Support för Mail

Granska Mail-inställningar

Behöver du kontrollera dina e-postinställningar? Ange din e-postadress nedan så använder vi den för att ange dina inställningar i Mail.

Giltig inmatning Ogiltig inmatning
Ange en korrekt formaterad e-postadress. Mail-inställningarna för din e-postleverantör är okända. Kontakta din leverantör för att få korrekta inställningar.
Mail-inställningar hittades.

Server för inkommande e-post

Kontotyp

Användarnamn

Serverport

Autentisering

Lösenord

CRAM-MD5

Kerberos version 5 (GSSAPI)

APOP (Authenticated POP)

NTLM

Ingen

SSL/TLS

Ja

Nej

Serverns värdnamn

Server för utgående e-post

Server för utgående e-post (Mac OS)

Kontotyp

Användarnamn

Serverport

Autentisering

Lösenord

CRAM-MD5

Kerberos version 5 (GSSAPI)

APOP (Authenticated POP)

NTLM

Ingen

SSL/TLS

Ja

Nej

Serverns värdnamn

Server för inkommande e-post

Kontotyp

Användarnamn

Serverport

Autentisering

Lösenord

CRAM-MD5

Kerberos version 5 (GSSAPI)

APOP (Authenticated POP)

NTLM

Ingen

SSL/TLS

Ja

Nej

Serverns värdnamn

Server för utgående e-post (iOS)

Kontotyp

Användarnamn

Serverport

Autentisering

Lösenord

CRAM-MD5

Kerberos version 5 (GSSAPI)

APOP (Authenticated POP)

NTLM

Ingen

SSL/TLS

Ja

Nej

Serverns värdnamn

Obs! Apple kan komma att samla in och använda din domänadress (som yahoo.com eller gmail.com) för att förbättra våra produkter och tjänster. Annars kommer inte hela din e-postadress lagras och den kommer inte användas av Apple eller delas med andra entiteter.

Aktuella ämnen

Anvisningar och felsökningstips för att du ska få ut så mycket som möjligt av appen Mail