Använda Apple Pencil med iPad eller iPad Pro

Läs om hur du parkopplar, använder och laddar din Apple Pencil.

Vilken Apple Pencil fungerar med din iPad?

Om du har en 11-tums iPad Pro eller en 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen) kan du använda Apple Pencil (2:a generationen). Du kan inte använda den ursprungliga Apple Pencil med de här iPad-modellerna.

Om du har en av följande iPad-modeller kan du använda den ursprungliga Apple Pencil:

 • 12,9-tums iPad Pro (1:a eller 2:a generationen)
 • 10,5-tums iPad Pro
 • 9,7-tums iPad Pro
 • iPad (6:e generationen)

Du kan inte använda Apple Pencil (2:a generationen) med de här iPad-modellerna.

Vet du inte vilken iPad du har? Ta reda på det.

Apple Pencil fungerar inte med övriga iPad-modeller.

Parkoppla din Apple Pencil med iPad-enheten

Första gången du använder din Apple Pencil ska du parkoppla den med din iPad:

Om du har en 11-tums iPad Pro eller 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen) fäster du din Apple Pencil i den magnetiska kontakten på sidan av din iPad Pro.

Om du har en av följande modeller tar du bort locket från din Apple Pencil och kopplar in den i Lightning-kontakten på iPad-enheten:

 • 12,9-tums iPad Pro (1:a eller 2:a generationen)
 • 10,5-tums iPad Pro
 • 9,7-tums iPad Pro
 • iPad (6:e generationen)

När knappen Parkoppla visas trycker du på den.

När du har parkopplat din Apple Pencil förblir den parkopplad tills du startar om din iPad, slår på flygplansläge eller parkopplar den med en annan iPad. Parkoppla helt enkelt din Apple Pencil på nytt när du vill använda den igen.

Läs om vad du kan göra om du inte kan parkoppla eller ansluta din Apple Pencil.

Använda Apple Pencil

Du kan använda Apple Pencil för att skriva, markera och rita med inbyggda appar samt appar från App Store. Med vissa appar, som Anteckningar, kan du rita och skissa med Apple Pencil.

Gör så här om du vill rita eller skissa i appen Anteckningar:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på .
 3. Rita genom att trycka på .  Om du inte ser  uppgraderar du anteckningarna. Skissa genom att trycka på  och sedan trycka på Lägg till skiss. 
 4. Börja rita eller skissa. Du kan välja från olika ritverktyg och färger, samt byta till sudd om du gör ett misstag. När du ritar eller skissar kan du vinkla din Apple Pencil om du vill skugga linjen och trycka hårdare om du vill göra linjen bredare.

Om du ritar nära kanten på skärmen med Apple Pencil aktiverar iOS inte Kontrollcenter, Notiscenter eller Multitasking. Du kan rita var som helst på skärmen utan avbrott.

Med 11-tums iPad Pro och 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen) kan du dubbeltrycka på den nedre delen av Apple Pencil för att snabbt växla tillbaka till det verktyg du använde senast.

Du kan ändra vad som händer när du dubbeltrycker med din Apple Pencil genom att gå till Inställningar > Apple Pencil. Välj mellan följande:

 • Växla mellan det aktuella verktyget och suddverktyget
 • Växla mellan det aktuella verktyget och det senast använda
 • Visa färgpalett
 • Av

Dubbeltryck fungerar bara i appar som stöds, till exempel Anteckningar.

Läs mer om att använda Apple Pencil med iPad Pro och iPad (6:e generationen).

Ladda Apple Pencil

För 11-tums iPad Pro och 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen): Se till att Bluetooth är aktiverat på iPad-enheten när du vill ladda. Fäst sedan din Apple Pencil i den magnetiska kontakten mitt på den högra sidan av iPad-enheten.

För 12,9-tums iPad Pro (1:a eller 2:a generationen), 10,5-tums iPad Pro, 9,7-tums iPad Pro samt iPad (6:e generationen): Koppla in din Apple Pencil i Lightning-kontakten på din iPad när du vill ladda. Du kan också ladda den med en USB-strömadapter genom att använda Apple Pencils laddningsadapter som medföljde din Apple Pencil. Apple Pencil snabbladdas när den är ansluten till endera strömkällan.

Se hur mycket laddning din Apple Pencil har kvar genom att se efter i vyn Widgetar på iPad-enheten.

Om din Apple Pencil inte går att parkoppla med iPad-enheten

 1. Se till att din Apple Pencil är centrerad i den magnetiska kontakten längs iPad-enhetens högra kant.
 2. Starta om iPad  och försök sedan parkoppla igen.
 3. Gå till Inställningar > Bluetooth och kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
 4. Leta efter Apple Pencil under Mina enheter på samma skärm. Om du hittar den, trycker du på . Tryck sedan på Glöm den här enheten.
 5. Anslut din Apple Pencil till iPad-enheten och tryck på knappen Parkoppla när den visas efter några sekunder. 
 6. Om du inte ser knappen Parkoppla väntar du i en minut medan Apple Pencil laddas. Försök sedan ansluta din Apple Pencil igen och vänta tills du ser knappen Parkoppla.
 7. Om knappen Parkoppla ändå inte visas kontaktar du Apple-supporten.

Läs mer

Publiceringsdatum: