Rita, kommentera och använd Handskrift i Pages

Rita, kommentera och använd Handskrift för att förvandla handskrift till text med en Apple Pencil på iPad. Du kan också rita och kommentera med fingret på en iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan också använda Välj och rulla med Apple Pencil för att välja objekt och rulla i ditt dokument.

Förvandla handskrift till text med Handskrift

Med Rita text kan du omvandla handskrift till text med en Apple Pencil på en iPad som stöder det.* När du parkopplar en Apple Pencil med en iPad är Rita text aktiverat som standard. Du kan kontrollera inställningarna för Handskrift, eller inaktivera funktionen, genom att gå till Inställningar > Apple Pencil på din iPad.

 1. Tryck på Apple Pencil i texten i ett ordbehandlingsdokument där du vill skriva. Eller tryck i en textruta, form eller i en tabellcell i ett ordbehandlings- eller sidlayoutdokument.
 2. Tryck på verktyget Handskrift i verktygsfältet längst ned på skärmen och börja sedan skriva.

När du skriver med en Apple Pencil kan du även radera ord, infoga text med mera:

 • Om du vill radera ett ord skrapar du bort det.
 • Om du vill infoga text mellan ord trycker du på och håller ned en textruta och börjar sedan skriva när ett mellanrum skapas.
 • För att föra samman eller separera tecken ritar du en vertikal linje mellan dem.
 • För att markera text ringar du in den eller ritar ett streck genom den. Dra i markeringshandtagen för att ändra hur mycket du markerar.

I verktygsfältet finns även knappar för att göra indrag, formatera och justera text samt infoga radbrytningar, bokmärken med mera.

* Du kan byta till ett annat språk som stöds i verktygsfältet om du har lagt till tangentbordet för språket i Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord. Kontrollera vilka språk och regioner som Handskrift har stöd för.


Lägga till en teckning

Du kan rita i ett dokument med en Apple Pencil på enheter som stöds, eller med fingret.

 1. Rita med en Apple Pencil genom att trycka med din Pencil på sidan. Om du vill använda ditt finger, eller om du har aktiverat Välj och rulla, trycker du på knappen Infoga och därefter på knappen Media . Sedan trycker du på Rita.
 2. Tryck på ett av de fyra ritverktygen längst ned på skärmen: bläckpennan, blyertspennan, kritan eller fyllnadsverktyget.
  Pencils verktygspalett med markerat ritverktyg
 3. Om du vill rita med en annan penselstorlek och opacitet trycker du två gånger på ett av ritverktygen. Tryck sedan på en ny penselstorlek. Du kan även dra reglaget för att justera opaciteten.
 4. Du kan rita med en annan färg:
  • På iPhone trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en förinställd färg längst ned på skärmen Färger. Eller använd kontrollerna för att blanda dina egna färger och tryck sedan på Lägg till-knappen för att spara färgen som en favorit.
  • På iPad OS 14 trycker du på en förinställd färg eller trycker på färghjulet för att välja en anpassad färg. Använd kontrollerna för att blanda din egen färg och tryck sedan på Lägg till-knappen för att spara färgen som en favorit. Om du vill ta bort en favorit trycker du på och håller ned dess färgpunkt och trycker sedan på Ta bort. 
  • På iPadOS 13 trycker på du färgkällan och sedan antingen på en färg i spektrumet eller sveper åt vänster för att skapa en anpassad färg.
 5. För att radera trycker du på suddverktyget och trycker sedan igen för att välja ett suddverktyg:
  • För att radera pixlar trycker du på Pixelraderare. Sedan trycker du eller drar på ritningen.
  • För att radera ett helt penseldrag trycker du på Objektsudd. Sedan trycker du på penseldraget eller objektfyllningen som du vill radera.
 6. Tryck på knappen Ångra om du vill ångra den senaste åtgärden. 
 7. Tryck på Klar när du är färdig.

För att fortsätta rita med Apple Pencil börjar du bara rita på sidan.

Ändra teckningens storlek och flytta den

När du har lagt till teckningen kan du ändra storlek och flytta den:

 • Om du vill ändra teckningens storlek trycker du på den med fingret och drar sedan i rutans handtag.
 • Om du vill flytta teckningen trycker du på den med fingret och drar den till en ny plats.

Ändra delar av en teckning

 1. Tryck på teckningen och tryck sedan på Ändra teckning i popupmenyn.
 2. Tryck på markeringsverktyget i verktygsfältet längst ned på skärmen och tryck sedan på teckningen som du vill ändra. Du kan också dra med verktyget runt delen. En kontur visas runt det markerade området.
 3. Tryck på ett alternativ i popupmenyn:
  • Om du vill ändra storleken på markeringen trycker du på Ändra storlek och drar sedan i handtagen på rutan runt teckningen.
  • Om du vill dela upp en teckning i två trycker du på Separera i popupmenyn.
  • Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, radera och duplicera ett markerat område.

Animera en teckning

Du kan animera en teckning så att det ser ut som om den håller på att ritas.

 1. Om du är i ritläge trycker du på Klar. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen så att den markeras.
 3. Tryck på Format-knappen och tryck sedan på Teckning.
 4. Aktivera Animera teckning och välj sedan andra alternativ, till exempel tidslängd.
 5. Spela upp animeringen genom att trycka på Spela upp eller Spela upp teckning.

