Ansluta Apple Pencil till din iPad

Läs om hur du parkopplar din Apple Pencil.

iPad med Apple Pencil (2:a generationen)

Innan du börjar

Parkoppla Apple Pencil (2:a generationen) med iPad

Fäst din Apple Pencil till magnetkontakten på sidan av din iPad. Gör så här:

En Apple Pencil (2:a generationen) som är fäst vid magnetkontakten på en iPad

Parkoppla din Apple Pencil (1:a generationen) med din iPad (6:e till 9:e generationen)

Ta bort locket och anslut din Apple Pencil till Lightning-kontakten på din iPad.

Apple Pencil (1:a generationen) med locket borttaget

När knappen Parkoppla visas trycker du på den.

Din Apple Pencil och iPad förblir parkopplade tills du startar om din iPad, aktiverar flygplansläge eller parkopplar din Apple Pencil med en annan iPad. När du är redo att använda din Apple Pencil igen använder du samma steg för att parkoppla den med din iPad.

Parkoppla din Apple Pencil (1:a generationen) med din iPad (10:e generationen)

Ta bort locket och anslut din Apple Pencil och en usb-C-kabel till usb-C till Apple Pencil-adaptern. Anslut den andra änden av kabeln till din iPad.

När knappen Parkoppla visas trycker du på den. Du kan använda din Apple Pencil efter att den har parkopplats och du kopplar ur den från usb-C till Apple Pencil-adaptern.

Din Apple Pencil och iPad förblir parkopplade tills du startar om din iPad eller parkopplar din Apple Pencil med en annan iPad. När du är redo att använda din Apple Pencil igen använder du samma steg för att parkoppla den med din iPad.

Om din Apple Pencil inte går att parkoppla med iPad-enheten

  1. Se till att din Apple Pencil (2:a generationen) är centrerad i den magnetiska kontakten längs iPad-enhetens högra kant. För Apple Pencil (1:a generationen) och iPad (6:e till 9:e generationen) tar du bort locket och ansluter din Apple Pencil till Lightning-kontakten på din iPad. För Apple Pencil (1:a generationen) och iPad (10:e generationen) tar du bort locket och ansluter din Apple Pencil och en usb-C-kabel till usb-C till Apple Pencil-adaptern. Anslut den andra änden av kabeln till din iPad.
  2. Starta om din iPad och försök sedan att parkoppla igen.
  3. Gå till Inställningar > Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
  4. Du hittar din Apple Pencil på samma skärm under Mina enheter. Om du hittar den trycker du på Informationssymbol. Tryck sedan på Glöm den här enheten.
  5. Anslut din Apple Pencil till din iPad och tryck på knappen Parkoppla när den visas efter några sekunder. 
  6. Om knappen Parkoppla inte visas väntar du i en minut medan din Apple Pencil laddas. Försök sedan ansluta din Apple Pencil igen och vänta tills du ser knappen Parkoppla.
  7. Om knappen Parkoppla fortfarande inte visas kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer

Publiceringsdatum: