ค้นหาผู้คนและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วยแอปค้นหาของฉัน

เรียนรู้วิธีใช้แอปค้นหาของฉันเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้คุณยังตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้รู้ว่ามีใครออกจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ หรือเพิ่งถึงบ้านได้อีกด้วย 

แอปค้นหาของฉันจะรวมค้นหา iPhone ของฉันและค้นหาเพื่อนๆ ของฉันไว้ในแอปเดียว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาแอปนี้ ให้ใช้การค้นหาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch หรือหาด้วย Spotlight บน Mac


แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน คุณจะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อน ครอบครัว และรายชื่อจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ด้วยค้นหาของฉัน คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในแอปค้นหาผู้คนบน watchOS 6 หรือใหม่กว่าด้วย Apple Watch รุ่นที่มี GPS และเซลลูลาร์ซึ่งจับคู่กับ iPhone ของคุณ

หากคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแล้วและใช้การแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง สมาชิกในครอบครัวของคุณจะปรากฏในค้นหาของฉันโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณในแอปข้อความได้อีกด้วย

แชร์กับผู้คน

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. แตะปุ่มเพิ่ม 
  แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนในค้นหาของฉันบน iPhone
 3. เลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน
 4. ป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 5. เลือกส่ง
 6. เลือกเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จนกว่าจะหมดวัน หรือแชร์ไม่จำกัด

เมื่อคุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับผู้อื่น คนที่คุณแชร์จะมีตัวเลือกในการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกลับมา

ตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการ คุณสามารถตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณเดินทางไปเป็นประจำได้ โดยให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอปค้นหาของฉัน จากนั้นเลือกแท็บฉัน
 2. เลื่อนลงแล้วแตะตำแหน่งที่ตั้ง
 3. เลือกบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ยิม ไม่มี หรือแตะเพิ่มชื่อที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างชื่อของคุณเอง

เปลี่ยนการแชร์อุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่คุณใช้แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เปิดค้นหาของฉันบนอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้แชร์ เลือกแท็บฉัน จากนั้นเลือกใช้ [อุปกรณ์] นี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านดาวเทียม

บน iPhone 14 หรือ iPhone 14 Pro ที่ใช้ iOS 16.1 หรือใหม่กว่า คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านดาวเทียม เมื่ออยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณเซลลูลาร์และ Wi-Fi หากต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบุคคลอื่น คุณต้องแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับบุคคลนั้นในแอปค้นหาของฉันก่อนออกไปนอกพื้นที่รับสัญญาณเซลลูลาร์และ Wi-Fi

คุณสามารถอัปเดตสถานที่ของคุณผ่านดาวเทียมทุกๆ 15 นาที

ดูวิธีแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านดาวเทียม

ดูข้อมูลว่าพื้นที่ใดสามารถใช้ฟังก์ชันแชร์ตำแหน่งที่ตั้งผ่านดาวเทียมได้


ติดตามตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ของเพื่อน

หากผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้กับคุณหรือคุณขอทราบตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาและพวกเขายินยอมที่จะแชร์ให้ คุณจะสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นได้

ขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้อื่น

หากต้องการเริ่มติดตามผู้อื่น คุณจำเป็นต้องแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบุคคลนั้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกผู้คนที่คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 3. เลื่อนลงแล้วเลือกขอติดตามตำแหน่งที่ตั้ง

ตอบสนองต่อคำขอแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับคุณ คุณสามารถเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกลับไปได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกแชร์ใต้ชื่อคนที่ส่งตำแหน่งที่ตั้งให้คุณ เพื่อให้พวกเขาติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้
  แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนในค้นหาของฉันบน iPhone
 3. หากคุณไม่ต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับบุคคลนั้น ให้เลือกอย่าแชร์ (หรือยกเลิก)


แชร์การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งเป็นประจำได้เมื่อใช้ iOS 14 และ macOS Big Sur หรือใหม่กว่า ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าใครมาถึงหรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งๆ หรือไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง 

รับการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนมาถึง ออก หรือไม่ได้อยู่ในสถานที่หนึ่งๆ

