หาก Apple Watch ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย

หากคุณทำ Apple Watch ของคุณหาย ค้นหา iPhone ของฉันสามารถช่วยค้นหาและปกป้องข้อมูลของคุณได้

วิธีการทำงานมีดังนี้

ค้นหา iPhone ของฉันสามารถบอกตำแหน่งและปกป้อง Apple Watch ที่หายไปของคุณได้ หากคุณตั้งค่าค้นหา iPhone ของฉันแล้วใน iPhone ที่จับคู่ไว้แล้ว ค้นหา iPhone ของฉันจะเปิดใช้งานใน Apple Watch ด้วย ดังนั้น หากนาฬิกาของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อช่วยค้นหานาฬิกาอีกครั้งได้ ด้วยการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ระบบจะขอ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่บุคคลอื่นจะสามารถลบข้อมูล Apple Watch ของคุณและใช้กับ iPhone ของพวกเขา

เมื่อคุณใช้ค้นหา iPhone ของฉัน Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) และ Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) จะสามารถใช้ GPS และการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ที่เชื่อถือได้เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณได้ Apple Watch Series 3 (GPS) และ Apple Watch Series 2 สามารถใช้ GPS และการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ เนื่องจาก Apple Watch Series 1 ไม่มี GPS คุณจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเครื่อง

Apple Watch ของ John บนแผนที่

ดูอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่

ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud.com หรือใช้แอพค้นหา iPhone ของฉันเพื่อดูนาฬิกาของคุณบนแผนที่ หากนาฬิกาของอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คุณสามารถเล่นเสียงเพื่อช่วยในการค้นหาได้

บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ iCloud.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เปิด "ค้นหา iPhone ของฉัน"
 4. คลิกเครื่องทั้งหมด แล้วคลิก Apple Watch ของคุณ

บน iPhone ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพค้นหา iPhone ของฉัน
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 3. แตะ Apple Watch ของคุณ

หากคุณพบนาฬิกาของคุณในแผนที่และอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คุณสามารถแตะหรือคลิกเล่นเสียงได้ นาฬิกาของคุณจะส่งเสียงจนกว่าคุณจะแตะปิดทิ้ง

หากคุณไม่เห็นนาฬิกาของคุณในแผนที่ แสดงว่าอุปกรณ์อาจไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เซลลูลาร์ หรือ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ

ข้อความที่ระบุว่า     

ตั้งค่า Apple Watch ของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหาย

หาก Apple Watch ของคุณหาย คุณสามารถล็อคเครื่องได้ทันทีจาก iCloud.com หรือจาก iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ เพียงตั้งค่านาฬิกาของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหาย จากนั้นคุณสามารถส่งข้อความแบบกำหนดเองด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ หากผู้อื่นพบ Apple Watch ของคุณ พวกเขาก็จะรู้วิธีติดต่อคุณได้

 1. เปิดค้นหา iPhone ของฉัน แล้วแตะหรือคลิกที่ Apple Watch ของคุณ
 2. บน iPhone ให้แตะการกระทำ
 3. แตะหรือคลิกโหมดสูญหาย ใน iPhone ของคุณ ให้ยืนยันว่าคุณต้องการล็อคนาฬิกาของคุณแล้วแตะเปิดโหมดสูญหาย
 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคุณได้ จากนั้นแตะถัดไป
 5. ป้อนข้อความที่คุณต้องการแสดงในหน้าจอนาฬิกาของคุณ
 6. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น

ค้นหา iPhone ของฉันจะส่งข้อความอีเมลให้กับคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ตั้งค่า Apple Watch ของคุณให้เข้าสู่โหมดสูญหายแล้ว

ปิดหรือยกเลิกโหมดสูญหาย

หากคุณพบ Apple Watch ที่หายไปของคุณแล้ว ให้แตะปลดล็อคในนาฬิกาของคุณ จากนั้นป้อนรหัสผ่าน ระบบจะปิดโหมดสูญหายโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถเริ่มใช้นาฬิกาของคุณตามปกติได้อีกครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดโหมดสูญหายจาก iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วหรือ iCloud.com ได้

บนคอมพิวเตอร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิด "ค้นหา iPhone ของฉัน"
 3. คลิกเครื่องทั้งหมด แล้วคลิก Apple Watch ของคุณ
 4. แตะโหมดสูญหาย > ปิดโหมดสูญหาย > ปิด

บน iPhone

 1. เปิดแอพค้นหา iPhone ของฉันแล้วแตะ Apple Watch ที่หายไปของคุณ
 2. แตะการกระทำ แล้วแตะโหมดสูญหาย
 3. แตะปิดโหมดสูญหาย > ปิด

หากคุณไม่เห็น Apple Watch ของคุณบนแผนที่

หากคุณไม่ได้เปิดค้นหา iPhone ของฉันก่อนที่ Apple Watch ของคุณจะสูญหายหรือถูกขโมย และนาฬิกาของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi เซลลูลาร์ หรือ iPhone ที่จับคู่ไว้แล้วของคุณ คุณจะไม่สามารถใช้ค้นหา iPhone ของฉันเพื่อบอกตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณได้ ดังนี้

 1. ตั้งค่า Apple Watch ของคุณให้เป็นโหมดสูญหาย เมื่อนาฬิกาของคุณอยู่ในโหมดสูญหาย จะต้องใช้รหัสผ่านของคุณในการปิดค้นหา iPhone ของฉัน, ลบข้อมูลในนาฬิกาของคุณ หรือจับคู่กับ iPhone เครื่องอื่น
 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูล iCloud ของคุณหรือใช้บริการอื่นๆ จากอุปกรณ์ที่หายไปของคุณได้
 3. แจ้งความเครื่องหายหรือถูกขโมยกับผู้มีอำนาจทางกฎหมายประจำพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจขอหมายเลขประจำเครื่องอุปกรณ์ของคุณ  ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของคุณ

ค้นหา iPhone ของฉัน คือวิธีเดียวที่คุณจะสามารถติดตามหรือค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายหรือหาไม่พบได้ หากไม่ได้เปิดใช้งานค้นหา iPhone ของฉันไว้ในนาฬิกาก่อนที่จะหายไป จะไม่มีบริการอื่นใดของ Apple ที่สามารถค้นหา ติดตามหรือแจ้งสถานะอุปกรณ์ให้กับคุณได้

ดูเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: