Support för Pages

Läs om nyheter i Pages för Mac och iOS

Fyll text med övertoningar eller bilder, kopiera och klistra in sidor mellan dokument, länka till andra delar i ditt dokument med mera.

Få hjälp med Pages

Skapa och ändra Pages-dokument på din Mac, på iCloud.com och din iPhone eller iPad. Om du vill veta hur du gör något i Pages kan dessa användarhandböcker hjälpa dig.

Mer information