Lägga till ett e-postkonto på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan ställa in ett e-postkonto i appen Mail på en iOS-enhet på två olika sätt, automatiskt och manuellt. Läs om vilket alternativ som är mest lämpligt för dig.


Så här ställer du in ett e-postkonto automatiskt

Om du använder en e-postleverantör som iCloud, Google eller Yahoo kan Mail automatiskt ställa in e-postkontot med bara e-postadressen och lösenordet. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar > Lösenord och Konton.
 2. Tryck på Lägg till konto och välj sedan din e-postleverantör.
 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord.
 4. Tryck på Nästa och vänta på att Mail verifierar kontot. 
 5. Väj information från ditt e-postkonto som Kontakter eller Kalender.
 6. Tryck på Spara.

Om du inte ser e-postleverantören trycker du på Annat för att lägga till kontot manuellt.


     

Så här ställer du in ett e-postkonto manuellt

Om du behöver ställa in e-postkontot manuellt kontrollerar du att du har e-postinställningarna för kontot. Om du inte känner till dem kan du slå upp dem eller kontakta din e-postleverantör. Sedan följer du de här stegen:

 1. Gå till Inställningar > Lösenord och Konton.
 2. Tryck på Lägg till konto, tryck på Annat och tryck sedan på Lägg till Mail-konto.
 3. Ange namn, e-postadress, lösenord och en beskrivning av kontot. 
 4. Tryck på Nästa. Mail försöker hitta e-postinställningarna och slutföra kontoinställningen. Om Mail hittar dina e-postinställningar trycker du på Klar för att slutföra kontoinställningen.

Är ditt e-postkonto inställt? Läs mer om att använda Mail-appen på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Ange kontoinställningarna manuellt

Om Mail inte kan hitta dina e-postinställningar måste du ange dessa manuellt. Tryck på Nästa och följ sedan dessa steg:

 1. Välj IMAP eller POP för det nya kontot. Om du inte är säker på vilket du ska välja kontaktar du e-postleverantören.
 2. Ange informationen för Inkommande e-postserver och Utgående e-postserver. Tryck sedan på Nästa. Om du inte har tillgång till informationen provar du att slå upp detta eller kontakta din e-postleverantör.
 3. Om e-postinställningarna är korrekta trycker du på Spara för att slutföra. Om e-postinställningarna är felaktiga uppmanas du att ändra dessa. 

Om du fortfarande inte kan ställa in e-postkontot eller spara e-postinställningarna kontaktar du e-postleverantören.

Få mer gjort med Mail

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: