บริการช่วยเหลือสำหรับค้นหาของฉัน

ติดตามอุปกรณ์ Apple หรือสิ่งของส่วนตัวของคุณ

อุปกรณ์

iPhone หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ใช้แอปค้นหาของฉันหรือ iCloud.com/find เพื่อช่วยค้นหา iPhone, iPad, Apple Watch หรือ Mac ที่สูญหาย หากหาไม่พบหรือคิดว่าอาจถูกขโมย คุณสามารถล็อคอุปกรณ์เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณได้

AirPods

คุณสมบัติค้นหาของฉันสามารถแสดง AirPods ของคุณบนแผนที่ สั่งให้เล่นเสียงเพื่อช่วยค้นหา และช่วยระบุตําแหน่งที่แม่นยําเมื่อสูญหายในบริเวณใกล้เคียง

ผู้คน

ค้นหาผู้คน

ใช้แอปค้นหาของฉันเพื่อติดตามเพื่อนๆ และครอบครัว คุณยังสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนมาถึงหรือออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้อีกด้วย

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ปักหมุดเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน เวลาที่คาดว่าจะถึงในแอปแผนที่ หรือตำแหน่งที่ตั้งสดของคุณในแอปค้นหาของฉันหรือแอปข้อความ

รายการ

ตั้งค่า AirTag

ตั้งค่า AirTag ในแอปค้นหาของฉันเพื่อช่วยติดตามสิ่งของส่วนตัว

ตำแหน่งที่ตั้งจริง

iPhone สามารถนำทางคุณไปยังสิ่งของที่สูญหายในบริเวณใกล้เคียงเมื่อแนบ AirTag ไว้กับสิ่งของดังกล่าว

การแจ้งเตือนของ AirTag

หากอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งตรวจพบ AirTag, อุปกรณ์เสริมเครือข่าย "ค้นหาของฉัน" หรือชุด AirPods ที่ไม่รู้จัก โปรดดูวิธีค้นหา ดูข้อมูลเพิ่มเติม และปิดใช้งานสิ่งดังกล่าว

ชุมชน Apple

ค้นหาคำตอบ ถามคำถาม และเชื่อมต่อกับผู้ใช้ Apple รายอื่น

รับบริการช่วยเหลือ

เราสามารถช่วยคุณค้นหาตัวเลือกบริการช่วยเหลือที่ดีที่สุดได้

แอป Support

รับสิทธิ์เข้าถึงวิธีแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