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกผู้ที่คุณต้องการแชร์การแจ้งเตือนด้วย
 3. เลื่อนลงแล้วแตะเพิ่มใต้การแจ้งเตือน
 4. แตะแจ้งฉันเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเพื่อนเปลี่ยนสถานที่* แตะแจ้งเพื่อนเพื่อแจ้งให้เพื่อนทราบเมื่อคุณเปลี่ยนสถานที่ 
 5. ใต้ "เมื่อ" เลือกมาถึง ออกจาก หรือไม่อยู่ที่ หากคุณกำลังแชร์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้เลือกฉันถึงหรือฉันออกจาก 
 6. ใต้ "ตำแหน่งที่ตั้ง" แตะเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน หรือแตะตำแหน่งที่ตั้งใหม่เพื่อเลือกตำแหน่งอื่น 
  สร้างการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งให้เพื่อนบน iPhone
 7. ใต้ "ความถี่" เลือกครั้งหนึ่งเท่านั้นหรือทุกครั้ง

* เพื่อนของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง หากต้องการใช้การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งที่เกิดซ้ำ เพื่อนของคุณต้องตอบรับคําเชิญ


ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อน

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. ใต้ผู้คน เลือกชื่อเพื่อนของคุณที่แชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับคุณ
 3. เลือกเส้นทางเพื่อเปิดแอปแผนที่ จากนั้นให้ไปตามเส้นทางดังกล่าวเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อน
  ค้นหาเพื่อนในค้นหาของฉันบน iPhone

หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณปรากฏด้านล่างชื่อของเพื่อน หมายความว่าคุณไม่ได้ติดตามเพื่อนอยู่ หากคุณเห็นข้อความไม่พบตำแหน่งที่ตั้งปรากฏขึ้นมา หมายถึงว่าไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นได้

สิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้

เมื่อคุณเปิดแอปค้นหาของฉัน เลือกแท็บผู้คน จากนั้นเลือกชื่อของบุคคล คุณสามารถทำได้ดังนี้

 • ดูบัตรรายชื่อของบุคคลนั้น
 • เลือกเส้นทางที่นำไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นในแอปแผนที่
 • เลือกการแจ้งเตือนเพื่อดูเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อแจ้งผู้อื่นว่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
 • เพิ่มบุคคลไปยังรายการโปรดหรือลบบุคคลนั้น ไม่สามารถลบสมาชิกของการแชร์กันในครอบครัวออกจากรายการโปรดได้
 • เลือกแก้ไขชื่อของตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลอื่น


หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

หากต้องการหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับทุกคน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณยังสามารถหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับคนใดคนหนึ่ง หรือปิดใช้งาน "อนุญาตคำขอเป็นเพื่อน" ได้อีกด้วย 

 1. เปิดแอปค้นหาของฉัน
 2. เลือกแท็บฉัน
 3. ปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

หยุดแชร์กับคนใดคนหนึ่ง

 1. เปิดแอปค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 3. เลื่อนลงและเลือกหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

ปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน

 1. เปิดแอปค้นหาของฉัน
 2. เลือกแท็บฉัน
 3. ปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน

หากคุณลบแอปค้นหาของฉัน คุณจะยังคงแชร์ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ ผู้ที่คุณแชร์สถานที่ด้วยก่อนหน้านี้จะยังคงดูตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ หากต้องการหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ให้ติดตั้งแอปค้นหาของฉันอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเพื่อหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ


แชร์ตำแหน่งที่ตั้งในแอปข้อความ

 1. เปิดแอปข้อความบน iPhone ของคุณและเลือกข้อความ
 2. เลือกชื่อของบุคคลหรือกลุ่มที่ด้านบนสุดของการสนทนา
 3. เลือกส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง


หากคุณมี iOS 12 หรือก่อนหน้า หรือ macOS Mojave หรือก่อนหน้า

แอปค้นหาของฉันได้รวมแอปค้นหา iPhone ของฉัน และค้นหาเพื่อนๆ ของฉันเป็นแอปเดียวใน iOS 13, iPadOS และ macOS Catalina หรือใหม่กว่า วิธีการสำหรับ iOS 12 หรือก่อนหน้า, macOS Mojave หรือก่อนหน้า หรือ watchOS 5 หรือก่อนหน้า

วันที่เผยแพร่: