Ställa in dokument i Pages

Läs om att ställa in Pages-dokument, som att ställa in uppslag, från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

 

Använda Pages för iOS

Pages för iOS är en kraftfull ordbehandlare som har allt du behöver för att skapa och redigera dokument från en iPhone, iPad eller iPod touch.
 

Byt mellan ordbehandling och sidlayout

I ordbehandlingsdokument flödar text från sida till sida vilket gör att de passar utmärkt till exempelvis rapporter och brev. I sidlayoutdokument kan du lägga till objekt som textrutor och grafik som du kan arrangera som du vill vilket för att de passar utmärkt till nyhetsbrev och flyers. Så här byter du mellan dessa båda dokumenttyper:

 1. Se till att dokumentet är öppnat i appen Pages. Tryck på knappen Mer  > Dokumentinställningar > knappen Dokumentinställningar .
 2. Slå på Dokumentbrödtext om du vill ha ett ordbehandlingsdokument. Stäng av Dokumentbrödtext om du vill ha ett sidlayoutdokument.

Ändra marginaler, sidriktning och pappersformat

 1. Öppna ett dokument i appen Pages och tryck på knappen Mer  > Dokumentinställningar. 
 2. Du kan justera marginalerna i ett ordbehandlingsdokument genom att dra pilarna runt brödtextrutan. Du kan ändra marginaler på sidans alla sidor.
 3. Ändra sidans orientering genom att trycka på knappen Dokumentinställningar >Dokument och sedan på Stående eller Liggande.
 4. Ändra pappersstorlek genom att trycka på knappen Dokumentinställningar  > Dokument och sedan på önskad storlek. Om du vill skriva ut dokumentet på utskriftspapper i storlek 11 × 8,5 tum väljer du Letter. Om du vill ha en anpassad storlek trycker du på Anpassad storlek, anger måtten och trycker sedan på Klar.
 5. När du är färdig trycker du på Klar.*

* Om du har valt japanska, kinesiska eller koreanska som primärt språk för din enhet eller om du har lagt till det som föredraget språk, kan du också slå på verktikal text för ditt dokument i Dokumentinställningar. 

Använda uppslag

Du kan ställa in dokument med dubbelsidiga uppslag. Dokument med dubbelsidiga uppslag kan ha olika sidhuvuden, sidfötter och mallar på vänster- respektive högersidor. Använd uppslag för layouter till tryckta böcker eller dubbelsidiga dokument som du tänker skriva ut.

 1. Öppna dokumentet i appen Pages och tryck sedan på knappen Mer  > Dokumentinställningar > .
 2. Slå på Uppslag.
 3. Om du vill ha olika sidhuvuden och sidfötter för vänster och höger uppslag:
  • I ett ordbehandlingsdokument trycker du på knappen Mer> Dokumentinställningar >knappen Dokumentinställningar  > Avsnitt och slår sedan på "Vänster och höger är olika."
  • I ett sidlayoutdokument trycker du på knappen Mer> Dokumentinställningar >  knappen Dokumentinställningar  och slår sedan på "Vänster och höger är olika."
 4. När du är färdig trycker du på Klar.

Du kan visa uppslag som tvåsidiga uppslag eller som en enda sida. Tryck på knappen Visa symbolen Visa,  och slå sedan på eller av Dubbelsidig.

Arbeta med sidhuvuden och sidfötter

Du kan uppdatera sidhuvudena och sidfötterna i dina dokument. Du kan även aktivera och inaktivera sidhuvuden och sidfötter.

Lägga till innehåll i ett sidhuvud eller en sidfot:

 1. Öppna dokumentet i appen Pages och tryck sedan på knappen Mer > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på sidhuvud- eller sidfotsområdena för att skriva in text.

Radera ett sidhuvud eller en sidfot:

 1. Tryck på knappen Mer > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på sidhuvudet eller sidfoten som du vill radera och tryck sedan på knappen Radera .

Stäng av sidhuvuden eller sidfötter:

 1. Tryck på knappen Mer > Dokumentinställningar > knappen Dokumentinställningar  > Dokument.
 2. Stäng av sidhuvuden eller sidfötter.

Lämna Dokumentinställningar genom att trycka på Klar.

Om du vill snabbt redigera ett sidhuvud eller en sidfot när du redigerar ett dokument behöver du bara trycka på texten i sidhuvudet eller sidfoten. Dokumentinställningar öppnas automatiskt och du kan redigera sidhuvudet eller sidfoten.

Lägga till sidnummer

 1. Tryck på knappen Mer  > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på sidhuvuds- eller sidfotsområdet, tryck på Sidnummer och välj sedan den stil som du vill använda.
 3. När du är färdig trycker du på Klar.

Använda Pages för Mac

Pages för Mac är en kraftfull ordbehandlare som har allt du behöver för att skapa och redigera dokument från en Mac.

Ändra pappersstorlek, sidriktning och marginaler

 1. Klicka på knappen Dokument  i verktygsfältet och sedan på Dokument.
 2. Om du vill ändra pappersstorlek klickar du på popupmenyn Pappersstorlek under Skrivare och pappersformat och väljer sedan ett alternativ. Om du vill skriva ut dokumentet på utskriftspapper i storlek 11 × 8,5 tum väljer du US Letter. Du kan också ange ett anpassad pappersformat.
 3. Om du vill ändra sidriktningen klickar du på riktningen under Sidriktning.
 4. Du ändrar marginalerna i ett ordbehandlingsdokument i avsnittet Dokumentmarginaler. Klicka på pilarna eller ange värden i fälten vid Upptill, Nedtill, Vänster och Höger. För mallen Tom ställs alla marginaler automatiskt in på en tum. Om du använder en annan mall kan en annan marginal användas.* 

* Om du har valt japanska, kinesiska eller koreanska som primärt språk för din enhet eller om du har lagt till det som föredraget språk, kan du också slå på verktikal text för ditt dokument.

Använda uppslag

Du kan ställa in dokument med dubbelsidiga uppslag. Dokument med dubbelsidiga uppslag kan ha olika sidhuvuden, sidfötter och mallar på vänster- respektive högersidor. Använd uppslag för layouter till tryckta böcker eller dubbelsidiga dokument som du tänker skriva ut.

 1. I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  > Dokument. I ett sidlayoutdokument klickar du på knappen Dokument Dokumentgranskare.
 2. Välj Uppslag.
 3. Om du vill ha olika sidfötter för vänster- och högersidor:
  • I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument , Avsnitt och väljer sedan Vänster- och högersida är olika.
  • I ett sidlayoutdokument klickar du på knappen Dokument  och väljer sedan Vänster- och högersida är olika.

Du kan visa uppslag som tvåsidiga uppslag eller som en enda sida. Klicka på Zoom och välj sedan Dubbelsidig eller En sida. Om du visar ditt dokument som ett dubbelsidigt uppslag väljer du Anpassa uppslag för att passa in det dubbelsidiga uppslaget vertikalt på skärmen.

Arbeta med sidhuvuden och sidfötter

Så här lägger du till innehåll i sidhuvudet eller sidfoten:

 1. Flytta pekaren längst upp eller längst ned på valfri sida i dokumentet tills den grå textrutan visas. 
 2. Klicka i textrutan och börja skriva.

Sidhuvudet och sidfoten motsvarar det föregående avsnittet (i ordbehandlingsdokument) eller den föregående sidan (för sidlayoutdokument). Om du vill att varje avsnitt eller sida ska ha egna sidhuvuden och sidfötter:

 • I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  och sedan på Avsnitt. Under Sidhuvuden och sidfötter avmarkerar du sedan Matcha föregående avsnitt.
 • I ett sidlayoutdokument klickar du på en tom plats på sidan (så att inget är valt), klicka på knappen Format och avmarkera sedan "Matcha föregående sida."

I ordbehandlingsdokument kan du gömma sidhuvudet och sidfoten på första sidan:

 1. Klicka på knappen Dokument Dokumentgranskare och sedan på Avsnitt
 2. Under Sidhuvuden och sidfötter markerar du Göm på första sidan i avsnittet.

Om du vill ändra positionen för ett sidhuvud eller en sidfot eller ta bort dem helt:

 1. I ett ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  och sedan på Avsnitt. I ett sidlayoutdokument klickar du på knappen Format .
 2. Om du vill ändra positionen för ett sidhuvud eller en sidfot i ett ordbehandlingsdokument klickar du på pilarna bredvid eller anger värden i fälten Sidhuvud eller Sidfot. I ett sidlayoutsdokument klickar du på fälten i avsnittet Sidhuvuds- och sidfotsmarginaler.
 3. Avmarkera kryssrutorna Sidhuvud eller Sidfot för att ta bort sidhuvuden och sidfötter.

Lägga till sidnummer

Om du vill att sidnummer ska visas på samma plats på alla sidor lägger du in dem i sidhuvudet eller sidfoten. Du kan lägga till sidnummer eller sidantal i dokumentets sidhuvud eller sidfot genom att klicka i den grå textrutan och därefter klicka på Infoga > sidnummer.

Så här ställer du in sidnumreringsstilen:

 1. För ordbehandlingsdokument klickar du på knappen Dokument  och sedan på Avsnitt.
  För sidlayoutsdokument klickar du på ett tomt område och sedan på Format för att visa granskaren för sidlayout.
 2. Klicka på popupmenyn Format under Sidnumrering för att välja mellan siffror, romerska siffror, versaler och gemener. 
 3. Du kan även välja om du vill att numreringen ska fortsätta från senaste avsnittet eller börja på ett särskilt nummer.
 4. Om du vill placera en sidräkning i dokumentet klickar du i textrutan till sidhuvudet eller sidfoten och väljer sedan Infoga > Sidantal.

Lägga till datum och tid

Du kan lägga till datum i vilken del som helst av dokumentet genom att klicka i texten och sedan välja Infoga > datum och tid.

Pages identifierar automatiskt datumformatet från Mac-datorns systeminställningar. Läs mer om att uppdatera format för datum och tid.

 

Använda Pages för iCloud

Med Pages för iCloud kan du skapa och redigera dokument online. Pages för iCloud har samma alternativ för dokumentinställning som Pages för Mac. Det finns dock vissa skillnader mellan att lägga till sidnummer och slå på uppslag i Pages för iCloud.

Lägga till sidnummer

Du kan lägga till sidnummer var som helst i dokumentet genom att klicka i sidhuvudet, brödtexten eller i en textruta och sedan klicka på knappen Stycke .

Om du vill infoga det aktuella sidnumret klickar du på Sidnummer.

Om du vill infoga det totala antalet sidor väljer du Sidantal.

Om du vill formatera ditt dokument för att visa båda väljer du Sidnummer, skriver ”av” i sidhuvudet eller sidfoten och infogar sedan sidantalet.

Använda uppslag i Pages för iCloud

Du kan aktivera uppslag i Pages för iCloud för att ställa in dokumentet som ett dubbelsidigt uppslag, men du kan inte se sidorna sida vid sida. Slå på uppslag genom att klicka på knappen Dokumentinställningar  och sedan välja Uppslag.

 

Läs mer

Publiceringsdatum: