Ställa in ett e-postkonto på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan ställa in ett e-postkonto på en iOS-enhet på två olika sätt med Mail – automatiskt och manuellt. Läs om vilket alternativ som är mest lämpligt för dig.

   

 

Om du använder en e-postleverantör som iCloud, Google eller Yahoo kan Mail automatiskt ställa in e-postkontot med bara e-postadressen och lösenordet.

Mail kanske kan ställa in andra e-postkonton med e-postadressen och lösenordet men du kan behöva ange e-postinställningarna manuellt. Om du inte kan dina e-postinställningar provar du att slå upp dem eller kontakta din e-postleverantör.

Välja kontot

 1. Gå till Inställningar > E-post > Konton > Lägg till konto.
 2. Om du ser e-postleverantören trycker du på detta för att lägga till kontot automatiskt. Om du inte ser e-postleverantören trycker du på Annat för att lägga till kontot manuellt.

Ställa in ett konto automatiskt

När du har valt e-postleverantör följer du dessa steg:

 1. Ange din e-postadress och ditt lösenord.
 2. Tryck på Nästa och vänta på att Mail verifierar kontot. 
 3. Välj innehållet som du vill synkronisera. Tryck på Spara.

Ställa in ett konto manuellt

Kontrollera att du vet vilka e-postinställningar du har. Om du inte känner till dem kan du slå upp dem eller kontakta din e-postleverantör. Sedan följer du de här stegen:

 1. Tryck på Lägg till konto, tryck på Annat och tryck sedan på Lägg till e-postkonto.
 2. Ange namn, e-postadress, lösenord och en beskrivning av kontot.
 3. Tryck på Nästa. Mail försöker hitta e-postinställningarna och slutföra kontoinställningen. Om Mail hittar dina e-postinställningar trycker du på Klar för att slutföra kontoinställningen.

Om Mail inte kan hitta dina e-postinställningar måste du ange dessa manuellt. När du har angett e-postadressen och lösenordet trycker du på Nästa och följer dessa steg:

 1. Välj IMAP eller POP för det nya kontot. Om du inte är säker på vilket du ska välja kontaktar du e-postleverantören.
 2. Ange informationen för Inkommande e-postserver och Utgående e-postserver. Tryck sedan på Nästa. Om du inte har tillgång till informationen provar du att slå upp detta eller kontakta din e-postleverantör.

 3. Om e-postinställningarna är korrekta trycker du på Spara för att slutföra. Om e-postinställningarna är felaktiga uppmanas du att ändra dessa.

Om du fortfarande inte kan ställa in e-postkontot eller spara e-postinställningarna kontaktar du e-postleverantören.

Få hjälp

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: