MacBook Pro ที่มีหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบของ Keynote เปิดอยู่บนหน้าจอ หมวดหมู่ชุดรูปแบบทั้งหมดถูกเลือกอยู่ทางด้านซ้ายและชุดรูปแบบที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วแสดงอยู่ทางด้านขวาเป็นแถวตามหมวดหมู่ เมนูภาษาและภูมิภาคที่แสดงขึ้นอยู่ที่มุมซ้ายล่างสุด และเมนูมาตรฐานและกว้างที่แสดงขึ้นอยู่ที่มุมขวาบนสุด

เริ่มต้นใช้งานชุดรูปแบบ

งานนำเสนอทั้งหมดเริ่มด้วยชุดรูปแบบ ซึ่งเป็นชุดเค้าโครงสไลด์ที่ออกแบบไว้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ แทนที่ภาพและข้อความของชุดรูปแบบนั้นด้วยภาพและข้อความของคุณเอง จากนั้นเพิ่มสไลด์อื่นๆ ตามต้องการ

สร้างงานนำเสนอ

แถบเครื่องมือพร้อมปุ่มสำหรับเพิ่มตาราง แผนภูมิ กล่องข้อความ รูปร่าง และสื่อ แผนภูิมิถูกเลือกอยู่และแสดงปุ่มสำหรับแผนภูมิ 2D, 3D และแผนภูมิโต้ตอบ 3D ถูกเลือกอยู่ และตัวเลือกแผนภูมิแสดงอยู่ด้านล่าง

เพิ่มข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และอื่นๆ

เพิ่มวัตถุ เช่น กล่องข้อความ ตาราง แผนภูมิ รูปร่าง และสื่อ (ภาพ เสียง และวิดีโอ) ไปยังสไลด์ คุณสามารถจัดเลเยอร์วัตถุ ปรับขนาดวัตถุ และเชื่อมโยงวัตถุกับหน้าเว็บหรือสไลด์อื่นๆ ในงานนำเสนอของคุณได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ และวัตถุอื่นๆ

ตัวควบคุมรูปแบบสำหรับเปลี่ยนขนาดและลักษณะของภาพที่เลือก ปุ่มลักษณะ ปุ่มภาพ และปุ่มจัดเรียงจะอยู่ที่ด้านบนสุดของตัวควบคุม

กำหนดทุกรายละเอียดเอง

กำหนดลักษณะของสิ่งใดก็ตามที่คุณเพิ่มไปยังสไลด์เอง เลือกสีใหม่ เพิ่มเงาตกกระทบ เปลี่ยนความโปร่งใส และอื่นๆ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Keynote

ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับเพิ่มการเคลื่อนไหวไปยังภาพที่เลือก ปุ่มฉากเข้า การทำงาน และฉากออกจะอยู่ที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้าง ฉากเข้าถูกเลือกอยู่และแสดงตัวควบคุมสำหรับเอฟเฟ็กต์ลอยและขยาย

ทำให้ผู้ชมทึ่งด้วยการเคลื่อนไหว

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพหรือการเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดผู้ชม ตัวอย่างเช่น เพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านเพื่อให้แต่ละสไลด์สลายไปเป็นสไลด์ถัดไป หรือทำให้แต่ละคำในชื่อเรื่องเด้งเข้าสู่สไลด์

เพิ่มลักษณะเปลี่ยนผ่านระหว่างสไลด์

เมนูการใช้งานร่วมกันที่แสดงชื่อของผู้คนที่กำลังใช้งานงานนำเสนอร่วมกัน ตัวเลือกการแชร์จะอยู่ด้านล่างชื่อ

ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เชิญคนอื่นให้มาทำงานกับคุณในงานนำเสนอของคุณ ทุกคนที่คุณเชิญจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ แต่คุณจะเป็นผู้ควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูงานนำเสนอได้อย่างเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกัน

คู่มือนี้จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน Keynote 11.1 บน Mac ของคุณ (ในการดูเวอร์ชั่นของ Keynote ที่คุณมี ให้เลือก Keynote > เกี่ยวกับ Keynote จากเมนู Keynote ที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ) ในการสำรวจคู่มือผู้ใช้ Keynote ให้คลิก สารบัญ ที่ด้านบนสุดของหน้า หรือป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหา คุณยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือจาก Apple Books ได้อีกด้วย (หากมี)

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือสำหรับ Keynote

เป็นประโยชน์ไหม
จำกัดอักขระ: 250
จำกัดอักขระสูงสุดไม่เกิน 250
ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น