Lägga till ett e-postkonto på iPhone, iPad eller iPod touch

Lär dig hur du lägger till ett e-postkonto till Mail på din iOS-enhet.

Lägga till ett konto

  1. Gå till Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar.
  2. Tryck på Lägg till konto.
  3. Markera din e-postleverantör. Om din e-postleverantör inte finns med i listan trycker du på Annat > Lägg till e-postkonto. Om du inte kan dina inställningar prövar du att kontrollera dem eller kontakta din e-postleverantör
  4. Ange kontoinformationen. 
  5. När du har skapat ditt konto kan du välja vad som ska synkroniseras.

Få hjälp

Ta reda på vad du kan göra om du inte kan ansluta eller om du ser ett felmeddelande i Mail.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: