1. คลิกที่ไอคอน Finder ใน Dock เพื่อเปิดหน้าต่าง Finder

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ค้นหาแท็ก: ป้อนสีหรือชื่อแท็กลงในช่องค้นหา จากนั้นเลือกแท็กจากรายการแนะนำ

   ถาม Siri พูดบางอย่าง เช่น: หาไฟล์ที่ติดแท็กสีแดง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri

  • เลือกแท็กในแถบข้าง: ในการดูทุกอย่างด้วยแท็กที่กำหนดไว้ ให้คลิกที่แท็ก ใน แถบข้าง Finder

   ในการเปลี่ยนแปลงรายการที่คุณดูในแถบข้าง ให้เลือก Finder > การตั้งค่า คลิก แท็ก จากนั้นเลือกแท็กที่คุณต้องการดู

  • จัดเรียงรายการตามแท็ก: คลิกปุ่มจัดเรียงรายการ จากนั้นเลือก แท็ก

  • จัดเรียงรายการตามแท็ก: ในมุมมองใดๆ ให้เลือก มุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็กในมุมมองรายการและ Cover Flow ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือคอลัมน์แท็ก แล้วคลิกที่คอลัมน์คลิกที่ชื่อคอลัมน์อีกครั้งเพื่อเรียงลำดับในแนวย้อนกลับ

เอาแท็กออก

 • เอาแท็กออกจากรายการ: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่รายการหรือแตะด้วยสองนิ้ว จากนั้นคลิก แท็กเลือกแท็กที่คุณต้องการเอาออก แล้วกด Delete

 • เอาแท็กออกจาก Mac ของคุณ: ใน Finder ให้เลือก Finder > การตั้งค่า จากนั้นคลิก แท็กเลือกแท็กที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกปุ่มเอาออก

แก้ไขแท็ก

 1. ใน Finder ให้เลือก Finder > การตั้งค่า จากนั้นคลิก แท็ก

 2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • ดูแท็กในแถบข้าง Finder: เลือกกล่องกาเครื่องหมายสีน้ำเงินทางขวาของแท็ก

  • เปลี่ยนสีแท็ก: คลิกที่สีถัดจากแท็ก จากนั้นเลือกสีใหม่

  • เปลี่ยนชื่อแท็ก: คลิกที่แท็ก แล้วคลิกชื่อแท็ก จากนั้นป้อนชื่อใหม่

  • การสร้างแท็กใหม่: คลิกปุ่มเพิ่ม

  • การลบแท็ก: เลือกแท็ก แล้วคลิกปุ่มเอาออก

  • เพิ่มแท็กลงในเมนูลัด;เลือกแท็กในรายการ จากนั้นลากไปเหนือแท็กที่คุณต้องการแทนที่ในส่วนรายการโปรดด้านล่างสุดของหน้าต่างแท็กสามารถมีได้ไม่เกินเจ็ดแท็กในเมนูลัดที่ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์

  • เอาแท็กออกจากเมนูลัด: ลากแท็กออกจากส่วนของแท็กโปรดจนกว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์เอาออก