Dela eller spara en teckning

Du kan dela eller spara en teckning från ditt dokument som en bildfil (.png) eller som en bild eller filmfil (.m4v) om du animerade teckningen.

 1. Om du är i ritläge trycker du på Klar. Annars går du till nästa steg.
 2. Tryck på teckningen så att den markeras och välj sedan Dela. Välj Dela som bild eller Dela som film om du animerade teckningen.
 3. Välj hur du vill skicka din bild eller film, till exempel med Mail eller Meddelanden. Eller välj Spara bild (eller Spara film för animerade teckningar) för att spara till appen Bilder.

Arbeta med teckningar på en Mac


Lägg till en anteckning

När du lägger till kommentarer till text, objekt eller tabellceller i ett dokument flyttar anteckningarna tillsammans med texten eller objekten som du redigerar.

 1. Lägg till en anteckning med en Apple Pencil genom att trycka någonstans på sidan. Tryck sedan på anteckningsverktyget i verktygsfältet längst ned på skärmen. Om du vill använda ditt finger, eller om du har aktiverat Välj och rulla, trycker du på knappen Mer och sedan på Smart anteckning.Pencil-verktyg med markeringsverktyget markerat
 2. Tryck på Penna för att lägga till markeringar eller tryck på Highlighter för att markera text.
 3. Lägg till dina anteckningar.
 4. Du kan också kommentera med en annan färg:
  • På iPhone trycker du på den färgade cirkeln och väljer sedan en förinställd färg längst ned på skärmen Färger. Eller använd kontrollerna för att blanda dina egna färger och tryck sedan på Lägg till-knappen för att spara färgen som en favorit.
  • På iPad OS 14 trycker du på en förinställd färg eller trycker på färghjulet för att välja en anpassad färg. Använd kontrollerna för att blanda din egen färg och tryck sedan på Lägg till-knappen för att spara färgen som en favorit. Om du vill ta bort en favorit trycker du på och håller ned dess färgpunkt och trycker sedan på Ta bort. 
  • På iPadOS 13 trycker du på färgkällan och sedan trycker du på en färg i rutnätet eller sveper åt vänster för att skapa en anpassad färg.
 5. Om du vill sudda ut något trycker du på suddverktyget i verktygsfältet längst ned på skärmen och trycker sedan på anteckningen. Om du vill radera alla kommentarer trycker du på knappen Mer i verktygsfältet längst ned på skärmen och trycker sedan på Sudda alla smarta anteckningar.
 6. Dra verktygsfältet till skärmens hörn för att minimera det. Tryck på det minimerade verktygsfältet för att visa hela.
 7. Svep med fingret för att rulla på sidan när du använder Apple Pencil. Om du använder fingret för att anteckna sveper du med två fingrar.
 8. Tryck på Klar när du är färdig.

Du kan ta bort en anteckning efter att den har lagts till. Tryck på anteckningen och sedan på Radera. Om du raderar en text eller ett objekt där du har gjort en anteckning, raderar du även anteckningen. 

Om du bara vill gömma dina anteckningar:

 • På en iPad trycker du på knappen Visa alternativ och slår av Smarta anteckningar.
 • På en iPhone eller iPod touch trycker du på knappen Mer  Smart anteckning, och sedan på Göm smarta anteckningar.

För att fortsätta anteckna med Apple Pencil börjar du bara skriva på sidan.

Exportera ett dokument med anteckningar

Om du exporterar ditt dokument som en PDF när anteckningar är aktiverade, visas de i PDF-dokumentet. Anteckningar visas inte i dokument som exporteras som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages 09-filer.

Arbeta med anteckningar på en Mac

Om du använder iCloud för att hålla alla dina Pages-dokument uppdaterade på alla dina enheter, visas anteckningar på alla dina enheter. På en Mac kan du ta bort, visa eller gömma anteckningar när du redigerar ett dokument.

 • Om du vill radera en anteckning väljer du anteckningen och trycker sedan på Ta bort. 
 • Ta bort alla anteckningar genom att välja Ändra > Ta bort smarta anteckningar.
 • Visa eller göm alla anteckningar genom att välja Visa > Visa/göm smarta anteckningar.


Välj och rulla med Apple Pencil

Som standard kan du använda Apple Pencil för att börja rita eller skriva anteckningar. Du kan ställa in Pages till att använda Apple Pencil för att välja objekt och rulla i dina dokument istället:

 1. I Pages trycker du på knappen Mer .
 2. Tryck på Apple Pencil och aktivera sedan Markera och rulla.

Om din Apple Pencil stöder det kan du aktivera Tryck snabbt två gånger för att byta. Med Tryck snabbt två gånger för att växla trycker du två gånger på den nedre delen av Apple Pencil för att aktivera och inaktivera Markera och rulla.

Tryck på Infoga-knappen , tryck på Media-knappen , tryck på Teckning och tryck sedan på ett rit- eller anteckningsverktyg i verktygsfältet för att lägga till en teckning eller anteckning i ett dokument när Välj och rulla är aktiverat.

Pages, Numbers och Keynote har varsin egen inställning för Välj och rulla. Om du exempelvis aktiverar Välj och rulla i Pages påverkas inte Keynote eller Numbers.


Publiceringsdatum: