หาก Apple Watch ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย

หากคุณทำ Apple Watch ของคุณหาย แอพค้นหาของฉันสามารถช่วยค้นหาและปกป้องข้อมูลของคุณได้

วิธีการทำงานมีดังนี้

แอพค้นหาของฉันสามารถบอกตำแหน่งและปกป้อง Apple Watch ที่คุณทำหาย หากคุณได้ตั้งค่าค้นหา iPhone ของฉันบน iPhone ที่จับคู่ไว้แล้ว คุณสมบัติดังกล่าวจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติบน Apple Watch ของคุณและ Apple Watch ที่จับคู่โดยใช้การตั้งค่าครอบครัว ดังนั้นหากนาฬิกาของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถใช้แอพค้นหาของฉัน เพื่อให้คุณพบนาฬิกาอีกครั้ง ด้วยการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ระบบจะขอ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่บุคคลอื่นจะสามารถลบข้อมูล Apple Watch ของคุณและใช้กับ iPhone ของพวกเขา

เมื่อคุณใช้แอพค้นหาของฉัน Apple Watch ของคุณที่มี GPS และเซลลูลาร์ สามารถใช้ GPS และการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ Apple Watch ที่มี GPS สามารถใช้ GPS และการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก Apple Watch Series 1 ไม่มี GPS คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่อง

 

ดูนาฬิกาของคุณบนแผนที่

ลงชื่อเข้าใช้ที่ iCloud.com หรือใช้แอพค้นหาของฉัน เพื่อดูนาฬิกาของคุณบนแผนที่ หากนาฬิกาของอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คุณสามารถแตะส่งเสียงดังเพื่อช่วยในการค้นหาได้ นาฬิกาของคุณจะส่งเสียงจนกว่าคุณจะแตะปิดทิ้ง

หากคุณไม่เห็นนาฬิกาของคุณในแผนที่ แสดงว่าอุปกรณ์อาจไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi, เซลลูลาร์ หรือ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ

บนคอมพิวเตอร์

 1. ไปที่ iCloud.com จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิด "ค้นหา iPhone ของฉัน"
 3. คลิกอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วคลิก Apple Watch ของคุณ

บน iPhone

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกแท็บอุปกรณ์
 3. เลือก Apple Watch ของคุณ เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่

 

ตั้งค่า Apple Watch ของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหาย

หาก Apple Watch ของคุณหาย คุณสามารถล็อคเครื่องได้ทันทีจาก iCloud.com หรือจาก iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ เพียงตั้งค่านาฬิกาของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหาย จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความแบบกำหนดเองพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากผู้อื่นพบ Apple Watch ของคุณ พวกเขาก็จะรู้วิธีติดต่อคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน แล้วแตะ Apple Watch ของคุณ
 2. แตะเปิดใช้งาน ซึ่งอยู่ในหัวข้อระบุว่าสูญหาย
 3. แตะดำเนินการต่อ
 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้ จากนั้นแตะถัดไป
 5. ป้อนข้อความที่คุณต้องการแสดงในหน้าจอนาฬิกาของคุณ
 6. แตะเปิดใช้งาน

แอพค้นหาของฉันจะส่งข้อความอีเมลถึงคุณ เพื่อยืนยันว่าคุณได้ตั้งค่าให้ Apple Watch อยู่ในโหมดสูญหาย

ปิดหรือยกเลิกโหมดสูญหาย

หากคุณพบ Apple Watch ที่หายไปของคุณแล้ว ให้แตะปลดล็อคในนาฬิกาของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่าน ระบบจะปิดโหมดสูญหายโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเริ่มใช้นาฬิกาของคุณตามปกติได้อีกครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดโหมดสูญหายจาก iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วหรือ iCloud.com ได้

บนคอมพิวเตอร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. คลิก Find iPhone (ค้นหา iPhone)
 3. คลิกอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วคลิก Apple Watch ของคุณ
 4. คลิกโหมดสูญหาย > Stop Lost Mode (หยุดโหมดสูญหาย) จากนั้นคลิก Stop Lost Mode (หยุดโหมดสูญหาย) อีกครั้งเพื่อยืนยัน

บน iPhone

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน แล้วแตะ Apple Watch ที่หายไปของคุณ
 2. แตะเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งอยู่ในหัวข้อระบุว่าสูญหาย
 3. แตะ Turn Off Mark As Lost (ปิดการระบุว่าสูญหาย) แล้วแปะปิดเพื่อยืนยัน

หากคุณไม่เห็น Apple Watch ของคุณบนแผนที่

หากคุณไม่ได้เปิดค้นหาของฉันก่อนที่ Apple Watch ของคุณจะสูญหายหรือถูกขโมย และนาฬิกาของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi, เซลลูลาร์ หรือ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวเพื่อบอกตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้ ดังนี้

 1. ตั้งค่า Apple Watch ของคุณให้เป็นโหมดสูญหาย เมื่อนาฬิกาของคุณอยู่ในโหมดสูญหาย จะต้องใช้รหัสผ่านของคุณในการปิดคุณสมบัติค้นหาของฉัน ลบข้อมูลในนาฬิกาของคุณ หรือจับคู่กับ iPhone เครื่องอื่น
 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูล iCloud ของคุณหรือใช้บริการอื่นๆ จากอุปกรณ์ที่หายไปของคุณได้
 3. แจ้งความเครื่องหายหรือถูกขโมยกับผู้มีอำนาจทางกฎหมายประจำพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจขอหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ของคุณ  ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัติค้นหาของฉันคือวิธีเดียวที่คุณสามารถติดตามหรือค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือหาไม่พบได้ หากไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติค้นหาของฉันไว้บนนาฬิกาก่อนที่จะหายไป จะไม่มีบริการอื่นใดของ Apple ที่สามารถค้นหา ติดตาม หรือแจ้งสถานะอุปกรณ์ให้กับคุณได้

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: