แชร์ตำแหน่งที่ตั้งในค้นหาของฉันบน iPhone และอุปกรณ์อื่น

ใน iOS 13 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้แอพค้นหาของฉันเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนและสมาชิกครอบครัวได้

สิ่งที่คุณต้องมี

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เมื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันเปิดอยู่ คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อน ครอบครัว และรายชื่อจาก iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณด้วยค้นหาของฉัน คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณด้วย Apple Watch รุ่นที่มี GPS และเซลลูลาร์และจับคู่อยู่กับ iPhone ของคุณในแอพค้นหาผู้คนบน watchOS 6 หรือใหม่กว่าได้

หากคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวแล้วและใช้การแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง สมาชิกในครอบครัวของคุณจะปรากฏในค้นหาของฉันโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งในแอพข้อความได้อีกด้วย

แชร์กับผู้คน

 1. เปิดแอพค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันหรือเริ่มการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง
 3. ป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 4. เลือกส่ง
 5. เลือกเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จนกว่าจะหมดวัน หรือแชร์ไม่จำกัด
 6. เลือกตกลง

เมื่อคุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับผู้อื่น คนที่คุณแชร์จะมีตัวเลือกในการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกลับมา

ตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

หากต้องการ คุณสามารถตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคุณเดินทางไปเป็นประจำได้ โดยให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน จากนั้นเลือกแท็บฉัน
 2. เลื่อนลงและเลือกแก้ไขชื่อตำแหน่งที่ตั้ง
 3. เลือกบ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ยิม ไม่มี

คุณสามารถเลือกเพิ่มชื่อที่คุณกำหนดเองเพื่อสร้างชื่อของคุณเองสำหรับตำแหน่งที่ตั้งนั้น เพียงแค่ป้อนชื่อและเลือกเสร็จสิ้น

เปลี่ยนการแชร์อุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่คุณใช้แชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เปิดค้นหาของฉันบนอุปกรณ์นั้น เลือกแท็บฉัน จากนั้นเลือกใช้ [อุปกรณ์] นี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

ติดตามตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ของเพื่อน

หากผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้กับคุณหรือคุณขอทราบตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาและพวกเขายินยอมที่จะแชร์ให้ คุณจะสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นได้

ขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้อื่น

หากต้องการเริ่มติดตามผู้อื่น คุณจำเป็นต้องแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับบุคคลนั้นก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอพค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกผู้คนที่คุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 3. เลื่อนลงแล้วเลือกขอติดตามตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นเลือกตกลง

ตอบสนองต่อคำขอแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อผู้อื่นแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับคุณ คุณสามารถเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกลับไปได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. เปิดแอพค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. ใต้ชื่อของบุคคลที่ส่งตำแหน่งที่ตั้งมาให้คุณ ให้เลือกแชร์เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้
 3. หากคุณไม่ต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับบุคคลนั้น ให้เลือกยกเลิก

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อน

 1. เปิดแอพค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. ใต้ผู้คน เลือกชื่อเพื่อนของคุณที่แชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับคุณ
 3. เลือกเส้นทางเพื่อเปิดแอพแผนที่แล้วจากนั้นให้ติดตามเส้นทางเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อน

หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณปรากฏด้านล่างชื่อของเพื่อน หมายความว่าคุณไม่ได้ติดตามเพื่อนอยู่ หากคุณเห็นข้อความไม่พบตำแหน่งที่ตั้งปรากฏขึ้นมา หมายถึงว่าไม่สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นได้

สิ่งอื่นที่คุณสามารถทำได้

เมื่อคุณเปิดแอพค้นหาของฉัน เลือกแท็บผู้คน จากนั้นเลือกชื่อของบุคคล โดยคุณสามารถทำได้ดังนี้

 • ดูบัตรรายชื่อของบุคคลนั้น
 • เลือกเส้นทางที่นำไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นในแอพแผนที่
 • เลือกการแจ้งเตือนเพื่อดูเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อแจ้งผู้อื่นว่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
 • เพิ่มบุคคลไปยังรายการโปรดหรือลบบุคคลนั้น ไม่สามารถลบสมาชิกของการแชร์กันในครอบครัวออกจากรายการโปรดได้
 • เลือกแก้ไขชื่อของตำแหน่งที่ตั้งเพื่อตั้งชื่อตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลอื่น

หยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง

 1. เปิดแอพค้นหาของฉันและเลือกแท็บผู้คน
 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งด้วย
 3. เลื่อนลงและเลือกหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

ปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกแท็บฉัน
 3. ปิดอนุญาตคำขอเป็นเพื่อน

หยุดแชร์กับทุกคน

 1. เปิดแอพค้นหาของฉัน
 2. เลือกแท็บฉัน
 3. ปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน

 

วิธีอื่นในการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับบุคคลอื่นจากแอพข้อความบน iPhone ของคุณได้

ในแอพข้อความ

 1. เปิดแอพข้อความบน iPhone ของคุณและเลือกข้อความ
 2. เลือกชื่อของบุคคลตรงด้านบนสุดของการสนทนา 
 3. เลือกไอคอนข้อมูล 
 4. เลือกส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน ผู้รับจะเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณบนแผนที่ หรือเลือกแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน จากนั้นเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

วันที่เผยแพร่: