Support för Pages

Alla ämnen, resurser och kontaktalternativ du behöver för Pages.

Om samarbete i Pages

Bjud in andra till dina dokument och arbeta tillsammans med dem i realtid.

Få hjälp med Pages

Skapa och ändra Pages-dokument på Mac, iCloud.com och på iPhone och iPad. Om du vill veta hur du gör något i Pages kan dessa användarhandböcker hjälpa dig.

Mer information

iWork-forum

Hitta lösningar för Pages, Numbers och Keynote i våra iWork-forum.

Kontakta Apple-supporten

Hjälp mig med Pages

Svara på några frågor så rekommenderar vi en lösning åt dig.