Använda Apple Pencil med iPad Pro och iPad (6:e generationen)

Lär dig att parkoppla, använda och ladda din Apple Pencil och hur du byter spetsen.

Vad finns i förpackningen?

 • Din Apple Pencil
 • En Lightning-adapter
 • En extra spets

Parkoppla Apple Pencil med iPad

Du kan använda Apple Pencil med iPad Pro och iPad (6:e generationen). Första gången du använder Apple Pencil tar du av locket och kopplar in den till Lightning-kontakten på din iPad.

När knappen Parkoppla visas trycker du på den.

När du har parkopplat din Apple Pencil förblir den parkopplad tills du startar om din iPad, slår på flygplansläge eller parkopplar den med en annan iPad. När du vill använda din Apple Pencil igen, parkopplar du den bara på nytt.

Apple Pencil fungerar bara med iPad Pro och iPad (6:e generationen).

Använda Apple Pencil

Du kan använda Apple Pencil för att skriva, markera och rita med inbyggda appar samt appar från App Store. Med vissa appar, som Anteckningar, kan du rita och skissa med Apple Pencil.

Gör så här om du vill rita eller skissa i appen Anteckningar:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på .
 3. Rita genom att trycka på .  Om du inte ser  uppgraderar du anteckningarna. Skissa genom att trycka på  och sedan trycka på Lägg till skiss. 
 4. Börja rita eller skissa. Du kan välja från olika ritverktyg och färger, samt byta till sudd om du gör ett misstag. När du ritar eller skissar kan du vinkla Apple Pencil för att skugga linjen och trycka hårdare för att göra linjen bredare.

Läs mer om att använda Apple Pencil med iPad Pro och iPad (6:e generationen).

Om du ritar nära kanten på skärmen med Apple Pencil aktiverar iOS inte Kontrollcenter, Notiscenter eller Multitasking. Du kan rita var som helst på skärmen utan avbrott.

Ladda Apple Pencil

Du kan ladda din Apple Pencil genom att koppla in den i Lightning-kontakten på din iPad. Du kan också ladda den med en USB-strömadapter genom att använda Apple Pencils laddningsadapter som medföljde din Apple Pencil. Apple Pencil snabbladdas när den är ansluten till endera strömkällan.

Se hur mycket laddning Apple Pencil har kvar genom att kontrollera vyn Widgetar på iPad.

Byta ut spetsen

Om spetsen på Apple Pencil blir nött eller skadad kan du byta den. Det finns en extra spets i förpackningen, och du kan dessutom köpa flera vid behov. Skruva bara av spetsen och skruva in den nya.

Om Apple Pencil inte går att parkoppla med iPad

 1. Starta om iPad  och försök sedan parkoppla igen.
 2. Gå till Inställningar > Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
 3. Leta efter Apple Pencil under Mina enheter på samma skärm. Om du hittar den, trycker du på . Tryck sedan på Glöm den här enheten.
 4. Anslut Apple Pencil till din iPad och tryck på knappen Parkoppla när den visas efter några sekunder. 
 5. Om du inte ser knappen Parkoppla väntar du i en minut medan Apple Pencil laddas. Koppla sedan bort Apple Pencil, anslut den igen och vänta tills du ser knappen Parkoppla.
 6. Om knappen Parkoppla ändå inte visas kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer

Publiceringsdatum: