Ansluta Apple Pencil till din iPad

Läs om hur du parkopplar din Apple Pencil.

Innan du börjar

Parkoppla Apple Pencil (2:a generationen) med iPad

Fäst din Apple Pencil till magnetkontakten på sidan av din iPad. Gör så här:

Parkoppla Apple Pencil (1:a generationen) med iPad

Ta bort locket och anslut din Apple Pencil till Lightning-kontakten på din iPad.

När knappen Parkoppla visas trycker du på den.

När du har parkopplat din Apple Pencil förblir den parkopplad tills du startar om din iPad, slår på flygplansläge eller parkopplar den med en annan iPad. Parkoppla helt enkelt Apple Pencil på nytt när du vill använda den igen.

Om din Apple Pencil inte går att parkoppla med iPad-enheten

  1. Se till att din Apple Pencil (2:a generationen) är centrerad i den magnetiska kontakten längs iPad-enhetens högra kant. Med en Apple Pencil (1:a generationen) tar du bort locket och ansluter din Apple Pencil till Lightning-kontakten på din iPad.
  2. Starta om din iPad och försök sedan att parkoppla igen.
  3. Gå till Inställningar > Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
  4. Leta efter Apple Pencil under Mina enheter på samma skärm. Om du hittar den, trycker du på . Tryck sedan på Glöm den här enheten.
  5. Anslut din Apple Pencil till iPad-enheten och tryck på knappen Parkoppla när den visas efter några sekunder. 
  6. Om du inte ser knappen Parkoppla väntar du i en minut medan Apple Pencil laddas. Försök sedan ansluta din Apple Pencil igen och vänta tills du ser knappen Parkoppla.
  7. Om du fortfarande inte ser knappen Parkopla kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer

Publiceringsdatum: