Ställa in dokument i Pages

Växla mellan dokumenttyper, ändra marginalerna, använda uppslag med mera från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

MacBook Pro och iPad med samma Pages-dokument öppet

Ställa in i Pages på en iPhone eller iPad

För att ställa in ditt dokument på din iPhone eller iPad öppnar du dokumentet och ser till att du är i redigeringsvyn.

Byt mellan ordbehandling och sidlayout

I ordbehandlingsdokument flödar text från sida till sida vilket gör att de passar utmärkt till exempelvis rapporter och brev. I sidlayoutdokument kan du arrangera objekt som textrutor och grafik som du vill, vilket gör att de passar utmärkt till nyhetsbrev och flyers. Så här byter du mellan dessa båda dokumenttyper:

 1. När du har öppnat dokumentet trycker du på knappen Mer och sedan på Document Setup (Dokumentinställning).
 2. Växla till en annan dokumenttyp:
  • Du kan växla till ett sidlayoutdokument från ett ordbehandlingsdokument genom att trycka på Dokument och sedan inaktivera Dokumentbrödtext. 
  • Du kan växla till ordbehandling från sidlayout genom att slå på Dokumentbrödtext.

Ändra marginaler, sidriktning och pappersformat

 1. När du har öppnat dokumentet trycker du på knappen Mer och sedan på Document Setup (Dokumentinställning). 
 2. I ett ordbehandlingsdokument trycker du på Dokument. Om du använder ett sidlayoutdokument går du vidare till nästa steg.
 3. Du kan ändra sidriktning genom att trycka på Stående eller Liggande.
 4. Du kan ändra pappersstorlek genom att trycka på ett alternativ under Pappersstorlek. Om du vill skriva ut dokumentet på utskriftspapper i storlek 11 × 8,5 tum väljer du Letter. Om du vill ha en anpassad storlek trycker du på Anpassad storlek, anger måtten och trycker sedan på Klar.
 5. Du kan justera marginalerna för ett ordbehandlingsdokument genom att trycka på knappen Fler alternativ och sedan dra pilarna runt textrutan. Du kan ändra marginaler på sidans alla sidor.
 6. Tryck på Klar när du är färdig.

I Document Setup (Dokumentinställning) kan du också aktivera vertikal text för ditt dokument samt ändra bakgrund i ditt dokument.

Använda uppslag

Du kan ställa in dokument med dubbelsidiga uppslag. Dokument med dubbelsidiga uppslag kan ha olika sidhuvuden, sidfötter och mallar på vänster- respektive högersidor. Använd uppslag för layouter till tryckta böcker eller dubbelsidiga dokument som du tänker skriva ut.

 1. När du har öppnat dokumentet trycker du på knappen Mer  och sedan på Document Setup (Dokumentinställning).
 2. I ett ordbehandlingsdokument trycker du på Dokument och aktiverar sedan Uppslag. I ett sidlayoutdokument aktiverar du Uppslag.
 3. Du kan ställa in olika sidhuvuden och sidfötter för vänster- respektive högeruppslag:
  • I ett ordbehandlingsdokument trycker du på knappen Mer , Document Setup (Dokumentinställning) och sedan på Avsnitt. Aktivera Vänster- och högersida är olika.
  • I ett sidlayoutdokument trycker du på knappen Mer , sedan på Dokumentinställningar och sedan aktiverar du Vänster och höger är olika, som du hittar under reglaget Uppslag.

Du kan visa uppslag som tvåsidiga uppslag eller som en enda sida:

 • På iPhone trycker du på knappen Mer  och sedan aktiverar eller inaktiverar du Dubbelsidig vy.
 • På iPad trycker du på knappen Visningsalternativ  och aktiverar eller inaktiverar sedan Dubbelsidig.

Arbeta med sidhuvuden och sidfötter

Du kan lägga till eller ta bort sidhuvuden och sidfötter, visa eller gömma dem, lägga till innehåll i dem med mera.


Ställa in i Pages för Mac

Pages för Mac är en kraftfull ordbehandlare som har allt du behöver för att skapa och redigera dokument från en Mac.

Byt mellan ordbehandling och sidlayout

I ordbehandlingsdokument flödar text från sida till sida vilket gör att de passar utmärkt till exempelvis rapporter och brev. I sidlayoutdokument kan du lägga till objekt som textrutor och grafik som du kan arrangera som du vill vilket för att de passar utmärkt till nyhetsbrev och flyers.

Så här byter du mellan dessa båda dokumenttyper:

 • Konvertera ett ordbehandlingsdokument till ett sidlayoutdokument genom att öppna dokumentet och sedan välja Arkiv > Konvertera till sidlayout.
 • Konvertera ett sidlayoutdokument till ett ordbehandlingsdokument genom att öppna dokumentet och sedan välja Arkiv > Konvertera till ordbehandling.

Ändra pappersstorlek, sidriktning och marginaler

 1. Klicka på knappen Dokument  i verktygsfältet och sedan på Dokument.
 2. Om du vill ändra pappersstorlek klickar du på popupmenyn Pappersstorlek under Skrivare och pappersformat och väljer sedan ett alternativ. Om du vill skriva ut dokumentet på utskriftspapper i storlek 11 × 8,5 tum väljer du US Letter. Du kan också ange ett anpassat pappersformat.
 3. Om du vill ändra sidriktningen klickar du på riktningen under Sidriktning.
 4. Du ändrar marginalerna i ett ordbehandlingsdokument i avsnittet Dokumentmarginaler. Klicka på pilarna eller ange värden i fälten vid Upptill, Nedtill, Vänster och Höger. För mallen Tom ställs alla marginaler automatiskt in på en tum. Om du använder en annan mall kan en annan marginal användas.* 

* Om du har valt japanska, kinesiska eller koreanska som primärt språk för din enhet eller om du har lagt till det som föredraget språk, kan du också aktivera vertikal text för ditt dokument.

Använda uppslag

Du kan ställa in dokument med dubbelsidiga uppslag. Dokument med dubbelsidiga uppslag kan ha olika sidhuvuden, sidfötter och mallar på vänster- respektive högersidor. Använd uppslag för layouter till tryckta böcker eller dubbelsidiga dokument som du tänker skriva ut.

Öppna tomma Pages-dokument med Uppslag markerat

 1. I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  och sedan på Dokument. I ett sidlayoutdokument klickar du på knappen Dokument .
 2. Välj Uppslag.
 3. Om du vill ha olika sidfötter för vänster- och högersidor:
  • I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument , sedan på Avsnitt och sedan väljer du Vänster- och högersida är olika.
  • I ett sidlayoutdokument klickar du på knappen Dokument  och väljer sedan Vänster- och högersida är olika.

Du kan visa uppslag som tvåsidiga uppslag eller som en enda sida. Klicka på Zoom och välj sedan Dubbelsidig eller En sida. Om du visar ditt dokument som ett dubbelsidigt uppslag väljer du Anpassa uppslag för att passa in det dubbelsidiga uppslaget vertikalt på skärmen.

Arbeta med sidhuvuden och sidfötter

Du kan lägga till eller ta bort sidhuvuden och sidfötter, visa eller gömma dem, lägga till innehåll i dem med mera. Läs om hur du arbetar med sidhuvuden och sidfötter på Mac.

Lägga till sidnummer

Om du vill att sidnummer ska visas på samma plats på alla sidor lägger du in dem i sidhuvudet eller sidfoten. Du kan lägga till sidnummer eller sidantal i dokumentets sidhuvud eller sidfot genom att klicka i den grå textrutan och därefter klicka på Infoga > Sidnummer.

När du har lagt till sidnummer kan du ändra startnummer och numreringsstil:

 1. I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  och sedan på Avsnitt. I ett sidlayoutsdokument klickar du på ett tomt område och sedan på knappen Format  för att visa granskaren för sidlayout.
 2. Klicka på popupmenyn Format under Sidnumrering för att välja mellan siffror, romerska siffror, versaler och gemener. 
 3. Du kan även välja om du vill att numreringen ska fortsätta från senaste avsnittet eller börja på ett särskilt nummer.
 4. Om du vill placera en sidräkning i dokumentet klickar du i textrutan till sidhuvudet eller sidfoten och väljer sedan Infoga > Sidantal.

Lägga till datum och tid

Du kan lägga till datum i vilken del som helst av dokumentet genom att klicka i texten och sedan välja Infoga > Datum och tid.

Pages identifierar automatiskt datumstilen från systeminställningarna på din Mac. Läs mer om att uppdatera format för datum och tid.


Ställa in i Pages för iCloud

Med Pages för iCloud kan du skapa och redigera dokument online. Pages för iCloud har samma alternativ för dokumentinställning som Pages för Mac. Det finns dock vissa skillnader mellan att lägga till sidnummer och aktivera uppslag i Pages för iCloud.

Lägga till sidnummer

Du kan lägga till sidnummer var som helst i dokumentet genom att klicka i sidhuvudet, brödtexten eller i en textruta och sedan klicka på knappen Infoga .

Ett Safari-webbläsarfönster som visar iCloud.com där ett tomt öppet dokument visar menyn Lägg till med Sidnummer markerat

 • Om du vill infoga det aktuella sidnumret klickar du på Sidnummer.
 • Om du vill infoga det totala antalet sidor väljer du Sidantal.
 • Om du vill formatera ditt dokument för att visa båda väljer du Sidnummer, skriver ”av” i sidhuvudet eller sidfoten och infogar sedan sidantalet.

Använda uppslag i Pages för iCloud

Du kan aktivera uppslag i Pages för iCloud för att ställa in dokumentet som ett dubbelsidigt uppslag, men du kan inte se sidorna sida vid sida. Aktivera uppslag, klicka på knappen Dokument  och välj sedan Uppslag.

 


Läs mer

Publiceringsdatum: